GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech

GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech

Praktické nástroje, šablony a formuláře v souladu s nařízením EU

EU přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která se budou bez výjimky týkat všech firem i organizací. Nová pravidla zpřísňují nakládání s osobními údaji a hlavně zvyšují sankce až do výše 500 milionů Kč! Připravte se na GDPR s novou praktickou publikací, která vás provede změnami.

Součástí publikace jsou smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty na speciálním webu.

Expedice publikace je plánována na únor.

EU přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která se budou bez výjimky týkat všech firem i organizací. Zpřísňuje se nakládání s osobními údaji a hlavně zvyšují sankce až do výše 500 milionů Kč! Připravte se na GDPR s novou praktickou publikací, která vás provede změnami.

Součástí publikace jsou smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty na speciálním webu. V prémiové verzi vše navíc ONLINE!

Expedice publikace je plánována na únor.

Výhody prémiové verze

`

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech přináší firmám a organizacím desítky praktických vzorů, a usnadňuje jim tak každodenní praxi v souladu s novým nařízením EU. Všechny vzory dokumentů jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

V publikaci naleznete veškeré informace ke GDPR a návody, jak se s novým nařízením vypořádat. Kromě rad, jak zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s GDPR, vám poradíme, jak postupovat při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jak se vyvarovat pochybení při marketingové a obchodní činnosti nebo jak předávat osobní údaje do zahraničí ve světle GDPR. V neposlední řadě zjistíte, jaké máte povinnosti vůči kontrolním orgánům a jaké sankce hrozí.

Na speciální webové stránce pak také naleznete bonusovou sekci s odpověďmi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Podívejte se na seznam všech kapitol publikace GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Na jednom místě naleznete všechny smlouvy, předpisy a další dokumenty pro zpracování osobních údajů podle GDPR společně s příklady, které potřebujete ve své každodenní praxi.
 • Vaši práci usnadní profesionálně zpracované vzory v elektronické podobě, které snadno zeditujete dle konkrétních potřeb vaší organizace.
 • Získáte jistotu, že dokumentace týkající se nakládání s osobními údaji je ve vaší organizaci zpracována plně v souladu s aktuální legislativou.

Komu je produkt určen

GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech je určena vedení všech firem a organizací, dále personalistům, obchodním ředitelům, marketingovým a IT specialistům a v neposlední řadě také právníkům.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

Popis produktu

GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech přináší firmám a organizacím desítky praktických vzorů, a usnadňuje jim tak každodenní praxi v souladu s novým nařízením EU. Všechny vzory dokumentů jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

V publikaci naleznete veškeré informace ke GDPR a návody, jak se s novým nařízením vypořádat. Kromě rad, jak zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s GDPR, vám poradíme, jak postupovat při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jak se vyvarovat pochybení při marketingové a obchodní činnosti nebo jak předávat osobní údaje do zahraničí ve světle GDPR. V neposlední řadě zjistíte, jaké máte povinnosti vůči kontrolním orgánům a jaké sankce hrozí.

Na speciální webové stránce pak také naleznete bonusovou sekci s odpověďmi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Podívejte se na seznam všech kapitol publikace GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Na jednom místě naleznete všechny smlouvy, předpisy a další dokumenty pro zpracování osobních údajů podle GDPR společně s příklady, které potřebujete ve své každodenní praxi.
 • Vaši práci usnadní profesionálně zpracované vzory v elektronické podobě, které snadno zeditujete dle konkrétních potřeb vaší organizace.
 • Získáte jistotu, že dokumentace týkající se nakládání s osobními údaji je ve vaší organizaci zpracována plně v souladu s aktuální legislativou.

Bonusy prémiové verze:

 • Tištěná publikace
 • On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení
 • Privátní webová stránka se vzory, legislativou a judikáty
 • Fulltextové vyhledávání
 • Lupa a interaktivní odkazy

Komu je produkt určen

GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech je určena vedení všech firem a organizací, dále personalistům, obchodním ředitelům, marketingovým a IT specialistům a v neposlední řadě také právníkům.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

OBSAH

 1. GDPR: Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
 • Zásady GDPR
 • Jak zavést GDPR do praxe firmy či organizace:
  • Organizační, technické a procesní změny
  • Datový audit
  • Revize smluv a procedur
 1. Co to jsou osobní a citlivé údaje
 • Obecné a organizační prvky osobních údajů
 • Genetické a biometrické údaje, osobní údaje dětí
 • Kde končí osobní údaje a začínají citlivé údaje?
 • Kumulace osobních údajů subjektu
 1. Jak zpracovávat osobní údaje
 • GDPR principy zpracování osobních údajů
 • Správce versus zpracovatel
 • Souhlas subjektu údajů (Zákonnost zpracování osobních údajů podle GDPR)
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů
 1. Jak zabezpečit osobní údaje
 • Povinnost provést vhodná technická opatření
 • Povinnost provést vhodná organizační opatření
 • Oznámení o porušení ochrany
 1. Jaká práva mají fyzické osoby na své osobní údaje
 • Právo na přístup k informacím
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz a být zapomenut
 • Omezení zpracování
 • Přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 1. Nakládání s údaji při zaměstnávání
 • Osobní údaje zpracovávané o zaměstnanci
 • Vývoj vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec (výběrové řízení, nástup do zaměstnání, skončení pracovního poměru, evidence dokumentů)
 • Monitoring zaměstnanců
 1. Marketingová a obchodní činnost
 • Zásady zpracování osobních údajů v marketingové praxi
 • Právní tituly využitelné v marketingu
 • GDPR v praxi e-shopu
 1. IT zabezpečení dat
 • Informačně a komunikačně technologická příprava na GDPR v praxi
 • Cloudy
 • Cookies
 • IP adresy
 • Privacy policy
 1. Jak předávat osobní údaje do zahraničí
 • Členské státy EU
 • Státy mimo EU
 1. Povinnosti vůči úřadům, odpovědnost a sankce
 • Povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
 • Možné sankce
 • Jak postupovat při pochybení, jak se bránit uložení sankcí
 1. Otázky a odpovědi našim čtenářům
 • Doporučení na konkrétní řešení v praxi
 • Praktické návody

Speciální webová stránka přináší praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy, stejně jako legislativu a judikaturu týkající se GDPR. Všechny vzory smluv jsou v editovatelné podobě a lze je přizpůsobit potřebám konkrétní firmy či organizace. Bonusová kapitola obsahuje odpovědi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

 PrémiovéStandardní
Tištěná publikace R R
Webová stránka se vzory, formulaři, plány, stanovami apod. R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 5 235 Kč 3 490 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt, nové číslo časopisu vždy bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v časopise či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

 

 

 

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů