GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech

Praktické nástroje, šablony a formuláře v souladu s nařízením EU

EU přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která se bez výjimky týkají všech organizací. Nová pravidla zpřísňují nakládání s osobními údaji a hlavně zvyšují sankce až do výše 500 milionů Kč! Připravte se na GDPR s praktickou publikací, která vás provede všemi změnami.

Součástí publikace jsou smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty na speciálním webu.

EU přináší nová pravidla pro ochranu osobních údajů, která se bez výjimky týkají všech firem i organizací. Zpřísňuje se nakládání s osobními údaji a hlavně zvyšují sankce až do výše 500 milionů Kč! Praktická publikace vás provede všemi změnami.

Součástí publikace jsou smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty na speciálním webu. V prémiové verzi vše navíc ONLINE!

Autor:

Výhody prémiové verze

`

3 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech přináší firmám a organizacím desítky praktických vzorů, a usnadňuje jim tak každodenní praxi v souladu s novým nařízením EU. Všechny vzory dokumentů jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

V publikaci naleznete veškeré informace ke GDPR a návody, jak se s novým nařízením vypořádat. Kromě rad, jak zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s GDPR, vám poradíme, jak postupovat při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jak se vyvarovat pochybení při marketingové a obchodní činnosti nebo jak předávat osobní údaje do zahraničí ve světle GDPR. V neposlední řadě zjistíte, jaké máte povinnosti vůči kontrolním orgánům a jaké sankce hrozí.

Na speciální webové stránce pak také naleznete bonusovou sekci s odpověďmi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Prolistujte si ukázkové strany

Podívejte se na obsah publikace GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Na jednom místě naleznete všechny smlouvy, předpisy a další dokumenty pro zpracování osobních údajů podle GDPR společně s příklady, které potřebujete ve své každodenní praxi.
 • Vaši práci usnadní profesionálně zpracované vzory v elektronické podobě, které snadno zeditujete dle konkrétních potřeb vaší organizace.
 • Získáte jistotu, že dokumentace týkající se nakládání s osobními údaji je ve vaší organizaci zpracována plně v souladu s aktuální legislativou.

Komu je produkt určen

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech je určena vedení všech firem a organizací, dále personalistům, obchodním ředitelům, marketingovým a IT specialistům a v neposlední řadě také právníkům.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

Popis produktu

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech přináší firmám a organizacím desítky praktických vzorů, a usnadňuje jim tak každodenní praxi v souladu s novým nařízením EU. Všechny vzory dokumentů jsou v elektronické podobě, což usnadňuje jejich editaci pro konkrétní potřeby jednotlivých organizací.

V publikaci naleznete veškeré informace ke GDPR a návody, jak se s novým nařízením vypořádat. Kromě rad, jak zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s GDPR, vám poradíme, jak postupovat při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jak se vyvarovat pochybení při marketingové a obchodní činnosti nebo jak předávat osobní údaje do zahraničí ve světle GDPR. V neposlední řadě zjistíte, jaké máte povinnosti vůči kontrolním orgánům a jaké sankce hrozí.

Na speciální webové stránce pak také naleznete bonusovou sekci s odpověďmi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Prolistujte si ukázkové strany

Podívejte se na  obsah publikace GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Na jednom místě naleznete všechny smlouvy, předpisy a další dokumenty pro zpracování osobních údajů podle GDPR společně s příklady, které potřebujete ve své každodenní praxi.
 • Vaši práci usnadní profesionálně zpracované vzory v elektronické podobě, které snadno zeditujete dle konkrétních potřeb vaší organizace.
 • Získáte jistotu, že dokumentace týkající se nakládání s osobními údaji je ve vaší organizaci zpracována plně v souladu s aktuální legislativou.

Bonusy prémiové verze:

 • Tištěná publikace
 • On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení
 • Privátní webová stránka se vzory, legislativou a judikáty
 • Fulltextové vyhledávání
 • Lupa a interaktivní odkazy

Komu je produkt určen

GDPR: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech je určena vedení všech firem a organizací, dále personalistům, obchodním ředitelům, marketingovým a IT specialistům a v neposlední řadě také právníkům.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

OBSAH PUBLIKACE

1. GDPR: Nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
1.1 Jak zavést GDPR do praxe firmy či organizace

2. Co jsou to osobní údaje a citlivé údaje
2.1 Znaky osobních údajů
2.2 Kde končí osobní údaje a začínají citlivé osobní údaje
2.3 Podmínky zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

3. Jak zpracovávat osobní údaje
3.1 Principy zpracování osobních údajů podle GDPR
3.2 Správce versus zpracovatel
3.3 Souhlas subjektu údajů
3.4 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
3.5 Povinnosti při zpracování osobních údajů

4. Jak zabezpečit osobní údaje
4.1 Odpovědnost správce a zpracovatele
4.2 Zabezpečení osobních údajů
4.3 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
4.4 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů dotčeným jednotlivcům

5. Jaká práva mají fyzické osoby vůči svým osobním údajům
5.1 Právo na přístup k informacím
5.2 Právo na opravu
5.3 Právo na výmaz a právo být zapomenut
5.4 Právo na omezení zpracování
5.5 Oznamovací povinnost
5.6 Právo na přenositelnost údajů
5.7 Právo vznést námitku
5.8 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
5.9 Právo podat stížnost

6. Nakládání s osobními údaji při zaměstnávání
6.1 Osobní údaje zpracovávané o zaměstnanci
6.2 Vývoj vztahu zaměstnavatel–zaměstnanec s ohledem na ochranu osobních údajů
6.3 Monitoring zaměstnanců

7. Marketingová a obchodní činnost ve světle GDPR
7.1. Zásady zpracování osobních údajů v marketingové praxi
7.2 Souhlas subjektu údajů v marketingu
7.3 Oprávněný zájem
7.4 Smlouva o zpracování osobních údajů

8. IT zabezpečení osobních dat
8.1 Jak zajistit ochranu osobních dat v praxi

9. Jak předávat osobní údaje do zahraničí
9.1 Předávání osobních údajů do států mimo Evropskou unii

10. Povinnosti vůči úřadům, odpovědnost a sankce
10.1 Sankce

11. GDPR v otázkách a odpovědích z praxe
11.1 Osobní údaje, souhlas se zpracováním údajů
11.2 Zaměstnávání, situace na pracovišti
11.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Speciální webová stránka přináší praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy, stejně jako legislativu a judikaturu týkající se GDPR. Všechny vzory smluv jsou v editovatelné podobě a lze je přizpůsobit potřebám konkrétní firmy či organizace. Bonusová kapitola obsahuje odpovědi na dotazy našich čtenářů + doporučení na konkrétní řešení v praxi.

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.

Jakub Konečný

Jakub Konečný působí v advokátní kanceláři AD LEGES, která byla založena třemi advokáty s dlouholetými zkušenostmi z největší české advokátní kanceláře a specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti akvizic, přeměn obchodních společností, korporátního práva, jakož i práva daňového.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Michal Morawski

JUDr. Michal Morawski pracuje jako advokát v AK Kříž a partneři.

Mgr. Jan Tábořík

Jan Tábořík poskytuje svým klientům z řad malých a středních podniků i významných korporací a nadnárodních skupin komplexní právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního a finančního práva

Mgr. Jiří Helán

Ve své praxi se věnuje ochraně osobních údajů, marketingovému právu, právu duševního vlastnictví, ochraně spotřebitele a obchodování na internetu

Mgr. Josef Bátrla

Josef Bátrla je samostatný advokát, kterého baví technologie a start-upy.

Mgr. Lucie Kaiglová, MSc.

Ve své praxi se zaměřuje především na compliance a data privacy a působila např. ve společnost CBRE, Honeywell či HSBC.

Mgr. Marie Šebelová

Marie Šebelová je advokátkou zaměřující se na právo reklamní, autorského a právo osobních údajů.

Mgr. Martin Winter

Ve své praxi se kromě ochrany osobních údajů zabývá především obchodním a korporátním právem

Mgr. Michal Kandráč

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018). Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 - 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

Mgr. Pavel Kroupa

Mgr.

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

  Prémiové Standardní
Tištěná publikace R R
Webová stránka se vzory, formulaři, plány, stanovami apod. R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 5 490 Kč 3 790 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt vždy bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v časopise či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

 

 

 

3 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout