Akreditovaný seminář: Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Akreditovaný seminář: Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Opřete se o příklady dobré praxe

Termín: 23. 11. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Asistenti pedagoga působí téměř na každé škole. Jejich zaměstnávání, práci se žáky se SVP i spolupráci s pedagogy v jednotlivých třídách upravuje řada legislativně závazných pravidel i doporučení vyplývající z příkladů dobré praxe. Seznamte se se vším, co potřebujete, aby spolupráce fungovala ve prospěch žáků, asistentů i pedagogů a podporovala příznivé klima školy. Zkušená lektorka vám poskytne rady a tipy.

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 21411/2020-4-577. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Přihlásíte-li se nejpozději do 30. 10., získáte slevu 10 %.

Do konce zbývá

Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny

4 990 Kč 4 491 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 21411/2020-4-577. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře:

Cílem akreditovaného semináře je pomoci vám orientovat se v aktuální legislativě upravující působení asistentů pedagoga na školách na základě inkluzivní vyhlášky, zákoníku práce, vládního nařízení a dalších právních předpisů. Dále se prostřednictvím praktických příkladů seznámíte s tím, jak si nastavit spolupráci s asistenty pedagoga a co konkrétně je třeba dodržet, aby vše fungovalo ve prospěch podporovaného žáka a příznivého klimatu školy a třídy. Zaměříme se také na to, které činnosti asistenti pedagoga vykonávat smějí a které ne, jakým způsobem lze jejich práci hodnotit i co napomáhá jejich motivaci. Upozorníme vás také na nejčastější chyby a problémy, které se v souvislosti s prací asistentů pedagoga ve školách objevují. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Akreditovaný seminář Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga je určen pedagogickým pracovníkům běžných mateřských, základních a středních škol, případně také odborných škol, asistentům pedagoga, koordinátorům inkluze a členům školního poradenského pracoviště.   

Další informace:

Jako účastník obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

 

Program akreditovaného semináře (9:00–16:00 hod.)

  • Asistent pedagoga v související legislativě
  • Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a jako zaměstnanec
  • Náplně práce asistenta pedagoga
  • Kompetence asistenta pedagoga
  • Hodnocení a motivace asistenta pedagoga (stress management, time management)
  • Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
  • Spolupráce mezi asistentem pedagoga, žákem a učitelem
  • Nejčastější chyby a problémy v praxi škol

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč 4 491 Kč
bez DPH