Konference: Mateřské školy a legislativní novinky v roce 2014

Konference: Mateřské školy a legislativní novinky v roce 2014

Školská legislativa (nejen) ve světle nového občanského zákoníku

Termín: 30. 4. 2014

Zodpovědnost za řídicí i pedagogické procesy v MŠ, hospodaření a finance, a zejména trestněprávní odpovědnost za bezpečnost, zdraví i majetek svěřených dětí jsou pro každou ředitelku značným břemenem.
Cílem páté celostátní konference je proto nabídnout fundované přednášky, praktické návody a odpovědi na konkrétní otázky týkající se změn, jež přináší nový občanský zákoník do školské i pracovněprávní oblasti.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Hlavní partneři konference

                          

Cíl konference:

Konference si klade za cíl usnadnit ředitelkám aplikaci nových zákonných ustanovení a předpisů, seznámit je s aktuální právní terminologií a pomoci jim řešit konkrétní problematické situace, které se mohou vyskytnout v řadě oblastí, jež se týkají provozu mateřské školy.

Jedná se zejména o trestněprávní odpovědnost za bezpečnost, zdraví a majetek svěřených dětí, ale též o komplexní pracovněprávní agendu či problematiku správně ošetřeného školního řádu coby závazného dokumentu, který přispívá k ochraně ředitelky MŠ.

Komu je konference určena:

Ředitelkám i pedagogickým pracovníkům mateřských škol a předškolních zařízení zajišťujících vzdělávání a volnočasové aktivity dětí (mateřských a rodinných center, firemních školek, dětských klubů, domů dětí a mládeže, dětských koutků v OC a NC).

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží CERTIFIKÁT, který může využít jako doklad o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně konference jsou podkladové materiály, drobné dárky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou dispozici zde.

S novým občanským zákoníkem jsou spjaty nejen změny v mnoha oblastech, které se dotknou i práce ředitelky MŠ, ale i nová terminologie, jež je pro řadu ředitelek velkou neznámou. V Poradci ředitelky MŠ vychází od května 2013 série článků Mgr. Katzové, věnujících se dopadům NOZu v oblasti preprimárního školství, a od září 2013 toto téma zpracovává i JUDr. Jouza v rámci pracovního práva. Oba zmínění autoři rovněž na konferenci vystoupí.

Kromě toho musí ředitelka MŠ řešit i praktickou aplikaci předpisů, které je třeba promítnout do klíčového dokumentu, tj. školního řádu.

V programu konference proto předpokládáme příspěvky z oblastí, za něž ředitelka školy nese přímou zodpovědnost: 

1.     Odpovědnost MŠ vůči dětem po účinnosti NOZu (Mgr. Pavla Katzová)

2.     Pracovní smlouvy po účinnosti NOZu (JUDr. Ladislav Jouza)

3.     Nejdůležitější práva a povinnosti ředitelky MŠ a kritické body, v nichž se nejčastěji chybuje (JUDr. Karel Voldřich)

4.     Kvalifikační předpoklady a zařazování pedagogických pracovníků do platových tříd (PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.)

5.     Personalistika ve školské praxi (Mgr. Pavel Zeman)

 

Změna programu vyhrazena.