Pomocník při řízení stavebního procesu Pomocník při řízení stavebního procesu

Pomocník při řízení stavebního procesu

Průvodce jednotlivými povinnostmi stavbyvedoucího s návody, jak je splnit

Vedení stavby není žádný med, vyžaduje mnoho znalostí a sledování roztříštěné legislativy. Navíc také musíte umět plánovat, organizovat, vyjednávat i motivovat – tedy být dobrým manažerem! Proto Vám přinášíme praktickou příručku, která bude Vaší pravou rukou při řízení stavebního procesu: od přípravy přes realizaci až po odevzdání stavby. Dozvíte se také, jak si usnadnit práci díky inovativním přístupům k řízení stavebních projektů i novým technologiím!

Vedení stavby vyžaduje mnoho znalostí a sledování roztříštěné legislativy. Navíc také musíte umět plánovat, organizovat, vyjednávat i motivovat – tedy být dobrým manažerem! Praktická příručka bude Vaší pravou rukou při řízení stavebního procesu: od přípravy přes realizaci až po odevzdání stavby. Dozvíte se také, jak si usnadnit práci díky inovativním přístupům k řízení stavebních projektů.

V rámci prémiové verze budete mít navíc k dispozici online verzi publikace, kterou můžete prolistovat odkudkoliv!

`

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis příručky

Publikace Jak řídit stavební proces vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že splňujete veškeré povinnosti související s vedením stavby.

Obsahově se publikace dotkne dílčích zaměření vedení výstavby, ať už BOZP, požarní ochrany či povinné dokumentace. Zvláštní pozornost je věnována manažerským dovednostem, které jsou potřeba při vedení stavby pro správné plánování, organizování, vyjednávání či motivování. Nechybí ani přehled možných kontrol a inspekcí s vymezením práv a povinností kontrolovaného subjektu. Na speciálním webu naleznete také předvyplněné šablony smluv, které můžete ihned využít v praxi.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace.

Výhody příručky

 • Přehledně a na jednom místě se dozvíte, jak řídit stavební proces efektivně a dle aktuální legislativy
 • Upozorníme na nejčastější chyby a problematická místa: nedostatky faktur, špatné vedení stavebního deníku, nekvalitní provedení stavby či poškozené dodané výrobky
 • Obdržíte tipy, jaké manažerské dovednosti musí ovládat každý stavbyvedoucí, aby dokázal plánovat, vyjednávat i motivovat,
 • Dozvíte se, jak Vám nejnovější vychytávky i digitální systémy pro monitorování a řízení staveb ušetří práci i čas

Komu je příručka určena

Příručka je určena stavbyvedoucím, stavebním technikům, projektantům, koordinátorům BOZP, koordinátorům PO, mistrům na stavbě a dalším.

Specifikace příručky

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

Popis příručky

Publikace Jak řídit stavební proces vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že splňujete veškeré povinnosti související s vedením stavby.

Obsahově se publikace dotkne dílčích zaměření vedení výstavby, ať už BOZP, požarní ochrany či povinné dokumentace. Zvláštní pozornost je věnována manažerským dovednostem, které jsou potřeba při vedení stavby pro správné plánování, organizování, vyjednávání či motivování. Nechybí ani přehled možných kontrol a inspekcí s vymezením práv a povinností kontrolovaného subjektu. Na speciálním webu naleznete také předvyplněné šablony smluv, které můžete ihned využít v praxi.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace.

Výhody příručky

 • Přehledně a na jednom místě se dozvíte, jak řídit stavební proces efektivně a dle aktuální legislativy
 • Upozorníme na nejčastější chyby a problematická místa: nedostatky faktur, špatné vedení stavebního deníku, nekvalitní provedení stavby či poškozené dodané výrobky
 • Obdržíte tipy, jaké manažerské dovednosti musí ovládat každý stavbyvedoucí, aby dokázal plánovat, vyjednávat i motivovat,
 • Dozvíte se, jak Vám nejnovější vychytávky i digitální systémy pro monitorování a řízení staveb ušetří práci i čas

Bonusy prémiové verze:

 • Tištěná publikace
 • On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení
 • Privátní webová stránka se vzory a legislativou
 • Fulltextové vyhledávání
 • Lupa a interaktivní odkazy

Komu je příručka určena

Příručka je určena stavbyvedoucím, stavebním technikům, projektantům, koordinátorům BOZP, koordinátorům PO, mistrům na stavbě a dalším.

Specifikace příručky

Multimediální publikace obsahuje tištěnou část publikace a speciální webovou stránku.

 

 

Obsah publikace:


1) Vedení stavby v české praxi

 • Rizika a odpovědnosti konkrétních osob odpovědných za vedení výstavby
 • Kvalifikace účastníků výstavby
 • Požadavky na účastníky výstavby
 • Vybrané činnosti ve výstavbě
 • Autorizace projektanta a stavbyvedoucího ve výstavbě
 • Metodická doporučení MMR ČR pro výstavbu
 • Zodpovědnost účastníků výstavby podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Vady díla - stavby, projektové dokumentace
 • Převzetí a předání staveniště
 • Doporučené smluvní vztahy ve výstavbě

2) Činnost stavbyvedoucího při vedení stavby

 • Řízení výstavby
 • Vedení stavebního deníku
 • Ekonomická činnost
 • Oblast BOZP a PO
 • Zabezpečení kvality výstavby
 • Vnější vztahy

3) Technická a stavební dokumentace, normy a standardy

 • Dokumentace pro územní plánování
 • Rozsah a obsah dokumentace pro územní řízení
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
 • Rozsah a obsah dokumentace pro provádění staveb
 • Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
 • Náležitosti dokumentace bouracích prací
 • Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
 • Normové hodnoty vyplývající pro stavby z právních předpisů a technických norem
 • Standardy projektové a inženýrské činnosti

3) Dozory ve výstavbě

 • Technický dozor stavebníka
 • Autorský dozor projektanta
 • Dozor nad BOZP na staveništi
 • Stavební dozor u staveb svépomocí
 • Dozory dotčených orgánů státní správy
 • Kontrolní prohlídky stavebních úřadů
 • Státní stavební dozor

4) Efektivní práce s lidmi

 • Komunikační dovednosti v práci manažera
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Vedení a týmová práce
 • Motivování podřízených
 • Time management
 • Stanovování cílů
 • Správné delegování

5) Inovativní přístupy k řízení stavebních projektů

 • BIM - výhody, aplikace v české praxi
 • Digitální systémy pro monitorování a řízení stavebních činností

 

 

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů