Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole

Praktický průvodce k realizaci systémové podpory inkluzivního vzdělávání na základních školách

Inkluze na ZŠ ukládá ředitelům, ale i pedagogům mnohem více administrativních úkonů. Máte přehled v základních legislativních předpisech? Orientujete se ve speciálně pedagogických tématech? Přijměte naši pomocnou ruku. Praktický manuál totiž shrnuje vše, co skutečně potřebujete vědět.
 

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis manuálu

Neocenitelný průvodce inkluzivním vzděláváním na ZŠ  je určen pedagogům základních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Je pro vás zajištění inkluze administrativně i časově náročné? Pak jistě využijete praktické návody pro vaši praxi.

Manuál obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění všech povinností, praktické návody krok za krokem, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Vždy se orientuje na praktické příklady, příklady dobré praxe či na tipy řešení konkrétních situací. 

Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace.

Výhody manuálu

 • Praktický produkt přizpůsobený výhradně prostředí ZŠ
 • Přehledné, systematické a komplexní informace na míru
 • Ušetříte čas: vše je na jednom místě - není potřeba hledat informace z množství různých zdrojů
 • Aktuálnost a spolehlivost
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura, srozumitelný jazyk
 • Teorie jen pro základní orientaci, důraz na praktické problémy
 • Materiály (editovatelné dokumenty) vyzkoušené v praxi
 • Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování
 • Příprava na kontrolu ze strany ČŠI v otázce zabezpečení SVP žáků
 • Bonusy v podobě vzorů a dalších snadno editovatelných dokumentů
 • Odborný autorský kolektiv

Komu je manuál  určen

Publikace Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole je určena ředitelkám a ředitelům základních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, ale i všem pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují primárnímu vzdělávání.

Specifikace manuálu

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole zahrnuje tištěnou publikaci, ale rovněž i přístup na speciální webové stránky s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Obsah manuálu:

Kapitola I. Systémová podpora v praxi základní školy

 • Definice žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Základní přehled změn v problematice SVP u žáků školního věku
 • Spolupráce školy se školskými poradenskými pracovišti
 • Problematické aspekty realizace systémové podpory v praxi

Kapitola II. Česká školní inspekce a problematika žáků se SVP

 • Inspekční činnost
 • Požadavky na vedení dokumentace
 • Otázka tematických zpráv

Kapitola III. Metodická podpora učitele a ředitele základní školy

 • Změny v oblasti terminologie dětí, žáků a studentů se SVP z pohledu novely školského zákona
 • Plán pedagogické podpory
 • Informovaný souhlas
 • Individuální vzdělávací plán žáka se SVP
 • Individuální vzdělávací plán žáka s mimořádným nadáním

Kapitola IV. Komunikace a spolupráce rodiny a školy

 • Příjem žáka se SVP na základní školu
 • Specifika komunikace s rodiči žáka se SVP

+ Privátní stránka s check-listy, formuláři a vzory v elektronické editovatelné podobě

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů