Logocvičky

Logocvičky

Logopedické recepty na každý měsíc

Zdánlivě drobné výslovnostní vady mohou až z 80 % vyústit v závažné poruchy učení, jako jsou dyslexie, dysortografie či poruchy pozornosti. Jak můžete pomoci právě vy? Pořiďte si naše Logocvičky pro učitele MŠ a ZŠ, tedy logopedy-laiky, které vám pravidelně přijdou přímo do e-mailové schránky. Čeká vás pečlivý výběr inspirativních aktivit a her pro nácvik správné výslovnosti problematických hlásek, dechových a artikulačních cvičení i námětů pro rozvoj grafomotoriky.

1 890 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Téměř každé dítě předškolního či mladšího školního věku bojuje s logopedickými obtížemi. Rodiče nemají čas věnovat se pravidelnému nácviku či potíže bagatelizují a zásadní problémy na sebe nenechají dlouho čekat. Elektronický měsíčník Logocvičky přináší pravidelnou dávku nejdůležitějších rad a tipů pro účinnou nápravu, a to formou snadno srozumitelnou učitelům bez odborné logopedické průpravy. Naše logopedické rozcvičky můžete začlenit mezi pravidelné činnosti v MŠ či ZŠ. Pořiďte si Logocvičky a řečové schopnosti dětí jen pokvetou. 

Výhody Logocviček

 • Každý měsíc nová zásoba her a aktivit k procvičování výslovnosti problematických hlásek.
 • Náměty k logopedickým rozcvičkám, grafomotorickým cvičením i aktivitám pro všestranný rozvoj smyslů.
 • Srozumitelná forma a metodické vedení pro učitele MŠ či ZŠ, kteří nejsou odborníky na logopedii.
 • Kvalitní autorský kolektiv z řad klinických a školních logopedů, vysokoškolských pedagogů, zkušených pedagogů z praxe.
 • Nic nemusíte stahovat, Logocvičky chodí pravidelně přímo do vaší emailové schránky.
 • Na soukromé webové stránce naleznete veškeré aktivity i pracovní listy ke stažení a použití ve třídě.

Ukázkové strany

Prolistujte si ukázkové číslo.

Komu jsou Logocvičky určeny

E-magazín Logocvičky je určen všem učitelkám a ředitelkám mateřských škol a 1. stupně základních škol, dále také vzdělávacím institucím pro děti předškolního a mladšího školního věku. Užitečný bude též školním logopedům a speciálním pedagogům či pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden.

Specifikace produktu

Časopis Logocvičky vychází měsíčně elektronicky (10 čísel ročně s prázdninovým dvojčíslem). Zasíláme jej předplatitelům do emailové schránky. Každé číslo má 14 celobarevných stran formátu A4. Časopis lze odbírat prostřednictvím ročního předplatného. Od září 2020 ve vaší emailové schránce. ISSN 2694-9849

V Logocvičkách najdete

 • Logopedický problém pod lupou (s čím děti v MŠ a ZŠ bojují, proč a jak jim lze pomoci)
 • Jazykové rozcvičky (dechová cvičení, cvičení pro rty a jazyk)
 • Hravá grafomotorická cvičení
 • Zdokonalování rozlišovacích schopností zraku či sluchu
 • Hry a aktivity k nácviku výslovnosti problematické hlásky
 • Básničky, písničky, rytmická cvičení
 • Metodická doporučení a rozšíření

Aktuální číslo

 • Když mluví učitel(ka): Co dětem předávají řečí ženy a co muži
 • Trénujeme výdech
 • Grafomotorika s podzimní pohádkou pro nejmenší
 • Hry na rozvoj zrakového vnímání a paměť
 • Učíme se vyslovovat hlásku Š
 • Hrajeme si se Š

Prolistujte si ukázkové číslo.

1 890 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů