Seminář: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU (3)

Seminář: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU (3)

Osvojte si závazné požadavky pro přípravu projektu, nebo buďte schopni připomínkovat projekt, který pro Vás napsala agentura

Termín: 28. 7. 2010
Přednáší:

Správně si zvolit dotační program je pouze prvním předpokladem v získání finanční podpory z dotačních fondů EU. Zcela zásadním krokem pro udělení dotace je bezchybně sestavený projekt. A právě na nesprávně připravených projektech havaruje 2/3 žadatelů o dotace!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře: 

Česká republika má v dotačním období 2007 - 2013 k dispozici 700 miliard Kč rozdělených do 24 programů. Čeští žadatelé dosud předložili téměř 23 000 žádostí o dotace z evropských fondů, z toho bylo schváleno něco málo přes 7 000 projektů. Z uvedeného vyplývá, že schválené projekty /a získ dotace/ v současnosti v České republice tvoří méně než třetinu předložených žádostí. Pro každého žadatele o dotace je nepochybně velkou výzvou předložit takový projekt, který projde vítězně sítem přísného posuzování.

Cílem tohoto semináře je naučit účastníky naplánovat projekt a zpracovat žádost o dotaci z fondů Evropské unie. Provede je nácvikem tvorby projektu, poskytne praktické informace týkající se způsobilých výdajů, rozpočtu projektu, personálního zajištění a povinných příloh projektu. Po absolvování je účastník schopen definovat záměr projektu a vytvořit formálně správnou žádost o dotaci z fondů Evropské unie při dodržení všech administrativních podmínek.

Komu je seminář určen:

Seminář "JAK NAPSAT SPRÁVNĚ PROJEKT O DOTACI Z FONDŮ EU" je určen jak podnikatelům, tak zástupcům veřejného sektoru se zájmem o možnosti spolufinancování projektů z prostředků EU, případně z prostředků národních dotačních programů.

Podmínky účasti:

Jsou k vaší dispozici zde

Program:

 

A. Příprava projektu- zpracování marketingového plánu

- finanční zdraví žadatele

- zdroje financování projektu (bankovní úvěr, vlastní zdroje, dotace)

- efektivita projektu (výpočet doby návratnosti)

- zpracování podnikatelského záměru, případně záměru ve veřejném sektoru

 

B. Zpracování projektové žádosti

- stylistika žádosti

- studie proveditelnosti a CBA

- povinné a nepovinné přílohy

 

C. Nejčastější chyby při zpracování projektových žádostí

 

D. Zpracovat projekt ve vlastní režii, nebo využít poradenskou firmu

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.