Seminář: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU (6)

Seminář: Jak správně napsat projekt, abyste získali dotaci EU (6)

Osvojte si závazné požadavky pro přípravu projektu, nebo buďte schopni připomínkovat projekt, který pro Vás napsala agentura

Termín: 16. 6. 2011
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Správně si zvolit dotační program je pouze prvním předpokladem k získání finanční podpory z dotačních fondů EU. Zcela zásadním krokem pro udělení dotace je bezchybně sestavený projekt. A právě na nesprávně připravených projektech havarují téměř 2/3 žadatelů o dotace!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Česká republika má v dotačním období 2007 - 2013 k dispozici 700 miliard Kč rozdělených do 24 programů. Čeští žadatelé dosud předložili téměř 60 000 žádostí o dotace z evropských fondů, z toho bylo schváleno něco málo přes 24 000 projektů. Z uvedeného vyplývá, že schválené projekty /a zisk dotace/ v současnosti v České republice tvoří přibližně 40% předložených žádostí. Pro každého žadatele o dotace je nepochybně velkou výzvou předložit takový projekt, který projde vítězně sítem přísného posuzování.

Cílem tohoto semináře je naučit účastníky naplánovat projekt a zpracovat žádost o dotaci z fondů Evropské unie a především dotaci získat. Provede je nácvikem tvorby projektu, poskytne praktické informace týkající se způsobilých výdajů, rozpočtu projektu, personálního zajištění a povinných příloh projektu. Po absolvování je účastník schopen definovat záměr projektu a vytvořit formálně správnou žádost o dotaci z fondů Evropské unie při dodržení všech administrativních podmínek a pochopit, co je základem úspěšné realizace projektu.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Jak napsat správně projekt o dotaci z fondů EU je určen jak podnikatelům, tak zástupcům veřejného i neziskového sektoru se zájmem o možnosti spolufinancování projektů z prostředků EU, případně z prostředků národních dotačních programů.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.   

Program celodenního semináře (9:00-15:30)

 

A. Stručný přehled dotačních příležitostí

 

B. Příprava projektu - zpracování projektového záměru

- jste vhodnou organizací k čerpání dotací?

- zdroje financování projektu v kombinaci s dotací

- sestavení konkurenceschopného projektu a určení marketingové strategie

- který dotační program využít a který ne?

 

C. Příprava projektu - zpracování projektové žádosti

- proč je důležité pochopit metodiku programu ve vztahu hodnocení projektu?

- příprava povinných i nepovinných příloh

- zpracování podnikatelského záměru, studie proveditelnosti a výpočet doby návratnosti

- to nejdůležitější z funkcí systémů Benefit a eAccount

- vyplnění formulářů žádosti - proč je stylistika textu důležitá?

- praktická doporučení a zkušenosti

 

D. Nejčastější chyby při zpracování projektových žádostí

- chyby v investičních i neinvestičních žádostech z praxe

 

E. Realizace projektu

- jaký význam má poučení se z chyb ostatních?

 

F. Zpracovat projekt ve vlastní režii, nebo využít poradenskou firmu? 

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Křížkovského 20, Brno 603 00

Seminář se koná v prostorách Quality Hotelu Brno Exhibition Centre**** (dříve název Holiday Inn).

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti brněnského výstaviště, jen několik minut od centra města.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

 

Doprava:

MHD:

  • tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, dále autobusem č. 84 do zastávky Velodrom

 

Autem:

  • Směr z Prahy (200 km) a z Bratislavy (150 km) - D1 dálniční exit 190, za tunelem ostře doprava dle navigačních ukazatelů s logem Holiday Inn
  • Směr z Vídně (130 km) – ukazatele na centrum a BVV (výstaviště)

GPS: 49°11'3.729"N, 16°34'49.889"E

 

Možnosti parkování:

bezplatné parkování v blízkosti hotelu.

V případě konání veletrhů, výstav či kulturních akcí na výstavišti je možnost bezplatného parkování omezena. Případně je možné využít placené služby parkovacího domu naproti Holiday Inn.