Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole

Praktický průvodce k realizaci systémové podpory inkluzivního vzdělávání na základních školách

Zajištění inkluzivního vzdělávání na ZŠ vyžaduje od ředitelů, ale i pedagogů plnění celé řady povinností, přehled v základních legislativních předpisech a např. i orientaci ve speciálně pedagogických tématech, v nichž často nemají potřebné znalosti. Problémem je i zvýšená administrativa, měnící se legislativa, spolupráce s poradenskými zařízeními nebo kontrola plnění speciálních vzdělávacích potřeb žáků školy. Manuál obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění vašich povinností, návody, doporučení.
 

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace

Neocenitelný průvodce optimálním zajištěním inkluzivního vzdělávání na ZŠ  je určen cílové skupině pedagogických pracovníků základních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Koncepce systémové podpory inkluzivního vzdělávání (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.) je sice koncepčně zpracována MŠMT ČR (a NÚV) pro realizaci v základních a středních školách, ale pro pedagogy je časově náročné sledovat (a také dohledávat) všechny legislativní změny, metodiky, doporučení apod. 

Praktická publikace obsahuje veškeré potřebné informace pro splnění Vašich povinností, praktické návody krok za krokem, doporučení nebo upozornění na nejčastější pochybení. Praktická multimediální publikace představuje užitečný podpůrný materiál speciálně určený pro základní školy, kde naleznete vše potřebné na jednom místě a ve srozumitelné podobě. 

Pedagogičtí pracovníci často nemají dostatečnou oporu ve vzdělání ze speciální pedagogiky. Problém pro ně představuje i zvýšená administrativa, měnící se legislativa, vykazování, spolupráce s poradenskými zařízeními, kontrola ČŠI či vedení dokumentace.

Cílem publikace je metodická pomoc, orientace na praktické příklady, příklady dobré praxe, tipy na řešení konkrétních situací a řada vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi. Teoretický základ je skutečně základem, nikoli cílem. Publikace má sloužit jako podpora pedagoga a ředitele základní školy v realizaci systémové podpory inkluzivního vzdělávání v praxi primárního vzdělávání.

Součástí manuálu je také přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, formuláři i návody, pro snadné využití v praxi. Prohlédněte si podrobný obsah publikace Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole.

 

Výhody publikace

 • Praktický produkt přizpůsobený výhradně prostředí ZŠ
 • Přehledné, systematické a komplexní informace na míru
 • Ušetříte čas: vše je na jednom místě - není potřeba hledat informace z množství různých zdrojů
 • Aktuálnost a spolehlivost
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura, srozumitelný jazyk
 • Teorie jen pro základní orientaci, důraz na praktické problémy
 • Materiály (editovatelné dokumenty) vyzkoušené v praxi
 • Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování
 • Příprava na kontrolu ze strany ČŠI v otázce zabezpečení SVP žáků
 • Bonusy v podobě vzorů a dalších snadno editovatelných dokumentů
 • Odborný autorský kolektiv

 

Komu je produkt určen

Publikace Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole je určena ředitelkám a ředitelům základních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, ale i všem pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují primárnímu vzdělávání.

 

Specifikace produktu

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání na základní škole zahrnuje tištěnou publikaci, ale rovněž i přístup na speciální webové stránky s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Publikace pro ZŠ zahrnuje:

 • šanon o cca 70 tiskových stranách formátu A4 – praktický a kopírovatelný formát (šanon s vyjímatelnými listy)
 • užitečná privátní webová stránka s check-listy, formuláři a vzory v elektronické editovatelné podobě

Obsah publikace:

Kapitola I. Systémová podpora v praxi základní školy

 • Definice žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Základní přehled změn v problematice SVP u žáků školního věku
 • Spolupráce školy se školskými poradenskými pracovišti
 • Problematické aspekty realizace systémové podpory v praxi

Kapitola II. Česká školní inspekce a problematika žáků se SVP

 • Inspekční činnost
 • Požadavky na vedení dokumentace
 • Otázka tematických zpráv

Kapitola III. Metodická podpora učitele a ředitele základní školy

 • Změny v oblasti terminologie dětí, žáků a studentů se SVP z pohledu novely školského zákona
 • Plán pedagogické podpory
 • Informovaný souhlas
 • Individuální vzdělávací plán žáka se SVP
 • Individuální vzdělávací plán žáka s mimořádným nadáním

Kapitola IV. Komunikace a spolupráce rodiny a školy

 • Příjem žáka se SVP na základní školu
 • Specifika komunikace s rodiči žáka se SVP

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů