Živé vysílání: EIA - posuzování vlivů na životní prostředí v legislativě a praxi

Živé vysílání: EIA - posuzování vlivů na životní prostředí v legislativě a praxi

Proces EIA • Stavební zákon • Závazné stanovisko • Dokumentace

Termín: 24. 11. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Díky novému stavebnímu zákonu nastanou radikální změny v legislativě EIA. Víte, jaké dokumenty musíte nově připojit k žádosti o povolení a jak bude vypadat nařízené veřejné ústní jednání? Na živém vysílání Vás také seznámíme s celým procesem EIA, jak a kdo zpracovává dokumentaci a jaký je vztah projektanta a zpracovatele v projektové praxi.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání EIA - posuzování vlivů na životní prostředí v legislativě a praxi je seznámit účastníky s procesem EIA a interakcí zákona 100/2001 Sb. se zákony o vodách, ochraně ovzduší a odpadech. Zaměříme se také na vztah EIA k novému stavebnímu zákonu, např. jaké dokumenty se budou muset nově připojit k žádosti o povolení. Dozvíte se také, co očekávat od veřejného projednání, jaké jsou běžné chyby a nedostatky v dokumentacích nebo kdo financuje proces EIA.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno fyzickým osobám a zástupcům právnických osob v oboru projekce, výstavby a životního prostředí. Je také přínosný pro pracovníky úřadů zabývajících se výstavbou, územním plánováním a otázkami životního prostředí.

Další informace

Jako účastník živého vysílání obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou elektronické podkladové materiály a nahrávka z živého vysílání.

Program živého vysílání (9,0013,00 hod.)

 1. Proces EIA a jeho dopady – na koho a jaké? Kdo proces financuje, otázka investorů dokumentace a posudku, odborná způsobilost
 2. Základní principy EIA
 3. Interakce zákona 100/2001 Sb. s dalšími zákony, zejm. o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech atd.
 4. Vztah k novému stavebnímu zákonu
 5. Specifická posuzování (podlimitní záměry za zvláštních okolností, změny záměrů), přeshraniční posuzování
 6. Dělení větších stavebních a investičních záměrů na malé části
 7. Podlimitní záměr - kdy, jak se zpracovává oznámení záměru
 8. Průběh zjišťovacího řízení
 9. Dokumentace a posudek – jak se dokumentace a posudek zpracovává a na co se má v jakém případě soustředit.
 10. Konkrétní příklady (např. sportovní areál, kde je věnována přehnaná pozornost rozptylové studii, ale nedostatečná pozornost podzemní vodě).
 11. Veřejné projednání
 12. Závazné stanovisko - kdo je vydává, kdo je financuje a kdo se jím řídí
 13. EIA v projektové praxi – vztah projektanta a zpracovatele, časová prodleva

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D.

RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. se zabývá lektorskou činností v problematice metodiky EIA a sanace starých ekologických zátěží. Má také publikační a redakční zkušenosti.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.