e-Seminář: Sazby DPH v roce 2013 – jak je správně vyhodnotit

e-Seminář: Sazby DPH v roce 2013 – jak je správně vyhodnotit

Vyvarujte se chyb, které mohou vést k dodatečnému vyměření DPH nebo neuznání nároku na odpočet daně na straně příjemce zdanitelného plnění

Termín: 18. 1. 2013
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Vyhodnocení správné sazby daně z přidané hodnoty je základním předpokladem pro další bezchybný postup při splnění povinnosti přiznat daň na výstupu u poskytovatele zdanitelného plnění a při uplatnění nároku na odpočet daně u příjemce zdanitelného plnění. Získejte dokonalý přehled o tom, jaké sazby daně platí v roce 2013 a jak správně postupovat při vyúčtování zálohových plateb přijatých v roce 2012, k jejichž uskutečnění dojde v roce 2013.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Cílem e-Semináře Sazby DPH v roce 2013 – jak je správně vyhodnotit je předat vám komplexní znalosti potřebné k uplatnění správné sazby DPH u uskutečněných zdanitelných plnění a k vyhodnocení správnosti sazbyDPH uplatněné poskytovatelem plnění u přijatých zdanitelných plnění. Naučíme vás správně argumentovat vůči obchodnímu partnerovi, který se při vystavení faktury dopustí chyby a u fakturované částky uplatní nesprávnou sazbu daně.

Na jednotlivých příkladech ze současné praxe získáte informace potřebné k rozhodování, jaké sazbě daně podléhá konkrétní zdanitelné plnění, a v jaké výši vznikne u tohoto plnění nárok na odpočet daně na straně příjemce zdanitelného plnění.

Poskytneme vám řadu dobrých rad a tipůa snadno zapamatovatelnou formou vás seznámíme s principy, jejichž dodržením budete schopni eliminovat rizika případných chyb souvisejících s nesprávně uplatněnou sazbou DPH, kterých se můžete vy nebo váš obchodní partner dopustit při vystavení faktury, popř. při uplatnění nároku na odpočet daně. 

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Sazby DPH v roce 2013 – jak je správně vyhodnotit je určen všem, kteří vystavují jménem plátce faktury-daňové doklady nebo likvidují přijaté doklady, osobám odpovědným za formální a věcnou správnost přijatých dokladů a osobám odpovědným za kontrolu a sestavení daňových přiznání k DPH. Důležité informace poskytne i potenciálnímu plátci daně, tj. osobám povinným k dani, které dosud nejsou registrovány k DPH, ale sledují limit obratu pro účely registrace k DPH.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu lekci v elektronickém formátu. Záleží pouze na vás, kdy si zaslaný materiál prostudujete. Na závěr každé lekce jsme pro Vás připravili soubor otázek, jejichž zodpovězením si ověříte, zda jste dané tematice porozuměli. Správné odpovědi na otázky vám zašleme vždy s následující lekcí.

1.  LEKCE (18. 1. 2013)

Sazby daně z přidané hodnoty platné v roce 2013

 • Sazby daně u zboží
 • Sazby daně při převodu nemovitosti
 • Sazby daně při poskytování služeb
 • Sazby daně u vedlejších výdajů
 • Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
2.  LEKCE (25. 1. 2013)

 Uplatnění sazby DPH při vyúčtování zálohových plateb přijatých v roce 2012

 • Obecná pravidla platná pro vyúčtování úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění
 • Postup při vyúčtování úplat přijatých v roce 2012 v souvislosti s dodáním tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikačních služeb
 • Postup při vyúčtování ostatních úplat na zdanitelná plnění přijatých v roce 2012
 • Postup při vyúčtování úplat přijatých do konce roku 2012 na zdanitelná plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
3.  LEKCE (1. 2. 2013)

Sazby daně z přidané hodnoty při poskytování stavebních a montážních prací

 • Sazby daně u bytové výstavby
 • Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
 • Sazby daně u ostatních stavebních nebo montážních prací
 • Sazby daně při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce stavebních nebo montážních prací
 • Sazby daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací s místem plnění mimo tuzemsko
4.  LEKCE (8. 2. 2013)

Nejčastější chyby a možnosti jejich řešení

 • Chyby vzniklé v důsledku nesprávně uplatněné nižší sazby daně
 • Chyby vzniklé v důsledku nesprávně uplatněné vyšší sazby daně
 • Postup při nápravě chyb souvisejících s nesprávně uplatněnou sazbou daně
 • Jak chybám předcházet a jak správně argumentovat při vrácení dokladů s nesprávně uplatněnou sazbou DPH

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.