Komplexní průvodce ředitele školy Komplexní průvodce ředitele školy

Komplexní průvodce ředitele školy

Jak zvládnout 1000 a 1 povinnost ředitele školy

Ředitelé škol se často ocitají v roli úředníka, právníka, účetní, pedagoga nebo manažera. Pokud tápete, jak všechny funkce skloubit dohromady a zároveň si udržet i nutný přehled v legislativě, máme řešení! Využijte komplexní a praktickou příručku, která vás provede všemi povinnostmi ředitele. Poslouží vám doslova jako manuál pro všechny oblasti školského managementu. Navíc za vás pohlídá legislativní změny a reaguje i na nové požadavky ze strany MŠMT a ČŠI.

Ředitelé škol se ocitají v roli úředníka, právníka, účetní, pedagoga nebo manažera. Pokud tápete, jak všechny funkce skloubit dohromady a zároveň si udržet i nutný přehled v legislativě, máme řešení! Využijte praktickou příručku, která vás provede povinnostmi ředitele. Poslouží vám jako manuál pro všechny oblasti školského managementu. Součástí prémiové varianty je i komplexní poradenský servis s odborníky, pravidelné bonusy v podobě videokurzů či praktické vzory navíc!

V květnu ve vaší škole!

Výhody prémiové verze

`

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace:

Ředitelé škol musí dle zákona do dvou let od svého jmenování doplnit vzdělávání o studium tzv. školského managementu. Forma studia se však může lišit: od bakalářského kombinovaného studia, přes drahé roční MBA programy, po akreditované kurzy vzdělávacích agentur či pedagogických fakult. Největším problémem však je, že po ukončení studia a před jeho zahájením jsou ředitelé hozeni do vody a nemají s kým jednotlivé postupy a legislativní změny konzultovat.

Vzhledem k nárůstu administrativních povinností ředitelů se nároky na jejich profesi stále zvyšují. Proto přicházíme s první publikací tohoto typu na českém trhu. Díky Komplexnímu průvodci ředitele školy budete mít veškeré informace potřebné pro řízení školy neustále po ruce. Provede vás jak legislativou, tak i organizačním procesem a personalistikou ve specifickém školském prostředí.

Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • budete důsledně uplatňovat své povinnosti ředitele,
 • mít vždy jasno v postupech při vedení školy (legislativa, dokumentace, archivnictví, pedagogické vedení, hodnocení a motivace),
 • šetřit svůj čas díky připravené vzorové dokumentaci a krokovým návodům.

Komu je publikace určena:

Publikaci při své práci uvítají ředitelé mateřských, základní a středních škol, dále bude užitečná pro vedení dalších vzdělávacích institucí.

Specifikace publikace:

Tištěná publikace formátu A5 + privátní webová stránka s pracovními listy. 

Popis publikace:

Ředitelé škol musí dle zákona do dvou let od svého jmenování doplnit vzdělávání o studium tzv. školského managementu. Forma studia se však může lišit: od bakalářského kombinovaného studia, přes drahé roční MBA programy, po akreditované kurzy vzdělávacích agentur či pedagogických fakult. Největším problémem však je, že po ukončení studia a před jeho zahájením jsou ředitelé hozeni do vody a nemají s kým jednotlivé postupy a legislativní změny konzultovat.

Vzhledem k nárůstu administrativních povinností ředitelů se nároky na jejich profesi stále zvyšují. Proto přicházíme s první publikací tohoto typu na českém trhu. Díky Komplexnímu průvodci ředitele školy budete mít veškeré informace potřebné pro řízení školy neustále po ruce. Provede vás jak legislativou, tak i organizačním procesem a personalistikou ve specifickém školském prostředí.

Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • budete důsledně uplatňovat své povinnosti ředitele,
 • mít vždy jasno v postupech při vedení školy (legislativa, dokumentace, archivnictví, pedagogické vedení, hodnocení a motivace),
 • šetřit svůj čas díky připravené vzorové dokumentaci a krokovým návodům.

Komu je publikace určena:

Publikaci při své práci uvítají ředitelé mateřských, základní a středních škol, dále bude užitečná pro vedení dalších vzdělávacích institucí.

Specifikace publikace:

Tištěná publikace formátu A5 + privátní webová stránka s pracovními listy + prémiový miniportál s online poradnou a bonusovými materiály

Obsah publikace:

 

1) Organizace školy a pedagogických procesů

 • vzdělávací programy školy
  • systém vzdělávacích programů podle školského zákona
  • standardy vzdělávání
  • cíle a zásady vzdělávání
  • zásady tvorby školního vzdělávacího programu
 • základní pedagogická dokumentace
  • povinná dokumentace škol a školských zařízení podle školského zákona, školní matrika
 • plány sestavované ředitelem školy
  • obecná pravidla pro plánování
  • druhy plánů v činnosti ředitele školy a školského zařízení
  • tvorba plánů a práce s nimi
 • organizační struktura školy
  • vnitřní organizační předpisy školy a jejich tvorba
  • struktura řízení školy
  • právní, ekonomické a organizační souvislosti
  • vnější organizační předpisy školy a jejich vliv na strukturu řízení školy

2) Legislativní povinnosti z pohledu školy

 • pracovní právo
 • občanské právo
 • školské právo

3) Finanční řízení

 • finanční toky ve školství
 • zdroje financování regionálního školství a jejich systemizace
 • kompetence orgánů veřejné správy ve školství
 • hospodaření školní jídelny
 • tvorba rozpočtu školy po změnách od 1. 9. 2019
  • funkce rozpočtu školy
  • pravidla pro sestavování návrhu rozpočtu
  • závazné ukazatele rozpočtu
  • rozpočtová opatření

4) Správní řízení a spisová služba

 • postupy správního řízení
 • spisová služba
 • archivace a skartace
 • předávání dokumentů jiným osobám

5) Společné vzdělávání

 • inkluze v právních předpisech
 • Asistenti pedagoga
 • Spolupráce s PPP a SPC

6) Vedení pedagogů a personalistika

 • Nástroje pro vedení pedagogů
 • Hodnoticí pohovory

7) Budování renomé školy

 • Spolupráce s externími organizacemi
 • Sponzorství a partnerství školy
 • Správa webových stránek školy
 • Škola a sociální sítě
 • Proč je důležitá účast školy na projektech

 

PRIVÁTNÍ STRÁNKY SE VZOROVÝMI DOKUMENTY:

 • Správní řízení: přijetí žáka, zamítnutí žádosti, převedení žáka, ukončení vzdělávání, udělení kázeňského postihu, atd.
 • Pedagogika: záznam o jednání s žákem, záznam o jednání se zákonným zástupcem atd.
 • Povinná dokumentace: příloha školního řádu ukázka, praktická doporučení školní řád
 • Společné vzdělávání: smlouva o zajištění péče, smlouva o vstupu do školy
 • BOZP a PO: kniha úrazů podle GDPR, potvrzení o bezinfekčnosti dítěte/žáka, atd.
 • Finance: kalkulačka PHmaxu

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

  Prémiové Standardní
Tištěná publikace R R
Webová stránka se vzory, formulaři, plány, stanovami apod. R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 4 490 Kč 3 490 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

 

 

 

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů