Expresní kurz: Mzdové účetnictví pro začátečníky

Expresní kurz: Mzdové účetnictví pro začátečníky

Staňte se specialistou na mzdy už za 3 dny

Termín: 29. 10. 2019 – 31. 10. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti mzdovou agendu, ale nejste si jisti svým postupem? Chcete si rozšířit obzory či zvýšit svou cenu na trhu práce? Ať tak či onak, právě pro vás jsme připravili unikátní kurz, na kterém už za 3 dny získáte kvalitní základy k výkonu mzdové a personální agendy. Dozvíte se všechno o srážkách ze mzdy, výpočtech dovolené a pojistného, náhradách za DPN, mateřské a rodičovské dovolené, ročním zúčtování daně i novinkách roku 2019.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

11 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky ovládat základy mzdového účetnictví. Účastníci se seznámí se základními mzdovými pojmy, naučí se vést evidenci zaměstnance, samostatně zpracovávat mzdy, vypočítat odvody, vyplňovat potřebné dokumenty a výkazy.

Dozví se také, jak správně archivovat mzdovou agendu a v neposlední řadě získají základní orientaci v souvisejících zákonech.

Vzdělávací kurz poskytne v oblasti zákoníku práce komplexní informace o odstupném, odchodném, dovolených, překážkách v práci a srážkách ze mzdy. Pozornost bude věnována taktéž dani z příjmů (roční zúčtování, výpočet daně, nezdanitelné části základu daně, daňový bonus atd.).

Kurz umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za 3 dny!

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen

 • začínající mzdové účetní
 • všeobecné účetní, které mají na starosti mzdovou agendu
 • personalisty řešící mzdovou agendu
 • vedení firem

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům, občerstvení v průběhu seminářů, oběd a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. 

Podrobný program kurzu (29. 10. - 31. 10. 2019)

1. MODUL: Celodenní seminář, 29. 10. 2019, 9:00-15:30 

Odměňování zaměstnanců

 • úvod do pracovního práva (přehled pracovněprávních vztahů a jejich vliv na odměňování zaměstnanců, překážky v práci a dovolená na zotavenou – základní zásady, povinnosti zaměstnavatele v návaznosti na mzdovou evidenci, vnitřní mzdové předpisy)
 • základní mzdové pojmy (definice mzdy, sjednání a stanovení mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, nárokové a nenárokové příplatky a jiné složky mzdy, odměna za pracovní pohotovost)
 • odstupné
 • výpočet průměrného výdělku a jeho použití
 • náhrady mzdy za dovolenou a při překážkách v práci
 • srážky ze mzdy (na základě dohody o srážkách ze mzdy, srážky ze mzdy na základě exekučního příkazu nebo v případě oddlužení)
 • výplata mzdy, účtování mezd, měsíční závěrka
 • základy cestovních náhrad
 • povinnosti zaměstnavatele při vedení mzdové evidence

Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti

 • podmínky pro nárok na náhradu mzdy, účast na nemocenském pojištění
 • redukovaný průměrný výdělek
 • náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti

 

2. MODUL: Celodenní seminář, 30. 10. 2019, 9:00-15:30

Sociální zabezpečení

 • přehled právních předpisů
 • plátci a poplatníci pojistného
 • vyměřovací základ
 • výše pojistného 
 • výpočet a odvod pojistného
 • povinnosti zaměstnavatele na úseku sociálního zabezpečení, praktické příklady

Zdravotní pojištění

 • přehled právních předpisů
 • plátci pojistného
 • vyměřovací základ
 • výpočet a odvod pojistného
 • povinnosti zaměstnavatele v oblasti zdravotního pojištění

Nemocenské pojištění

 • přehled právní úpravy
 • přehled dávek nemocenského pojištění
 • povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění související se mzdovou evidencí

Důchodové pojištění

 • přehled právní úpravy
 • zásady při vyplňování evidenčních listů
 • povinnosti zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění

 

3. MODUL: Celodenní seminář, 31. 10. 2019, 9:00-15:30

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • přehled právních předpisů
 • základní daňové pojmy, předmět daně, vymezení příjmů podléhající dani
 • nepeněžní příjmy zaměstnanců podléhající dani a příjmy od daně osvobozené, zásady daňových benefitů v návaznosti na mzdovou a účetní evidenci zaměstnavatele
 • zdaňování mezd a platů, výpočet měsíčního základu daně, daňová povinnost zaměstnance
 • možnost uplatnění daňových slev a zvýhodnění na vyživované děti
 • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s Prohlášením poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a prokazováním slev a daňového zvýhodnění na vyživované děti.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

 • vypořádání daňové povinnosti poplatníka po skončení zdaňovacího období
 • podmínky pro provedení ročního zúčtování
 • možnost uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
 • žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování a povinnosti zaměstnavatele s ní související
 • výpočet roční daňového povinnosti zaměstnance

Správa daní a poplatků

 • seznámení se základními zásadami zákona o správě daní a poplatků v návaznosti na vedení mzdové agendy

 

4. MODUL: Samostudium, 1. 11. 2019

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí do 15. 11. 2019

 

Ing. Marie Hajšmanová

je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. Je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni a asistentky daňového poradce a auditora.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

11 990 Kč
bez DPH