Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Opřete se o příklady dobré praxe

Termín: 27. 1. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Asistenti pedagoga působí téměř na každé škole. Jejich zaměstnávání, práci se žáky se SVP i spolupráci s pedagogy v jednotlivých třídách upravuje řada legislativně závazných pravidel i doporučení vyplývající z příkladů dobré praxe. Seznamte se se vším, co potřebujete, aby spolupráce fungovala ve prospěch žáků, asistentů i pedagogů a podporovala příznivé klima školy. Zkušená lektorka vám poskytne rady a tipy.

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 21411/2020-4-577. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

POZOR: Ze závažných zdravotních důvodů na straně lektorky se seminář uskuteční v náhradním termínu ve středu 27. 1. 2021, kdy proběhne ve stejném rozsahu 9,00 až 16,00. Moc se omlouváme za komplikace.

4 990 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 21411/2020-4-577. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Důležité: 

S ohledem na aktuální situaci a v souladu s vládním nařízením proběhne seminář v online podobě. Budou dodrženy veškeré podmínky pro akreditované vzdělávací akce. Můžete počítat s možností pokládat dotazy. Navíc budete mít k dispozici nahrávku a k informacím se tak budete moci kdykoliv vrátit.

Cíl online semináře:

Cílem akreditovaného semináře je pomoci vám orientovat se v aktuální legislativě upravující působení asistentů pedagoga na školách na základě inkluzivní vyhlášky, zákoníku práce, vládního nařízení a dalších právních předpisů. Dále se prostřednictvím praktických příkladů seznámíte s tím, jak si nastavit spolupráci s asistenty pedagoga a co konkrétně je třeba dodržet, aby vše fungovalo ve prospěch podporovaného žáka a příznivého klimatu školy a třídy. Zaměříme se také na to, které činnosti asistenti pedagoga vykonávat smějí a které ne, jakým způsobem lze jejich práci hodnotit i co napomáhá jejich motivaci. Upozorníme vás také na nejčastější chyby a problémy, které se v souvislosti s prací asistentů pedagoga ve školách objevují. 

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Akreditovaný seminář Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga je určen pedagogickým pracovníkům běžných mateřských, základních a středních škol, případně také odborných škol, asistentům pedagoga, koordinátorům inkluze a členům školního poradenského pracoviště.   

Další informace:

Jako účastník obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka semináře.

 

Program akreditovaného online semináře (9:00–16:00 hod.)

V souladu s pravidly akreditovaných akcí bude seminář rozdělen do 3 bloků po 90 minutách, následovaných přestávkami (30 minut) a prostorem pro zodpovídání dotazů (30 minut po každém bloku).

  • Asistent pedagoga v související legislativě
  • Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a jako zaměstnanec
  • Náplně práce asistenta pedagoga
  • Kompetence asistenta pedagoga
  • Hodnocení a motivace asistenta pedagoga (stress management, time management)
  • Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
  • Spolupráce mezi asistentem pedagoga, žákem a učitelem
  • Nejčastější chyby a problémy v praxi škol

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

4 990 Kč
bez DPH