Inspiromat pro učitelky mateřských škol Inspiromat pro učitelky mateřských škol

Inspiromat pro učitelky mateřských škol

Náměty, metodické rady, hry a inspirativní aktivity na podporu schopností a dovedností předškolních dětí

Obsáhlá publikace formátu A4 je plná zajímavých námětů, metodicky správných postupů, nápaditých her a dalších podnětných aktivit, které v souladu s 35 vývojovými řadami uvedenými v RVP PV všestranně podporují a rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku. K obohacení a zpestření vybraných činností přispějí inspirativní pracovní listy, které jsou k dispozici v online podobě a připravené k okamžitému vytištění.

Obsáhlá publikace formátu A4 je plná zajímavých námětů, metodicky správných postupů, nápaditých her a dalších podnětných aktivit, které v souladu s 35 vývojovými řadami uvedenými v RVP PV všestranně podporují a rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku.

Využijte prémiovou verzi, která přináší množství praktických bonusů v podobě užitečných informací online, audio- i videolekcí, pracovních listů a neomezenou dostupnost odkudkoliv.

Výhody prémiové verze

`

2 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Poslední revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání odhalila mj. nedostatečně ošetřenou problematiku funkčních gramotností, zejména cizojazyčné, předmatematické, ICT a předčtenářské. Na trhu dlouho chyběla ucelená publikace, která by v plné šíři a zároveň v souladu s 35 vývojovými řadami nabídla návodné a inspirativní aktivity na podporu klíčových kompetencí dětí. Teď je tu ovšem Inspiromat pro učitelky mateřských škol a splňuje veškeré požadavky!

Inspiromat pro učitelky mateřských škol v deseti kapitolách kopírujících deset oborů spadajících do oblasti předškolního vzdělávání a výchovy atraktivním způsobem postihuje veškeré oblasti rozvoje dítěte. Navíc pomůže ve chvíli, kdy je řada učitelek bezradná, pokud jde o aplikaci některých méně obvyklých oborů, jako je např. multikulturní, mediální či technická výchova. 

Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Provázanost s RVP PV, důraz na funkční gramotnosti a vývojové řady.
 • Neotřelé, názorné a nápadité aktivity, mnohé z nich s mezioborovým přesahem.
 • Vhodné modifikace činností pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ucelená publikace je přehledně uspořádána do 10 kapitol pokrývajících deset oborů činnosti, obsahuje řadu atraktivních pracovních listů i bonus v podobě privátní webové stránky
 • Praktický, velký formát (A4) přispívá k přehlednosti textu a umožňuje lepší práci s kopírovatelnými pracovními listy.

Komu je produkt určen

Publikaci při své práci uvítají pedagogové mateřských škol i 1. stupně ZŠ, vychovatelky prvostupňových školních družin, ale i vedoucí oddílů a lektoři kroužků v zařízeních zajišťujících volnočasové aktivity dětí.

Specifikace produktu

Tištěná publikace formátu A4 (více než 800 stran) + privátní webová stránka s pracovními listy 

Vzorové strany

Prolistujte si ukázkové strany publikace Inspiromat.

 

Popis produktu

Poslední revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání odhalila mj. nedostatečně ošetřenou problematiku funkčních gramotností, zejména cizojazyčné, předmatematické, ICT a předčtenářské. Na trhu dlouho chyběla ucelená publikace, která by v plné šíři a zároveň v souladu s 35 vývojovými řadami nabídla návodné a inspirativní aktivity na podporu klíčových kompetencí dětí. Teď je tu ovšem Inspiromat pro učitelky mateřských škol a splňuje veškeré požadavky!

Inspiromat pro učitelky mateřských škol v deseti kapitolách kopírujících deset oborů spadajících do oblasti předškolního vzdělávání a výchovy atraktivním způsobem postihuje veškeré oblasti rozvoje dítěte. Navíc pomůže ve chvíli, kdy je řada učitelek bezradná, pokud jde o aplikaci některých méně obvyklých oborů, jako je např. multikulturní, mediální či technická výchova. 

Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Mimořádné bonusy prémiové verze

 • Celý obsah publikace v on-line listovatelné podobě s možností vyhledávání a funkčními hypertextovými odkazy
 • Možnost tisku publikace či vybraných pasáží
 • Přístup na privátní stránku s dalšími užitečnými nástroji (pracovní listy, demo verze programů, hudební ukázky apod.)

Výhody produktu

 • Provázanost s RVP PV, důraz na funkční gramotnosti a vývojové řady.
 • Neotřelé, názorné a nápadité aktivity, mnohé z nich s mezioborovým přesahem.
 • Vhodné modifikace činností pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ucelená publikace je přehledně uspořádána do 10 kapitol pokrývajících deset oborů činnosti, obsahuje řadu atraktivních pracovních listů i bonus v podobě privátní webové stránky.
 • Praktický, velký formát (A4) přispívá k přehlednosti textu a umožňuje lepší práci s kopírovatelnými pracovními listy.

Komu je produkt určen

Publikaci při své práci uvítají pedagogové mateřských škol i 1. stupně ZŠ, vychovatelky prvostupňových školních družin, ale i vedoucí oddílů a lektoři kroužků v zařízeních zajišťujících volnočasové aktivity dětí.

Specifikace produktu

Tištěná publikace formátu A4 (více než 800 stran) + prémiová stránka s online verzí publikace, bonusové materiály a pracovní listy 

Vzorové strany

Prolistujte si ukázkové strany publikace Inspiromat.

Obsah publikace Inspiromat pro učitelky MŠ:

 1. Tělesná a pohybová výchova

  • základy biologie člověka
  • pohybové aktivity a hry
  • sportovní soutěže
  • relaxační techniky
  • výchova ke zdraví 
  • procvičování hrubé i jemné motoriky
  • podpora všech pěti smyslů
 2. Osobnostní a sociální výchova

  • etika
  • etiketa
  • komunikace
  • práce s emocemi
  • sebeobsluha
 3. Environmentální výchova

  • ekologie
  • aktivity pro planetu Zemi
  • činnosti v přírodě
  • chov drobných zvířat
  • školní zahradničení
 4. Výtvarná a estetická výchova

  • kreativní seznamování s uměleckými a architektonickými díly všeho druhu
  • výtvarné a rukodělné činnosti
  • rozvoj tvořivosti
 5. Hudební, taneční a dramatická výchova

  • hudebně-pohybové činnosti
  • zpěv a zpívavé čtení
  • seznamování s rozličnými hudebními nástroji
  • význam hudby a tance v životě člověka, rituály
 6. Jazyk a řeč

  • slovní zásoba, výslovnost, význam slov
  • logopedická cvičení
  • vyprávění a interpretace textu
  • předčtenářská gramotnost
  • výuka cizích jazyků hravě
  • psaná forma jazyka
 7. Předmatematická gramotnost

  • matematické představy a symboly
  • hry s čísly
  • geometrická představivost
 8. Přírodovědná gramotnost

  • biologie hrou
  • fyzikální hrátky s vodou
  • jednoduché fyzikální, chemické a biologické pokusy
  • elektrostatika na první dotek
 9. Kulturní, multikulturní a mediální výchova

  • zeměpis, cestování, folkloristika
  • oživení a podpora tradic, zvyků a svátků
  • hledání odlišností i společných kulturních znaků
  • toulky po památkách
  • komunikační dovednosti
  • tvorba dětského časopisu
 10. Polytechnická výchova

  • práce s nářadím a náčiním, kutilství
  • seznamování s řemesly
  • podpora technického myšlení (stavebnice, PC aplikace)
  • využití ICT
  • praktické dovednosti (vaření, pečení, jednoduché opravy)

 

Získejte z publikace maximum užitku


Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

  Prémiové Standardní
Tištěná publikace R R
On-line vzory s pracovními listy R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 3 490 Kč 2 490 Kč
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

 

 

2 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů