e-Seminář: Sazby DPH v roce 2015 – jak je správně vyhodnotit

e-Seminář: Sazby DPH v roce 2015 – jak je správně vyhodnotit

Praktické důsledky sazbové a technické novely zákona o DPH od 1. 1. 2015

Termín: 12. 12. 2014
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

1. 1. 2015 vstupuje v účinnost novela zákona o DPH, která vedle základní a snížené sazby DPH zavádí ještě druhou sníženou sazbu ve výši 10 %. Nejen s touto novinkou souvisí celá řada problematických rozhodování o tom, jak postupovat při vyhodnocení správné sazby DPH, při splnění povinnosti přiznat daň na výstupu u poskytovatele zdanitelného plnění, při uplatnění nároku na odpočet daně u příjemce zdanitelného plnění či jak postupovat při vyúčtování zálohových plateb přijatých v roce 2014, k jejichž uskutečnění dojde v roce 2015. Připravte se na změny zodpovědně a podle svých časových možností prostřednictvím našeho e-Semináře.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Cílem e-Semináře Sazby DPH v roce 2015 – jak je správně vyhodnotit je předat vám aktuální a komplexní informace potřebné k uplatnění správné sazby DPH uskutečněných zdanitelných plnění a k vyhodnocení správnosti sazby DPH uplatněné poskytovatelem plnění u přijatých zdanitelných plnění. Osvojíme si důkladně postupy platné od 1. 1. 2015. Popíšeme si však také, jaké sazby DPH uplatňovat v roce 2015 při vyúčtování zálohových plateb přijatých ještě v letošním roce.

Prostřednictvím jednotlivých příkladů z praxe si usnadníte rozhodování o tom, jaké sazbě daně podléhá konkrétní zdanitelné plnění, a v jaké výši vznikne u tohoto plnění nárok na odpočet daně. Zmíníme se také o DPH při poskytování stavebních a montážních prací a o režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.

Poskytneme vám řadu dobrých rad a tipů a seznámíme vás s principy, jejichž dodržením budete schopni eliminovat rizika případných chyb souvisejících s nesprávně uplatněnou sazbou DPH, kterých se můžete vy nebo váš obchodní partner dopustit při vystavení faktury, popř. při uplatnění nároku na odpočet daně. Naučíme vás správně argumentovat vůči obchodnímu partnerovi, který se při vystavení faktury dopustí chyby.

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře. 

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Sazby DPH v roce 2015 – jak je správně vyhodnotit je určen všem, kteří vystavují jménem plátce faktury-daňové doklady nebo likvidují přijaté doklady, osobám odpovědným za formální a věcnou správnost přijatých dokladů a osobám odpovědným za kontrolu a sestavení daňových přiznání k DPH. Důležité informace poskytne i potenciálnímu plátci daně, tj. osobám povinným k dani, které dosud nejsou registrovány k DPH, ale sledují limit obratu pro účely registrace k DPH.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu jednoho roku.

1. LEKCE (12. 12. 2014)

Sazby daně z přidané hodnoty platné v roce 2015

 • Uplatnění daně z přidané hodnoty
 • Sazby daně u zboží
 • Sazby daně při dodání nemovitých věcí
 • Sazby daně při poskytnutí služby
 • Sazby daně u vedlejších výdajů
 • Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně

 

2.  LEKCE (19. 12. 2014)

Uplatnění sazby DPH při vyúčtování zálohových plateb v roce 2015 přijatých v roce 2014

 • K vyúčtování zálohových plateb přijatých v roce 2014
 • Sazby daně u záloh na zdanitelná plnění přijatých plátcem do 31. 12. 2014
 • Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, kterému předchází úhrada zálohy
 • Sazby daně a postup při vyúčtování záloh na zboží, které podléhá druhé snížené sazbě daně, přijatých do 31. 12. 2014
 • Sazby daně a postup při vyúčtování záloh na dodání elektřiny, plynu a na poskytnutí telekomunikačních služeb, přijatých do 31. 12. 2014
 • Postup při vyúčtování ostatních záloh na zdanitelná plnění přijatých do konce roku 2014
 • Postup při vyúčtování záloh na zdanitelná plnění, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti

 

3.  LEKCE (2. 1. 2015)

Sazby daně z přidané hodnoty při poskytování stavebních a montážních prací

 • Sazby daně u dokončených staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení
 • Sazby daně u výstavby staveb pro sociální bydlení
 • Sazby daně u ostatních stavebních nebo montážních prací
 • Sazby daně při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce stavebních nebo montážních prací
 • Sazby daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací s místem plnění mimo tuzemsko

 

4.  LEKCE (9. 1. 2015)

Nejčastější chyby a možnosti jejich řešení

 • Chyby vzniklé v důsledku nesprávně uplatněné nižší sazby daně
 • Chyby vzniklé v důsledku nesprávně uplatněné vyšší sazby daně
 • Postup při nápravě chyb souvisejících s nesprávně uplatněnou sazbou daně na straně poskytovatele či příjemce zdanitelného plnění
 • Jak chybám předcházet a jak správně argumentovat při vrácení dokladů s nesprávně uplatněnou sazbou daně

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.