Logocvičky

Logocvičky

Logopedické recepty na každý měsíc

Zdánlivě drobné výslovnostní vady mohou až z 80 % vyústit v závažné poruchy učení, jako jsou dyslexie, dysortografie či poruchy pozornosti. Jak můžete pomoci právě vy? Pořiďte si naše Logocvičky pro učitele MŠ a ZŠ, tedy logopedy-laiky, které vám pravidelně přijdou přímo do e-mailové schránky. Čeká vás pečlivý výběr inspirativních aktivit a her pro nácvik správné výslovnosti problematických hlásek, dechových a artikulačních cvičení i námětů pro rozvoj grafomotoriky.

Objednejte si spolu s Logocvičkami také Nápadníka učitelky MŠ a získáte na obojí 20% slevu! Stačí do objednávky uvést heslo E-MAGAZÍN.

1 890 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Téměř každé dítě předškolního či mladšího školního věku bojuje s logopedickými obtížemi. Rodiče nemají čas věnovat se pravidelnému nácviku či potíže bagatelizují a zásadní problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Elektronický měsíčník Logocvičky přináší pravidelnou dávku nejdůležitějších rad a tipů pro účinnou nápravu, a to formou snadno srozumitelnou učitelům bez odborné logopedické průpravy. Naše logopedické rozcvičky můžete začlenit mezi pravidelné činnosti v MŠ či ZŠ. Pořiďte si Logocvičky a řečové schopnosti dětí jen pokvetou. 

Výhody Logocviček

 • Každý měsíc nová zásoba her a aktivit k procvičování výslovnosti problematických hlásek.
 • Náměty k logopedickým rozcvičkám, grafomotorickým cvičením i aktivitám pro všestranný rozvoj smyslů.
 • Srozumitelná forma a metodické vedení pro učitele MŠ či ZŠ, kteří nejsou odborníky na logopedii.
 • Kvalitní autorský kolektiv z řad klinických a školních logopedů, vysokoškolských pedagogů, zkušených pedagogů z praxe.
 • Nic nemusíte stahovat, Logocvičky chodí pravidelně přímo do vaší e-mailové schránky.
 • Na soukromé webové stránce naleznete veškeré aktivity i pracovní listy ke stažení a použití ve třídě.

Ukázkové strany

Prolistujte si ukázkové číslo.

Komu jsou Logocvičky určeny

E-magazín Logocvičky je určen všem učitelkám a ředitelkám mateřských škol a 1. stupně základních škol, dále také vzdělávacím institucím pro děti předškolního a mladšího školního věku. Užitečný bude též školním logopedům a speciálním pedagogům či pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden.

Specifikace produktu

Časopis Logocvičky vychází měsíčně elektronicky (10 čísel ročně s prázdninovým dvojčíslem). Zasíláme jej předplatitelům do emailové schránky. Každé číslo má 14 celobarevných stran formátu A4. Časopis lze odbírat prostřednictvím ročního předplatného. Od září 2020 ve vaší emailové schránce. ISSN 2694-9849

Aktuální číslo

 • Jazykové roviny ve vývoji dětské řeči
 • Hravě ke správnému dýchání
 • Ouška jako Bystrouška – trénujeme sluch
 • Jak na lepší výslovnost

2. ročník Logocviček vám nabízí

 • Logopedický problém pod lupou (s čím děti v MŠ a ZŠ bojují, proč a jak jim lze pomoci)
 • Jak a proč rozvíjet u dětí v MŠ smyslové vnímání?
 • Veselé hry pro správné dýchání
 • Hravé jazykové rozcvičky a grafomotorická cvičení
 • Zdokonalování rozlišovacích schopností zraku či sluchu
 • Jak na sykavky, měkčení a problematické hlásky?
 • Nekonečná zásobárna jazykových her a aktivit 
 • Básničky, písničky, rytmická cvičení
 • Spousta pracovních listů a doplňkových materiálů na soukromé webové stránce

Prolistujte si ukázkové číslo.

1 890 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů