Konference: Časované bomby v inkluzi ve školním roce 2020/2021

Konference: Časované bomby v inkluzi ve školním roce 2020/2021

Velké novely v praxi škol – formativní hodnocení – žáci s poruchami chování

Termín: 4. 11. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

S novým školním rokem přichází další série novel: zákoníku práce, zákona o pedagogických pracovnících či školského zákona. Významně ovlivní zaměstnávání a požadavky na kvalifikaci jednotlivých členů inkluzivního týmu i práci se žáky se SVP. Seznamte se za jediný den s těmi nejdůležitějšími změnami, které je nutné uplatňovat v praxi. Zaměříme se také na aktuální požadavky na vzdělávání žáků, nezbytné proměny výuky, práci se žáky se závažnými poruchami chování či na formativní hodnocení.

Přihlásíte-li se i s kolegou, získáte slevu 15 %.

2 490 Kč
bez DPH

Konference se koná pod záštitou časopisu Průvodce společným vzděláváním!

Výhody konference:

  • Za jediný den budete mít jasno o nejdůležitějších změnách v oblasti společného vzdělávání.
  • Objasníme, co přináší inkluzivní novela školského zákona do školní praxe.
  • Představíme vám nová pravidla zaměstnávání a podmínky pro kvalifikaci jednotlivých členů inkluzivního týmu po novele zákona o pedagogických pracovnících.
  • Seznámíme vás s požadavky ČŠI na redukci učiva, změny forem a metod výuky a hodnocení žáků za aktuálních ztížených podmínek a doporučíme, jak vše uvést do praxe.
  • Připravíme vás na používání formativního hodnocení, zejména u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Ukážeme vám způsoby systematické práce se problematickou skupinou žáků se závažnými poruchami chování.
  • Není nad osobní setkání s odborníky i kolegy z jiných škol – proberte to, co vás zajímá, v příjemném prostředí, kde se o vás perfektně postaráme.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Ohlasy účastníků z předchozích konání konference:

„Oceňuji vysokou odbornost i zajímavý přednes a také to, že přednášející byli lidé z praxe.“

„Celá konference pro mě byla přínosem. Jsem výchovná poradkyně a s inkluzí se potýkám velice často.“

„Děkuji za výběr problémů z praxe, skvělých přednášejících a výbornou organizaci této vzdělávací akce.“

„Oceňuji profesionální přístup přednášejících a jejich ochotu odpovídat na dotazy z publika.“

„Děkuji za příjemně a užitečně strávený čas."

Komu je konference určena:

Ředitelům, výchovným poradcům a metodikům prevence i oborovým pedagogům základních a středních škol, speciálních škol a pracovníkům školských zařízení.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží certifikát. V ceně konference jsou zahrnuty podkladové materiály, dárkové tašky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd.

Z připravovaného programu konference 4. 11. 2020 (9.00–15.30):

 Změna programu vyhrazena.

1) Přehled legislativních změn a jejich dopad na společné vzdělávání

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph. D., specialistka na inkluzivní legislativu, se bude zabývat tím, jaké legislativní předpisy mají vliv na realizaci společného vzdělávání na školách a co můžeme očekávat od jejich plánovaných novel? Podrobněji rozebere, jak ovlivní inkluzivní novela školského zákona vaši spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.

2) Novela zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce ve vašem inkluzivním týmu

Mgr. Martin Kaplán, expert na pracovní právo ve školství, vás seznámí s novelou zákona o pedagogických pracovnících a letní novelou zákoníku práce. Významně se týká například speciálních pedagogů či asistentů pedagoga. Mění se také pravidla pro zaměstnávání na dobu určitou. Jak bude vše vypadat v praxi?

3) Odraz pandemie v požadavcích ČŠI na výuku

Ing. Štěpánka F. Uličná, Ph.D., oblíbená lektorka, představí požadavky ČŠI na redukci učiva, změny forem a metod výuky a hodnocení žáků za současných ztížených podmínek a doporučí, jak vše uvést do praxe.

4) Formativní hodnocení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., přední odbornice na inkluzivní vzdělávání, vám poradí, jak správně provádět formativní hodnocení zejména u žáků se SVP. Zjistíte, na co si dát pozor i jak podat efektivní zpětnou vazbu.

5) Přístupy, které pomáhají žákům s vážnými poruchami chování

Mgr. Veronika Majkútová, zkušená speciální pedagožka a odborná poradkyně projektu APIV B, se zaměří na problémy žáků s poruchami chování. Ti se stávají horkým bramborem v soukolí institucí, které by jim měly podat pomocnou ruku, a velká tíha tak zůstává na bedrech školy. Jak tyto žáky efektivně vzdělávat? Představíme na příkladech z praxe.

 

Těšíme se na vás!

Tým Nakladatelství FORUM

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.

Zaměřuje na zvyšování výkonnosti, jednoduchost a smysluplnost činností lidí v organizaci. Pomáhá snížit byrokracii, odstranit alibistická schvalovací kolečka, vrátit do firem zdravý selský rozum, podpořit kreativitu lidí správným směrem, zplnomocňovat zaměstnance tak, aby se stali odpovědnými a samostatnými.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Mgr. Martin Kaplán

Martin Kaplán vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako právník Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a kromě toho působí jako lektor se zaměřením na pracovní právo v regionálním školství.

Mgr. Veronika Majkútová

Veronika Majkútová je speciální pedagožka a zástupkyně ředitele ve speciální škole (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark). Pracuje pro organizaci Spolu, z.s., která hájí zájmy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, například dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí nadaných.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Lenka Felcmanová je místopředsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV).

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

2 490 Kč
bez DPH