Konference: Novela stavebního zákona od 1. 1. 2018 a její dopad na českou praxi

Konference: Novela stavebního zákona od 1. 1. 2018 a její dopad na českou praxi

Radikální změny v povolovacím řízení, územním plánování či kolaudaci

Termín: 1. 11. 2017
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, jaké změny čekají české stavebnictví v roce 2018? Dlouho očekávaná novela stavebního zákona, kterou již podepsal prezident republiky, přináší změny nejen v praxi soukromých firem, ale také stavebních úřadů měst a obcí! Připravte se s námi na změny ve vaší každodenní praxi. Na konferenci získáte možná řešení jednotlivých problematických nařízení.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Záměr konference

Cílem konference je poskytnout detailní informace o dopadu novely stavebního zákona a nabídnout možná řešení jednotlivých problematických nařízení. Mezi největší změny patří především povolovací režimy, změny při udělování stavebního povolení, dopady na českou energetiku či nové hodnocení dopadu na životní prostředí. Zúčastněte se naší konference, na které získáte odpovědi na své otázky hned z první ruky!

Konference začíná v 9:00, předpokládané ukončení je do 16:00.

Více informací naleznete v obsahu konference!

Ohlasy spokojených účastníků našich konferencí

Našich odborných konferencí se za poslední 3 roky zúčastnilo již více než 5000 spokojených delegátů z celé České republiky. Napsali nám například: 

„Ač to nebývá často zvykem, (konference) naplnila očekávání.“ Petr Janský, Česká obchodní inspekce

„Včerejší akci hodnotím jako podařenou a jako jeden z velkých kladů hodnotím erudici přednášejících.“ Jan Kolbaba, technický náměstek Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

„Děkuji za bezvadně připravenou a po celou dobu parádně organizovanou konferenci. Vysoce oceňuji všechny, kdo se na její přípravě a průběhu podíleli.“ Ing. Rudolf Reil, vedoucí obchodně-právního odboru, Letov Letecká výroba, s. r. o.

„Konferenci považuji pro sebe za velmi přínosnou.“ Ondřej Behún, ředitel MARON CZ, s. r. o.

„Potvrzuji, že se mi konference líbila.“ Miroslav Kos, generální ředitel Sweco Hydroprojekt, a. s.

„Vážím si Vašeho profesionálního přístupu. Doporučím Vás.“ Michal Riško, místopředseda představenstva, Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.

„Konference se mi líbila, určitě je mi přínosem do praxe.“ Kateřina Rydlová, jednatelka GARC Kladno, s. r. o.

„Konference měla výbornou úroveň a pro nás a naší firmu bude velkým přínosem.“ Romana Bartschová, jednatelka Naturprodukt CZ, s. r. o.

Komu je konference určena                                     

Konference je určena vedení firem a organizací, zástupcům měst a obcí, vedoucím manažerům stavebních firem, developerům, stavebním inženýrům, architektům a všem zájemcům z řad české veřejnosti.

Další informace

Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně konference jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. 

PROGRAM KONFERENCE

1. Novela stavebního zákona – hlavní změny a povolovací režimy v roce 2018

Ing. Zdeňka Fialová, ředitelka Odboru stavební úřad, MPO ČR

 • Základní informace o přípravě novely a její hlavní cíl, účinnost 
 • Změny na úseku EIA a zákona o urychlení
 • Závazná stanoviska vydávaná na základě stavebního zákona
 • Proces územního řízení s posouzením vlivů, společného řízení a společného řízení s posouzením vlivů
 • Změny v postupech, které nejsou správním řízením, společný souhlas, nepodstatná odchylka a její projednání
 • Dodatečné povolení stavby
 • Zhodnocení novely

2. Dopad novely na dozory, plánování a výstavbu 

Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT

 • Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
 • Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení .
 • Změny v oblasti dokumentace pro provádění stavby u vybraných stavebních záměrů
 • Kolaudace stavby 
 • Kolaudační řízení
 • Technický dozor stavebníka u staveb financovaných z veřejných rozpočtů 
 • Základní požadavky na stavby 
 • Vybrané činnosti ve výstavbě 
 • Provádění staveb svépomocí 

3. Problematická ustanovení novely stavebního zákona a jejich dopady na Vaši praxi

Mgr. Pavel Černý, advokát Frank Bold advokáti s.r.o.

 • Územní řízení a stavební řízení - procesní změny (účastenství, doručování, souhlas vlastníka s provedením záměru, změna stavby před dokončením atd.) 
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů k územnímu a stavebnímu řízení a dalším postupům podle stavebního zákona (změny proti platné úpravě, především přezmum závazných stanovisek)
 • Změna kritérií pro vydání územního rozhodnutí
 • Zjednodušené postupy při umisťování a povolování staveb - zjednodušené územní řízení, územní souhlas, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy (změny proti platné úpravě)
 • Možnosti integrace územního řízení, stavebního řízení a EIA, integrace zjednodušených postupů  
 • Změny zákona EIA - novela SZ a přímá novela z. EIA č. 326/2017 Sb.
 • Změny dalších vybraných předpisů, mj. zákona o pozemních komunikacích, zákon o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury a soudního řádu správního

4. Změny v územním plánování – jak se s nimi vypořádat? 

Ing. Tomáš Sklenář, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování

 • Hlavní principy zkráceného postupu pořizování změny územního plánu
 • Úplné znění územního plánu po změně a kdy změna nabude účinnosti
 • Kdy se při rozhodování územní plán nepoužije
 • Nové nároky na obsah stanovisek dotčených orgánů
 • Orgán územního plánování jako nový dotčený orgán a jaký veřejný zájem bude hájit

Na konferenci vystoupí tito odborníci

 • Ing. Zdeňka Fialová, ředitelka Odboru stavební úřad. Zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.
 • Mgr. Pavel Černý, advokát (Frank Bold advokáti s.r.o.). Věnuje se případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí.
 • Ing. Tomáš Sklenář, spoluautor stavebního zákona v části územní plánování. Působil jako ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlavní přínos pro účastníky

 • Komplexní přehled o stavební legislativě od 1. 1. 2018
 • Doporučené kroky pro zavedení nových postupů pro města a obce (a jejich stavební úřady)
 • Doporučené postupy pro soukromé firmy – rady právníků, na co si dát pozor
 • Objasnění největších změn, které novela přináší
 • Rady profesionálů, jak se s novinkami vypořádat

Časový harmonogram

8:00–9:00 registrace účastníků a ranní káva

9:00–11:30 dopolední blok s diskusemi

11:30–12:13 oběd formou bohatého bufetu (polévka, výběr ze 4 hlavních jídel, salátový bar, minidezerty) 

12:30–14:40 polední blok s diskusemi

14:40–15:00 coffee break (káva, sladké a slané chuťovky)

15:00–16:00 odpolední blok s diskusemi

 

(změna programu vyhrazena)

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Ing. Tomáš Sklenář

Ing. Tomáš Sklenář

Spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Působil jako ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová

Ředitelka odboru stavební úřad. Zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mgr. Pavel Černý

Mgr. Pavel Černý

Pavel Černý je advokátem v kanceláři Frank Bold advokáti s.r.o. Věnuje se především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí.

Praha, Hotel Olympik

Praha, Hotel Olympik

Sokolovská 138, Praha 8 180 00

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Olympik, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Artemis a Tristar).

 

Adresa:

Sokolovská 138, Praha 8 186 76

 

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti v hotelovém komplexu.

 

Přečtěte si více informací o hotelu. Místo konání je bezbariérově přístupné.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout