Konference: Hranice mezi legálním monitoringem a stalkingem

Konference: Hranice mezi legálním monitoringem a stalkingem

Legislativní, technologický a mediální aspekt sledování zaměstnanců

Termín: 19. 11. 2015
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Monitoringem zaměstnanců získají zaměstnavatelé účinný nástroj kontroly. Nadměrný monitoring však pro ně může zároveň představovat značné riziko. Seznamte se s novelou zákonů o inspekci práce a zaměstnanosti a vyvarujte se nelegálních praktik. Představíme vám moderní možnosti monitoringu spojené s novými technologiemi, například kontrolu prostřednictvím GPS či mobilních aplikací. Prověřujte své zaměstnance efektivně a bez hrozby sankcí.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl konference

Cílem konference Hranice mezi legálním monitoringem a stalkingem je srozumitelně a komplexně vás seznámit s legislativními změnami v oblasti inspekce práce a zaměstnanosti, které upravují mimo jiné výši sankcí za nadměrné monitorování zaměstnanců. Fráze „Důvěřuj, ale prověřuj“ platí v dnešní době více než kdy jindy, ale musí se to pořádně umět.

Ukážeme vám, jaké moderní technologie lze k monitoringu využít. Právě díky nim může být kontrola zaměstnanců méně nákladná a navíc mnohem efektivnější. Seznamte se s GPS monitoringem, sledovací mobilní aplikací a dalšími a naučte se je v mezích zákona využívat.

Téma monitoringu je v současné době velmi oblíbené rovněž v médiích, v nichž vystupují zaměstnanci obvykle jako oběť stalkingu. Stejně jednoduše se ale obětí můžete stát vy a vaše firma za to, že jste chtěli práci svých zaměstnanců zkontrolovat. Po absolvování této konference se vám nic takového nestane.

Komu je konference určena                                     

Konference Hranice mezi legálním monitorigem a stalkingem je určena ředitelům, personalistům a IT manažerům středně velkých soukromých společností, dále pak veřejným organizacím a v neposlední řadě rovněž firmám, které se věnují moderním monitorovacím technologiím.

Další informace

Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně konference jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

Konference začíná v 9 hodin, předpokládané ukončení programu je cca do 16:30 hodin. Po každém vystoupení bude následovat odborná diskuse, v rámci níž budou účastníci moci klást dotazy.

Časový harmonogram

8:00–9:00 Registrace účastníků 
9:00–9:20 Zahájení konference
Dopolední blok

Aktuální stav legislativy vymezující možnosti a limity monitoringu zaměstnanců (JUDr. Jaroslav Škubal, odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti oceněný publikacemi Chambers European Guide a PLC Which Laywer)

IT bezpečnost přináší podporu strategickým rozhodnutím (Mgr. Karol Kubanda, Kernun)

Vymezení hranice mezi legálním a nelegálním monitoringem a aktuální trendy v její interpretaci, případně posunu jedním, či druhým směrem (Mgr. Veronika Odrobinová, advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners)

11:30–12:15 Oběd
Polední blok

Moderní technologické možnosti softwarového a hardwarového monitoringu v kontrapozici k právním limitům jejich nasazení (Mgr. Ing. Martin Števko, specialista na IT právo, advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.)

Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti monitoringu zaměstnanců (Mgr. Petr Bata, Státní úřad inspekce práce)

14:10 –14:40 Coffee break
Odpolední blok

Aktuální a budoucí možnosti GPS monitoringu v kontrapozici k právním limitům jejich nasazení a již uzavřené judikatuře (Jan Metelka, Karlova univerzita)  

Nejnovější precedentní judikatura z oblasti monitoringu zaměstnanců i třetích osob (Mgr. Klára Valentová, advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners)

16:30 Závěrečné slovo

(změna programu vyhrazena)

Jan Metelka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Jaroslav Škubal

Mgr. Ing. Martin Števko

Specialista na IT právo, advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.

Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová pracuje pro advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners.

Mgr. Petr Bata

Státní úřad inspekce práce

Mgr. Veronika Odrobinová

Partnerka advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners, která se specializuje na pracovní právo a má bohaté zkušenosti s problematikou vysílání zaměstnanců.

Hotel DUO

Hotel DUO

Teplická 429/19, Praha 9 190 00

Akce se koná v prostorách hotelu DUO, Teplická 492, Praha 9.

Doprava:

Metrem na stanici metra C – Střížkov, dále pěšky cca 5 min, řiďte se informační cedulí směr Hotel DUO. 

Parkování je možné na hotelovém parkovišti za poplatek, anebo v okolních ulicích.