Konference: Účinná prevence syndromu vyhoření

Konference: Účinná prevence syndromu vyhoření

Jak se úspěšně bránit plíživému a zákeřnému nepříteli všech řídících pracovníků i pedagogů

Termín: 16. 10. 2013

Ředitelky i učitelky nesou na svých bedrech – podobně jako všichni pracovníci pomáhajících profesí – velikou zodpovědnost, a navíc pravidelně čelí hodnocení svých kolegů, rodičů dětí i zřizovatele. Není proto divu, že jsou ve zvýšené míře vystaveny hrozbě syndromu vyhoření neboli burn-out syndromu.
Cílem čtvrté celostátní konference je proto nabídnout nejen fundované přednášky, ale též praktické workshopy, díky nimž se účastníci naučí na třech úrovních zvládat zátěžové a stresové situace.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl konference:

Konference si klade za cíl poskytnout potřebné rady, náměty, impulzy a inspirační zdroje, které ředitelkám, ale i jejich kolegyním a kolegům pomohou včas rozpoznat symptomy nebezpečného burn-out syndromu, jemuž jsou vystaveni všichni pracovníci, kteří jsou v každodenním styku s lidmi, čelí značné zodpovědnosti, a nadto i častému hodnocení své práce.

Konference nabízí účinnou pomoc nejen v podobě návodných přednášek (velký prostor dostane například velice oblíbený lektor PhDr. Marek Herman), ale zejména praktických workshopů, díky nimž lze na třech úrovních (psychoterapeutické, relaxační i energetizující) získat skvělé nástroje a postupy, jak se syndromu vyhoření bránit i jak s ním bojovat.

Komu je konference určena:

Ředitelkám i pedagogickým pracovníkům mateřských škol a předškolních zařízení zajišťujících vzdělávání a volnočasové aktivity dětí (mateřských a rodinných center, firemních školek, dětských klubů, domů dětí a mládeže, dětských koutků v OC a NC).

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží CERTIFIKÁT, který může využít jako doklad o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně konference jsou podkladové materiály, drobné dárky, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou dispozici zde.

Zde si prohlédněte Program konference (dokument Adobe PDF)Program konference 140.4 KB

Syndrom vyhoření vyplývá především z dlouhodobého stresu, jemuž je osoba přicházející do pravidelného kontaktu s lidmi a čelící jejich hodnocení vystavována. Burn-out syndrom provází řada symptomů v oblasti psychické, ale i fyzické a sociální, přičemž klíčovou složkou je stav emočního i kognitivního vyčerpání a pocit celkové „opotřebovanosti“ a únavy.

Program konference proto obsahuje dopolední přednáškový blok a tři odpolední praktické workshopy:

 

Specifika pomáhajících profesí ve vztahu k syndromu vyhoření

 • Kdo a proč je nejvíce ohrožen burn-out syndromem
 • Rizikové faktory a stadia syndromu vyhoření
 • Hlavní varovné signály a příznaky
 • Účinná obrana a léčba

 

Jak se efektivně bránit syndromu vyhoření 

 • Metody psychologické a psychoterapeutické
 • Doporučené relaxační techniky
 • Rady a tipy, jak zvládat stresové situace 

 

Workshop zaměřený na psychoterapeutické techniky

 • Návodné postupy, jak reagovat v zátěžových situacích
 • Komunikační techniky a vzorce
 • Odpovědi na otázky + rady, jak se zachovat

 

Workshop jógy

 • Dechové a relaxační techniky
 • Vhodné cviky, jež lze provádět kdykoli a kdekoli 
 • Prospěšné účinky meditace – kdy a jak ji provozovat

 

Workshop salsy

 • Tanec jako zdroj radosti a dynamického odpočinku
 • Základní krokové variace a otočky
 • Sólové taneční figury speciálně pro dámy