Expresní kurz: Mzdové účetnictví pro začátečníky

Expresní kurz: Mzdové účetnictví pro začátečníky

Staňte se specialistou na mzdy

Termín: 24. 10. 2022 – 15. 11. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti mzdovou agendu, ale nejste si jisti svým postupem? Chcete si rozšířit obzory či zvýšit svou cenu na trhu práce? Ať tak či onak, právě pro vás jsme připravili unikátní kurz, na kterém už za 3 dny získáte kvalitní základy k výkonu mzdové a personální agendy. Dozvíte se všechno o srážkách ze mzdy, výpočtech dovolené a pojistného, náhradách za DPN, mateřské a rodičovské dovolené, ročním zúčtování daně i novinkách roku 2023.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky ovládat základy mzdového účetnictví. Účastníci se seznámí se základními mzdovými pojmy, naučí se vést evidenci zaměstnance, samostatně zpracovávat mzdy, vypočítat odvody, vyplňovat potřebné dokumenty a výkazy.

Vzdělávací kurz poskytne komplexní informace o mzdě a odměně z dohod, odstupném, odchodném, dovolené, překážkách v práci a srážkách ze mzdy podle zákoníku práce. Pozornost bude věnována též dani z příjmů (výpočtu měsíční ch záloh na daň, ročnímu zúčtování daně,  nezdanitelným částkám ze  základu daně, daňovému  bonusu atd.). To vše na řadě praktických příkladů.

Dozvíte se také, jak správně archivovat doklady související se mzdovou agendou a v neposlední řadě získáte základní orientaci v souvisejících zákonech.

Kurz umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za 3 dny!

Detailní program kurzu naleznete zde.

Komu je kurz určen

 • začínající mzdové účetní
 • všeobecné účetní, které mají na starosti mzdovou agendu
 • personalisty řešící mzdovou agendu
 • vedení firem

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům, občerstvení v průběhu seminářů a teplý oběd, vyhodnocení závěrečného testu a nahrávka kompletního školení. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. 

 

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního kurzu z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Podrobný program kurzu 

1. MODUL: seminář, 24.10. 2022, 9:00-15:00 

Mzda a odměňování zaměstnanců

 • úvod do pracovního práva (přehled pracovněprávních vztahů, jejich vliv na odměňování a mzdové náklady zaměstnavatele, využití sdíleného pracovního místa, vnitřní mzdové předpisy jako základ pro bezproblémové vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem)
 • základní mzdové pojmy (definice mzdy, rozdíly mezi sjednáním a stanovením mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, práce přesčas, rozdíly mezi náhradou za svátek a prací ve svátek, nárokové příplatky podle zákoníku práce a možnost jejich rozšíření nebo navýšení, odměny za pracovní pohotovost)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny z dohod, výhody a nevýhody oproti pracovnímu poměru
 • odstupné, nárok na odstupné a jeho výše
 • průměrný a pravděpodobný výdělek, výpočet a rozdíly v jejich použití
 • zásady pro určení nároku na dovolení, její čerpání a výpočet nárok na náhradu mzdy 
 • srážky ze mzdy – nejvíce problémová oblast mzdové agendy
 • výplata mzdy, účtování mezd, měsíční závěrka
 • základní zásady a povinnosti při vedení mzdové evidence (náležitosti mzdového listu, zápočtový list, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci i příslušným kontrolním institucím)

 

Náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti

 • podmínky pro nárok na náhradu mzdy, účast na nemocenském pojištění
 • redukovaný průměrný výdělek
 • náhrada mzdy po dobu pracovní neschopnosti

 Základy cestovních náhrad

 

2. MODUL: seminář, 25. 10. 2022, 9:00-15:00

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • přehled právních předpisů
 • základní daňové pojmy, předmět daně, vymezení příjmů podléhající dani
 • nepeněžní příjmy zaměstnanců podléhající dani a příjmy od daně osvobozené, zásady daňových benefitů v návaznosti na mzdovou a účetní evidenci zaměstnavatele
 • zdaňování mezd a platů, výpočet měsíčního základu daně, daňová povinnost zaměstnance
 • možnost uplatnění daňových slev a zvýhodnění na vyživované děti
 • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s Prohlášením poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a prokazováním slev a daňového zvýhodnění na vyživované děti.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

 • vypořádání daňové povinnosti poplatníka po skončení zdaňovacího období
 • podmínky pro provedení ročního zúčtování
 • možnost uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
 • žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování a povinnosti zaměstnavatele s ní související
 • výpočet roční daňového povinnosti zaměstnance

Správa daní a poplatků

 • seznámení se základními zásadami zákona o správě daní a poplatků v návaznosti na vedení mzdové agendy

 

3. MODUL: seminář, 31.10. 2022, 9:00-15:00

Pojistné na sociální zabezpečení

 • přehled právní úpravy
 • účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik) – rozhodující vliv na osobu poplatníka pojistného na sociální zabezpečení
 • vyměřovací základ a výše pojistného
 • povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční, odvodové)

 

Pojistné na zdravotní pojištění

 • přehled právní úpravy
 • poplatníci pojistného
 • vyměřovací základ a výše pojistného, minimální a maximální vyměřovací základ, vyměřovací základ při souběhu zaměstnání
 • povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční, odvodové)

 

Dávky nemocenského pojištění

 • přehled dávek, podmínky nároku na dávky (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, dlouhodobé ošetřovné, otcovská)
 • vysvětlení pojmů podpůrčí doba, ochranná lhůta, rozhodné období, denní vyměřovací základ a redukovaný denní vyměřovací základ
 • povinnosti zaměstnavatele při přijímání žádostí o dávky, eNeschopenka, příloha k žádosti o dávku, spolupráce s OSSZ

 

Důchodové pojištění

 • přehled právní úpravy
 • povinnosti zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění
 • zásady při vyplňování evidenčních listů

 

4. MODUL: Samostudium, 1. 11. 2022

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí do 15. 11. 2022

 

Ing. Marie Hajšmanová

je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. Je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni a asistentky daňového poradce a auditora.

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Nakladatelství FORUM (5. patro), Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout