Jak na zaměstnávání (ne)pedagogických pracovníků

Jak na zaměstnávání (ne)pedagogických pracovníků

Praktické návody pro řešení pracovněprávních zapeklitostí ve školství

Řídit pracovněprávní vztahy v takovém kolosu, jakým je škola, dá člověku pořádně zabrat. Neobejdete se bez důkladné znalosti aktuální školské pracovněprávní legislativy. Kartami míchají novela zákona o pedagogických pracovních, neustálé novely zákoníku práce a další prováděcí vyhlášky. Musíte se starat o to, aby všichni splňovali kvalifikační předpoklady, každý měl správně nastavené úvazky, proplacené přespočetné hodiny, příplatky všeho druhu a překonat řadu překážek. S naší publikací vám to půjde samo.

Právě probíhá Black Friday. Využijte úžasné slevy a ušetřete. Na tuto publikaci pro vás máme slevu 20 %!

3 290 Kč 2 632 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Cíl publikace

Jak správně ošetřit zaměstnávání pedagogů a nepedagogických pracovníků, abyste nepohořeli při kontrolách inspektorátu práce či České školní inspekce? Praktické návody, postupy, tipy, rady, komentáře, doporučení a vzorové formuláře vás čekají v naší publikaci. Jen s ní získáte jistotu, že postupujete zcela správně.

Výhody produktu

 • Publikace představuje praktického průvodce personální agendou pedagogických a nepedagogických pracovníků.
 • Díky ní získáte jistotou, že plníte všechny povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů v pracovněprávní oblasti ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce, související vyhlášky).
 • Snadno vytvoříte/zrevidujete systém vnitřních předpisů pro zaměstnávání pedagogů i nepedagogických pracovníků.
 • Nastavíte si pravidla pro přidělování práce nepedagogickým pracovníkům v době uzavření školy či prázdnin.
 • Obdržíte návody, jak správně řešit problematické pracovněprávní situace, v nichž se nejčastěji chybuje: přespočetné a nadúvazkové hodiny a jejich proplácení, příplatky, dovolené, ukončení pracovního poměru, zaměstnávání na DPP a DPČ apod.

Komu je produkt určen

Publikace Jak na zaměstnávání (ne)pedagogických pracovníků je určena především ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech druhů, jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za personální agendu ve škole.

Specifikace produktu

Produkt Jak na zaměstnávání (ne)pedagogických pracovníků zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, formuláři a vzory, které využijete ve své praxi. Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Obsah publikace:

Zaměstnávání pedagogů a nepedagogických pracovníků

 • Pravidla pro zaměstnávání pedagogů a nepedagogických pracovníků
 • Závazná legislativa
 • Organizační změny a s nimi související ukončení pracovního poměru
 • Přechod práv a povinností k jinému zaměstnavateli při sloučení, splynutí škol a školských zařízení z rozhodnutí zřizovatele

Specifické postavení ředitele školy v pracovněprávních vztazích

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitele veřejné školy
 • jmenování,
 • konkurzní řízení,
 • odvolání,
 • výkon funkce

Pracovní doba a její pružné rozvržení ve škole

 • Evidence pracovní doby
 • Sdílené pracovní místo
 • Zastupování a suplování
 • Přespočetné hodiny a jejich proplácení
 • Přesčasy pedagogů a nepedagogických pracovníků
 • Překážky v práci
 • Důležité osobní překážky
 • Úkony v obecném zájmu a pracovní volno

Místo výkonu práce

 • Povinnost být na pracovišti
 • Výkon práce z domova a při online vzdělávání

Odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků

 • Druhy příplatků a stanovování jejich výše

Dovolená a její poměrná část

 • Výpočty dovolené v praktických příkladech
 • Možnost přerušení dovolené
 • Krácení dovolené
 • Volno na samostudium

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Pravidla pro doručování písemností (datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb)

Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků

 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
 • Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (změny v bezúhonnosti, právní způsobilosti, znalosti českého jazyka)
 • Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků
 • Zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogických pracovníků
 • Asistent pedagoga jako zaměstnanec školy a podpůrné opatření a pravidla jeho financování
 • Přímá pedagogická činnost a činnosti související
 • Rozsah přímé pedagogické činnosti

+ Privátní stránka s formuláři, vzory v elektronické editovatelné podobě a dalšími užitečnými materiály.

3 290 Kč 2 632 Kč
bez DPH a expedičních nákladů