Expresní kurz: Mzdové účetnictví pro začátečníky

Expresní kurz: Mzdové účetnictví pro začátečníky

Staňte se specialistou na mzdy už za 3 dny

Termín: 29. 9. 2021 – 22. 10. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti mzdovou agendu, ale nejste si jisti svým postupem? Chcete si rozšířit obzory či zvýšit svou cenu na trhu práce? Ať tak či onak, právě pro vás jsme připravili unikátní kurz, na kterém už za 3 dny získáte kvalitní základy k výkonu mzdové a personální agendy. Dozvíte se všechno o srážkách ze mzdy, výpočtech dovolené a pojistného, náhradách za DPN, mateřské a rodičovské dovolené, ročním zúčtování daně i novinkách roku 2021.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního kurzu z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky ovládat základy mzdového účetnictví. Účastníci se seznámí se základními mzdovými pojmy, naučí se vést evidenci zaměstnance, samostatně zpracovávat mzdy, vypočítat odvody, vyplňovat potřebné dokumenty a výkazy.

Dozví se také, jak správně archivovat mzdovou agendu a v neposlední řadě získají základní orientaci v souvisejících zákonech.

Vzdělávací kurz poskytne v oblasti zákoníku práce komplexní informace o odstupném, odchodném, dovolených, překážkách v práci a srážkách ze mzdy. Pozornost bude věnována taktéž dani z příjmů (roční zúčtování, výpočet daně, nezdanitelné části základu daně, daňový bonus atd.).

Kurz umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za 3 dny!

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen

 • začínající mzdové účetní
 • všeobecné účetní, které mají na starosti mzdovou agendu
 • personalisty řešící mzdovou agendu
 • vedení firem

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům, občerstvení v průběhu seminářů a teplý oběd, vyhodnocení závěrečného testu a nahrávka kompletního školení. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. 

 

Podrobný program online kurzu (23. 9. - 15. 10. 2021)

1. MODUL: seminář, 23. 9. 2021, 9:00-15:00 

Mzda a odměňování zaměstnanců

 • úvod do pracovního práva (přehled pracovněprávních vztahů, jejich vliv na odměňování a mzdové náklady zaměstnavatele, využití sdíleného pracovního místa, vnitřní mzdové předpisy jako základ pro bezproblémové vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem)
 • základní mzdové pojmy (definice mzdy, rozdíly mezi sjednáním a stanovením mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, práce přesčas, rozdíly mezi náhradou za svátek a prací ve svátek, nárokové příplatky podle zákoníku práce a možnost jejich rozšíření nebo navýšení, odměny za pracovní pohotovost)
 • odstupné, nárok na odstupné a jeho výše
 • průměrný a pravděpodobný výdělek, výpočet a rozdíly v jejich použití
 • dovolená, výpočet nároku na dovolenou a její čerpání v hodinách podle zásadní změny od ledna 2020
 • srážky ze mzdy – nejvíce problémová oblast mzdové agendy
 • výplata mzdy, účtování mezd, měsíční závěrka
 • základní zásady a povinnosti při vedení mzdové evidence (náležitosti mzdového listu, zápočtový list, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci i příslušným kontrolním institucím)

Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti

 • podmínky pro nárok na náhradu mzdy, účast na nemocenském pojištění
 • redukovaný průměrný výdělek
 • náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti

 Základy cestovních náhrad

 

2. MODUL: seminář, 29. 9. 2021, 9:00-15:00

Pojistné na sociální zabezpečení

 • přehled právní úpravy
 • účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik) – rozhodující vliv na osobu poplatníka pojistného na sociální zabezpečení
 • vyměřovací základ a výše pojistného
 • povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční, odvodové)

 

Pojistné na zdravotní pojištění

 • přehled právní úpravy
 • poplatníci pojistného
 • vyměřovací základ a výše pojistného, minimální a maximální vyměřovací základ, vyměřovací základ při souběhu zaměstnání
 • povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční, odvodové)

 

Dávky nemocenského pojištění

 • přehled dávek, podmínky nároku na dávky (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, dlouhodobé ošetřovné, otcovská)
 • vysvětlení pojmů podpůrčí doba, ochranná lhůta, rozhodné období, denní vyměřovací základ a redukovaný denní vyměřovací základ
 • povinnosti zaměstnavatele při přijímání žádostí o dávky, eNeschopenka, příloha k žádosti o dávku, spolupráce s OSSZ

 

Důchodové pojištění

 • přehled právní úpravy
 • povinnosti zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění
 • zásady při vyplňování evidenčních listů

 

3. MODUL: seminář, 30. 9. 2021, 9:00-15:00

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • přehled právních předpisů
 • základní daňové pojmy, předmět daně, vymezení příjmů podléhající dani
 • nepeněžní příjmy zaměstnanců podléhající dani a příjmy od daně osvobozené, zásady daňových benefitů v návaznosti na mzdovou a účetní evidenci zaměstnavatele
 • zdaňování mezd a platů, výpočet měsíčního základu daně, daňová povinnost zaměstnance
 • možnost uplatnění daňových slev a zvýhodnění na vyživované děti
 • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s Prohlášením poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a prokazováním slev a daňového zvýhodnění na vyživované děti.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

 • vypořádání daňové povinnosti poplatníka po skončení zdaňovacího období
 • podmínky pro provedení ročního zúčtování
 • možnost uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
 • žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování a povinnosti zaměstnavatele s ní související
 • výpočet roční daňového povinnosti zaměstnance

Správa daní a poplatků

 • seznámení se základními zásadami zákona o správě daní a poplatků v návaznosti na vedení mzdové agendy

 

4. MODUL: Samostudium, 1. 10. 2021

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí do 15. 10. 2021

 

Ing. Marie Hajšmanová

je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. Je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni a asistentky daňového poradce a auditora.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.