Jak nastavit management kvality ve stavebnictví

Jak nastavit management kvality ve stavebnictví

Systémy managementu – Certifikace a audit – Návody a vzory

Chcete být ještě o krok dál před konkurencí a poskytovat kvalitnější produkty? Víte, jak splnit legislativní požadavky a připravit se na výběrová řízení ve stavebnictví? V tom vám pomohou certifikované systémy managementu, díky kterým se vám mnohonásobně zvýší šance na získání i zahraničních zakázek. Jak systémy aplikovat v praxi a získat certifikaci? Praktická příručka poskytne návody a rady, jak zavést management kvality, BOZP i environmentální management.

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis příručky

Příručka je tím pravým pomocníkem při zavedení managementu kvality ve stavebnictví, BOZP i environmentálního managementu. Krok za krokem vás provede tím, jak nastavit jednotlivé procesy, díky kterým budete neustále zdokonalovat kvalitu ve firmě, stanete se konkurenceschopnější a snížíte náklady. Dozvíte se, jaké jsou zásady a postupy auditu, jestli se vám vyplatí interní či externí auditor, co musíte dodržet pro získání certifikace a k čemu všemu vám poslouží. V neposlední řadě získáte tipy, jak identifikovat příležitosti k neustálému zlepšování.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace.

Výhody příručky

  • Dozvíte se krok za krokem, jak aplikovat systémy managementu do praxe, které zvýší vaši konkurenceschopnost i v zahraničí
  • Obdržíte tipy, jak můžete neustále zlepšovat kvalitu ve stavebnictví a jak ji následně kontrolovat
  • Poradíme vám, jak dosáhnout environmentálních cílů
  • Zjistíte, jak můžete získat certifikaci systému managementu a jaké jsou jeho přínosy pro vás

Komu je příručka určena

Příručka je určena manažerům kvality, auditorům, vedoucím pracovníkům a ředitelům stavebních firem.

Specifikace příručky

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

Obsah publikace:

1 Manažerské systémy ve stavební firmě

Jaké jsou přínosy ze zavádění manažerských systémů

Sledování nákladů na kvalitu

Plánovaní kvality

Základní pojmy

Organizační struktura stavební firmy

Koncepce systému

 

2 Systémy managementu kvality

Všeobecné požadavky s komentářem, jak je aplikovat v praxi

Plánování kvality

Jak zajistit požadovanou kvalitu

Kontrola kvality

Lidské zdroje a jejich vliv na kvalitu

 

3 Systém environmentálního managementu

Všeobecné požadavky s komentářem, jak je aplikovat v praxi

Environmentální politika ve stavební firmě

Zlepšování environmentálního chování

Plnění závazných požadavků

Jak dosáhnout environmentálních cílů

 

4 Systém managementu BOZP

Všeobecné požadavky s komentářem, jak je aplikovat v praxi

Systém managementu BOZP ve stavební firmě

Jednotlivé kroky při implementaci změn

Přechodné období

Zlepšování a dosahování cílů BOZP

 

5 Audit systému managementu

Zásady a postupy auditu

Pracovník pověřený auditováním: jakou musí mít způsobilost

Externí vs interní auditor: Kdy se který vyplatí

 

6 Certifikace systému managementu kvalityISO 9001

Kdo může provádět certifikaci kvality

Přínosy certifikace

Postup při certifikaci

Uzavření smlouvy o certifikaci

 

7 Zdokonalování kvality ve firmě

Nástroje a metody zlepšování kvality

Jak nastavit systém neustálého zlepšování ve stavební firmě

Identifikace příležitostí k neustálému zlepšování

Kdo všechno se musí zapojit

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů