Korporátní prověrka na míru

Korporátní prověrka na míru

Ochrana proti rizikům z podnikání

Korporátní prověrka představuje balíček služeb, který prověří vnitřní fungování společnosti z hlediska požadavků právních předpisů a hrozících rizik, a to s ohledem na všechny konkrétní skutečnosti a potřeby dané společnosti, včetně revize nejdůležitějších dokumentů a konzultace zjištění za účelem odstranění rizik či zhojení vad. Základní balíček Korporátní prověrky na míru lze rozšířit o další právní okruhy, které bývají v rámci „života“ společnosti nejčastěji řešeny.

Autor:

Proces je zakončený návrhem vhodných řešení specifické situace každé společnosti, nejen tak, aby společnosti nehrozily žádné sankce, a to ať už ve formě neplatného právního jednání, zrušení společnosti soudem nebo jiné, ale zároveň aby společnost fungovala bezchybně a efektivně například i s ohledem na její budoucí prodej nebo na její provázanost s dalšími společnostmi ve skupině.

Neváhejte a zašlete nám nezávaznou poptávku s pomocí tlačítka výše!

CO JE OBSAHEM KORPORÁTNÍ PROVĚRKY NA MÍRU?

V základním rozsahu korporátní prověrka obsahuje následující služby:

 • Úvodní konzultace
  • diskuze s jednateli/řediteli/vedoucími právního oddělení/společníky o podstatných skutečnostech a situaci společnosti
 • Základní revize nejdůležitějších korporátních dokumentů
  • stanovy/společenská smlouva
  • pravidelná rozhodnutí orgánů, včetně podkladů k těmto rozhodnutím (pozvánka na valnou hromadu, zápisy ze zasedání orgánů)
  • akcie/kmenové listy
  • zpráva o vztazích
  • výroční zpráva
  • smlouvy o nabytí akcií/podílů na společnostech
  • smlouvy o výkonu funkce uzavřené s členy volených orgánů společnosti
  • další relevantní dokumenty dle úvodní konzultace a konkrétní situace společnosti
 • Představení výsledků prověrky a případných návrhů ke zlepšení
  • identifikace rizik a jejich řešení
  • právní poradenství ohledně základního bezchybného fungování společnosti
  • nabídka vhodného nastavení fungování společnosti (i v rámci skupiny) s ohledem na mnohé faktory (daňové/rizikové/osobní) dle zjištěné situace a potřeb společnosti a jejich společníků

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY KORPORÁTNÍ PROVĚRKY NA MÍRU?

 • Eliminace rizik z vadného nebo nedokonalého fungování společnosti
  • Korporátní prověrka ověří, zda Vaše společnost funguje v souladu s právními předpisy a zda jí nebo jejím společníkům nehrozí sankce z případných porušení právních povinností například ve formě neplatnosti právních jednání, odpovědnosti členů orgánů společnosti, zrušení společnosti soudem, trestní odpovědnosti společnosti nebo správních pokut.
 • Efektivní řešení
  • I přes naplnění zákonných požadavků může společnost fungovat neefektivně a se zbytečnými náklady, a to například i v důsledku její provázanosti s dalšími společnostmi ve skupině. V rámci korporátní prověrky vám navrhneme efektivní nastavení fungování společnosti tak, aby byla eliminována nejen případná rizika, ale také aby byly voleny co nejvýhodnější způsoby financování činností společnosti, a to mj. s ohledem na její úlohu ve skupině.
 • Eliminace podnikatelských rizik členů orgánů společnosti
  • V rámci prověrky ověříme, zda členům volených orgánů společnosti nehrozí rizika vyplývající z jejich působení v rámci společnosti. Nejčastější rizika v této souvislosti představují existence možného ručení členů statutárních orgánů za dluhy společností, povinnost vrátit společnosti prospěch získaný v souvislosti s členstvím ve voleném orgánu společnosti a povinnost nahradit škodu.
 • Příprava na budoucí prodej společnosti
  • Prověříme, zda je riziko, že společnost bude čelit problémům při jejím budoucím prodeji. V rámci tohoto bodu identifikujeme problematický oblastí, které by mohly znemožnit budoucí prodej společnosti nebo jej znesnadnit a mít vliv na její cenu. Současně rámcově navrhneme řešení vedoucí k odstranění zjištěných problémů.
 • Nastavení vztahů mezi společníky společnosti
  • Posoudíme, zda jsou vztahy mezi společníky společnosti nastaveny vhodně a zda je není třeba s ohledem na konkrétní situaci společnosti a jejich společníků upravit, tak aby více vyhovovaly vašim potřebám. Představíme standardní i nadstandardní možnosti nastavení vztahů a řešení jak ve společenské smlouvě/stanovách společnosti, tak v dohodě mezi společníky/akcionáři.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ KORPORÁTNÍ PROVĚRKY

Korporátní prověrku v základním rozsahu lze rozšířit o právní poradenství v dalších oblastech, na které se zaměřujeme, a to například:

 • Vytváření holdingových struktur
  • Představíme možné techniky vytvoření holdingových struktur včetně identifikace řešení nejvhodnějšího pro vás a toto pro vás zrealizujeme.
 • Restrukturalizace skupiny
  • Máte skupinu, která tzv. „nedává smysl“? Pomůžeme vám ji zorganizovat do uceleného, funkčního a v neposlední řadě efektivního celku, a to včetně spektra nástrojů k tomu užívaných, jako například přeměn obchodních společností, akvizicí, vytěsnění minoritních akcionářů apod.
 • Zajištění mezigeneračního transferu kapitálu
  • Za účelem budoucího předání společnosti vašim případným nástupcům vám vysvětlíme výhody a nevýhody jednotlivých řešení a podle vaší konkrétní situace vám pomůžeme dané řešení zrealizovat, a to například prostřednictvím svěřenského fondu, který s sebou pojí mnohé další přednosti.
 • Manažerské motivační programy
  • Je známo, že cíle manažera nemusí být vždy totožné s cíli, které sleduje společnost, a to i s ohledem na jeho případné opuštění společnosti. Prostřednictvím našich manažerských motivačních programů, které vám opět nastavíme na míru, vám pomůžeme vaše manažery motivovat nejen k setrvání ve společnosti, ale i ke sledování její dlouhodobě nejvyšší prosperity.
 • Akviziční poradenství
  • Pomůžeme vám v případě rozšiřování vašeho podnikání. Provedeme vás celým procesem koupě podílu ve společnosti, závodu či jednotlivého majetku, a to od úvodního due diligence až po vypořádání transakce. V rámci poradenství jsme schopni posoudit daňově nejvýhodnější model akvizičního procesu a souvisejících kroků, jako jsou post-transakční fúze nebo před-transakční rozdělení – na transakci se totiž nedíváme jen očima právníka, ale i daňového poradce.
 • GDPR
  • Ověříme, že vaše společnost splňuje povinnosti stanovené přímo použitelným nařízením GDPR a případně navrhneme vhodná řešení, jak opatření ve Vaši společnosti správně implementovat, v rámci čehož pro vás můžeme připravit nezbytné dokumenty a proškolit Vaše zaměstnance.
 • Daňové souvislosti a spory
  • Vzhledem k tomu, že většina právní problematiky má přesah do daňového práva, tak vám poradíme i v této oblasti dle vaší konkrétní situace. Jsme schopni vás také zastoupit před správci daně při případných daňových kontrolách, postupech k odstranění pochybností nebo před správními a trestními soudy v případě daňových sporů.
 • Compliance programy
  • S ohledem na relativně nově zavedený institut trestní odpovědnosti právnických osob využívá mnoho společností tzv. compliance programy, v rámci nichž dochází k nastavení vztahů mezi členy společnosti, jejími zaměstnanci a třetími stranami, a to tak, aby bylo předcházeno trestné činnosti a zároveň aby byla limitována trestní odpovědnost společnosti samotné. Takovýto compliance program včetně veškerých interních dokumentů a případných školení vám připravíme na míru.

JUDr. Michaela Floriánová

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností. Specializuje se zejména na akvizice, budování holdingových struktur či spory mezi společníky. Měla možnost podílet se na složitějších korporátních transakcích typu IPO či přeshraničních přeměn.

Mgr. Ing. Jan Krejsa

Jan Krejsa působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.

Mgr. Michaela Riedlová

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností. Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout