Seminář: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU (4)

Seminář: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU (4)

Osvojte si závazné požadavky pro přípravu projektu, nebo buďte schopni připomínkovat projekt, který pro Vás napsala agentura

Termín: 9. 11. 2010
Přednáší:

Správně si zvolit dotační program je pouze prvním předpokladem v získání finanční podpory z dotačních fondů EU. Zcela zásadním krokem pro udělení dotace je bezchybně sestavený projekt. A právě na nesprávně připravených projektech havaruje 2/3 žadatelů o dotace!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře: 

Česká republika má v dotačním období 2007 - 2013 k dispozici 700 miliard Kč rozdělených do 24 programů. Čeští žadatelé dosud předložili téměř 43 000 žádostí o dotace z evropských fondů, z toho bylo schváleno něco málo přes 16 000 projektů. Z uvedeného vyplývá, že schválené projekty (zisk dotace) v současnosti v České republice tvoří přibližně třetinu předložených žádostí. Pro každého žadatele o dotaci je nepochybně velkou výzvou předložit takový projekt, který projde vítězně sítem přísného posuzování.

Cílem tohoto semináře je naučit účastníky naplánovat projekt a zpracovat žádost o dotaci z fondů Evropské unie a především dotaci získat. Provede je nácvikem tvorby projektu, poskytne praktické informace týkající se způsobilých výdajů, rozpočtu projektu, personálního zajištění a povinných příloh projektu. Po absolvování je účastník schopen definovat záměr projektu a vytvořit formálně správnou žádost o dotaci z fondů Evropské unie při dodržení všech administrativních podmínek, a pochopí, co je základem úspěšné realizace projektu.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář JAK NAPSAT SPRÁVNĚ PROJEKT O DOTACI Z FONDŮ EU je určen jak podnikatelům, tak zástupcům veřejného sektoru se zájmem o možnosti spolufinancování projektů z prostředků EU, případně z prostředků národních dotačních programů.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře (9,00-15,30 hod)

 

A.  Stručný přehled dotačních příležitostí

 

B.  Příprava projektu - zpracování projektového záměru

 • jste vhodnou organizací k čerpání dotací?
 • zdroje financování projektu v kombinaci s dotací
 • sestavení konkurenceschopného projektu a určení marketingové strategie
 • který dotační program využít a který ne?

 

C.  Příprava projektu - zpracování projektové žádosti

 • proč je důležité pochopit metodiku programu ve vztahu hodnocení projektu?
 • příprava povinných i nepovinných příloh
 • zpracování podnikatelského záměru, studie proveditelnosti a výpočet doby návratnosti
 • to nejdůležitější z funkcí systémů Benefit a eAccount
 • vyplnění formulářů žádosti - proč je stylistika textu důležitá?
 • praktická doporučení a zkušenosti

 

D.  Nejčastější chyby při zpracování projektových žádostí

 • chyby v investičních i neinvestičních žádostech z praxe

 

E.   Realizace projektu

 • jaký význam má poučení se z chyb ostatních?

 

F.   Zpracovat projekt ve vlastní režii, nebo využít poradenskou firmu?

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.