Seminář: Jak řídit personální výběr zaměstnanců

Seminář: Jak řídit personální výběr zaměstnanců

Personalisté, oceníte návody a ověřená doporučení pro efektivní výběrová řízení!

Termín: 23. 8. 2011
Přednáší:

Každý personalista se setkává s požadavky na zajištění pracovních pozic kvalitními pracovníky za co nejméně peněz. Víte, pro jaké pozice má smysl realizovat výběrová řízení formou tzv. assessment center, jakou psychodiagnostiku použít, na co se zaměřit v personálních pohovorech a jak být ve výběru inovativní?

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Efektivita a přehled o nákladech jsou v personalistice v posledních letech významným tématem. Vhodně zvolený způsob výběru pracovníků a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu námi vybraného kandidáta má (kromě výkonnosti a spokojenosti týmu) pochopitelně vliv na námi vykazované personální ukazatele (fluktuace, četnost a počet dnů pracovní neschopnosti, apod.). Nejedná se tedy jen o vstupní náklady na nábor a výběr, ale i měření našich výsledků, jak umíme pracovníky vybírat.

Na semináři vás provedeme možnostmi náboru, a také si utvoříme přehled o nákladech za inzerci, využití personální či headhunter(ové) agentury. Dále se budeme věnovat optimálnímu výběru kandidátů z pohledu obsazované pozice. Znamená to, že budete umět rozlišit, kdy využít systém individuálních pohovorů, kdy assessment centra, či jaké psychodiagnostické testy zařadit.

Součástí semináře je také navržení obsahu assessment centra na vybranou pozici a ukázka jeho realizace.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Personální výběr – jak jej efektivně řídit je určen personalistům, personálním manažerům, vedoucím manažerům, obchodním ředitelům a dalším zájemcům.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Program celodenního semináře (9:00 – 15:30H):

 

  • Příprava na výběrové řízení: popis pracovního místa, popis kompetencí, zadání, oslovení cílové skupiny

 

  • Zdroje – kde a jak hledat zaměstnance (inzerce, personální agentury, headhunter)

 

  • Administrace průběhu výběrového řízení

 

  • Psychodiagnostické metody a jejich využití (dotazníky Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI-2, Bochumský osobnostní dotazník, Šestnáctifaktorový dotazník 16 PF, Dotazník interpersonální orientace FIRO, dotazník motivace výkonu, ale i známé dotazníky jako Belbinův dotazník týmových rolí a MBTI)

 

  • Zásady vedení výběrového pohovoru

 

  • Behaviorální interview – pohovor zaměřený na kompetence

 

  • Assessment Centrum

 

  • Vyhodnocení výběrového procesu, adaptační proces

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.

Zaměřuje na zvyšování výkonnosti, jednoduchost a smysluplnost činností lidí v organizaci. Pomáhá snížit byrokracii, odstranit alibistická schvalovací kolečka, vrátit do firem zdravý selský rozum, podpořit kreativitu lidí správným směrem, zplnomocňovat zaměstnance tak, aby se stali odpovědnými a samostatnými.