Konference: Vedení firmy 2017

Konference: Vedení firmy 2017

Jak bezpečně zvládnout nápor legislativních změn

Termín: 27. 4. 2017
Přednáší:

Máte pod kontrolou všechny přelomové legislativní změny, které mohou nově ohrozit Vaši vedoucí pozici a firmu? Zúčastněte se celostátní konference pod hlavičkou časopisu Statutární zástupce firmy, jež Vám nabídne srozumitelný a strukturovaný přehled aktuálních novinek ve firemním právu a jejich dopadů do praxe na jednom místě. Mnoho předpisů již platí, další byly schváleny a jejich účinnost je za dveřmi. Nepodceňte situaci a připravte se včas, abyste se vyhnuli postihům a sankcím!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Záměr konference

Konference určená pro zástupce firem všech typů a velikostí nabídne srozumitelný a strukturovaný přehled zásadních povinností, které obchodních společnostem přináší změny klíčové legislativy, která je již v převážné většině účinná, nebo účinnosti nabyde velmi brzy. Managementu firem přináší nové povinnosti, na které je nutné se včas připravit!

Ačkoliv mohou mít dílčí odpovědnost za dodržování firemní legislativy ve vaší společnosti vaši podřízení, v případě pochybení ponese následky i management – zejména v případě správní odpovědnosti firem, jíž od 1. 7. 2017 čekají zásadní změny v podobě nového přestupkového zákona, podle něhož může být právnickým osobám dokonce zakázána činnost. Proto srdečně zveme všechny vedoucí manažery z různých firemních úseků.

Konference vám pomůže dát do pořádku také veškerou agendu související s novelami ZOK a NOZ, osvětlí, jak můžete při zaměstnávání TOP manažerů využít tzv. institut vrcholového řídícího zaměstnance z revoluční novely zákoníku práce a ukáže vám, jak se v praxi vypořádat se zákonnou evidencí skutečných majitelů firem.

Podrobnosti o programu najdete zde.

Ohlasy aneb spokojení účastníci

Našich odborných konferencí se za poslední 3 roky zúčastnilo již více než 5000 spokojených delegátů z celé České republiky. Napsali nám například

„Ač to nebývá často zvykem, (konference) naplnila očekávání.“ Petr Janský, Česká obchodní inspekce

„Včerejší akci hodnotím jako podařenou a jako jeden z velkých kladů hodnotím erudici přednášejících.“ Jan Kolbaba, technický náměstek Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

„Děkuji za bezvadně připravenou a po celou dobu parádně organizovanou konferenci. Vysoce oceňuji všechny, kdo se na její přípravě a průběhu podíleli.“ Ing. Rudolf Reil, vedoucí obchodně-právního odboru, Letov Letecká výroba, s.r.o.

„Konferenci považuji pro sebe za velmi přínosnou.“ Ondřej Behún, ředitel MARON CZ s.r.o.

„Potvrzuji, že se mi konference líbila.“ Miroslav Kos, generální ředitel Sweco Hydroprojekt a.s.

„Vážím si Vašeho profesionálního přístupu. Doporučím vás.“ Michal Riško, místopředseda představenstva, Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

„Konference se mi líbila, určitě je mi přínosem do praxe.“ Kateřina Rydlová, jednatelka GARC Kladno s. r. o.

„Konference měla výbornou úroveň a pro nás a naší firmu bude velkým přínosem.“ Romana Bartschová, jednatelka Naturprodukt CZ s.r.o.

Komu je konference určena                                     

 • Zástupcům všech typů obchodních společností                
 • Členům statutárních orgánů a výkonného managementu
  • Jednatelům, členům dozorčích rad a představenstev
  • Ředitelům a vedoucím manažerům
 • Finančním a obchodním ředitelům, hlavním účetním
 • Personalistům
 • Firemním právníkům

Partneři   

Mediálním partnerem konference je odborný dvouměsíčník pro jednatele, členy představenstev, dozorčích rad a top management Statutární zástupce firmy.    

Další informace

Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně konference jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

 

Program konference 

Konference se bude věnovat těmto tématům:

 • Evidence skutečných majitelů firem aneb Kdo, jak, kam a kdy se bude muset nově evidovat podle novely AML zákona účinné od 1. 1. 2017
 • Jak se vypořádat s povinným zastoupením zaměstnanců v dozorčích radách aneb Co přináší první novela zákona o obchodních korporacích účinná od 14. 1. 2017
 • Nová pravidla pro jednání kolektivních statutárních orgánů navenek i vůči zaměstnancům aneb Co reviduje novela občanského zákoníku účinná od 28. 2. 2017 a jak bude fungovat evidence svěřenských fondů
 • Jak se vyhnout sankcím za přestupky aneb Zpřísněné tresty podle nového přestupkového zákona účinného od 1. 7. 2017 – pozor nejen na pokuty, ale také na propadnutí věci či zákaz činnosti!
 • Novinky v zaměstnávání top managerů aneb Jak využít institut tzv. vrcholového řídícího zaměstnance podle revoluční novely zákoníku práce, která již byla schválena vládou a jejíž účinnost očekáváme od 1. 7. 2017
 • Nová práva a povinnosti v daních pro vedení firem aneb od 1. 1. 2017 nová právní úprava zdanění spoluvlastnického podílu, zdanění záloh na výplatu podílu na zisku, osvobození dividend u fundací a svěřenských fondů

 

Vystoupí mimo jiné:

 • Mgr. Daniel Vejsada, z AK PRK Partners, vítěz kategorie Právo obchodních společností v soutěži Právnická firma roku 2016 
 • Mgr. Ing. Jan Krejsa, expert z AK Ad Leges specializující se na oblast práva obchodních společností jak z pohledu právního, tak i daňového
 • Mgr. Veronika Plešková, partnerka advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, oceněná AK v kategorii Právo obchodních společností v soutěži firma roku 2016

 

HLAVNÍ BENEFITY

• Získáte dokonalý přehled Vašich povinností.

• Zodpovíme všechny vaše dotazy a uvedeme na pravou míru nejasnosti.

• Připravíte se včas na nová opatření a pravidla, která musíte dodržovat.

• Minimalizujete riziko sankcí při kontrole z inspekce práce.

• Konference představuje jedinečnou příležitost ke sdílení zkušeností a k vedení odborných diskusí.

• Každý účastník obdrží osvědčení o účasti. V rámci konference vystoupí například tito odborníci:

 

Časový harmonogram

8:00–9:00 registrace účastníků, ranní káva/čaj, sladké pečivo

9:00–11:45 dopolední blok s diskusemi

11:45–12:30 oběd formou bohatého buffetu (polévka, výběr ze 4 hlavních jídel, salátový bar, minidezerty)

12:30–14:30 polední blok s diskusemi

14:30–14:50 pauza na kávu 

14:50–15:50 odpolední blok s diskusí

15:5016:00 závěrečné slovo

 

(změna programu vyhrazena)

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je odborníkem na pracovní právo a v současné době působí v advokátní kanceláři PRK Partners.

Mgr. Ing. Jan Krejsa

Jan Krejsa působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.

Mgr. Veronika Plešková

Partnerka advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, oceněná AK v kategorii Právo obchodních společností v soutěži firma roku 2016.