Živé vysílání: Energetická náročnost budov: Nová pravidla už od 1. 9. 2020

Živé vysílání: Energetická náročnost budov: Nová pravidla už od 1. 9. 2020

Novela vyhlášky mění dosavadní požadavky na budovy

Termín: 28. 7. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Již od 1. 9. 2020 nabývá účinnosti vyhláška o energetické náročnosti budov (ENB).Nová legislativa mění požadavky na výstavbu nových budov a zpřísňuje definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Úpravy se také dotknou v projektování nových budov. Energetický specialista se nově stane součástí architektonického týmu již od počáteční studie. Vyhláška upravuje i podobu protokolu a grafické části průkazu ENB a zavádí jednotnou metodiku pro jejich hodnocení.

 I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře Energetická náročnost budov: Nová pravidla už od 1. 9. 2020 je poskytnout účastníkům přehled o struktuře nové vyhlášky č. 264/2020 Sb. a s ní spojené nové požadavky na výstavbu budov. Přehledně rozebereme veškeré novinky a změny: ukazatelé ENB a jejich stanovení, nové parametry referenční budovy a i faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Vysvětlíme si průkaz ENB a jak musí nově vypadat protokol. Také se zavede jednotná metodika pro hodnocení budov. Lektor s Vámi probere, jak nejlépe splnit požadavky na budovy a prakticky ukáže na příkladech z praxe.


Prohlédněte si detailní program semináře

Komu je seminář určen

Seminář Energetická náročnost budov: Nová pravidla už od 1. 9. 2020 je určen především pro projektanty, architekty, stavebníky (fyzické osoby, zástupci měst, investoři, energetici) a developery.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

PROGRAM ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (9,00–12,00 hod.)

1) Vyhláška č. 264/2020 Sb.

 • ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
 • výpočet dodané energie
 • výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
 • požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni
 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budov

2) Průkaz energetické náročnosti budov

 • vzor a obsah
 • podmínky pro umístění v budově

3) Požadavky na výstavbu či rekonstrukci budov

 • budova s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)

4) Případové studie dopadu legislativních změn v oblasti

 • rodinných domů
 • bytových domů
 • veřejných budov

5) Odpovědi na dotazy 

Ing. Michal Čejka

Ing. Michal Čejka je člen pracovní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu k přípravě vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

5 490 Kč
bez DPH