Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole

Metodický průvodce k realizaci systémové podpory inkluzivního vzdělávání v mateřských školách

Poskytování inkluzivního vzdělávání v MŠ vyžaduje od ředitelů/ředitelek mateřských škol, vedoucích učitelek i předškolních pedagogů plnění celé řady povinností, přehled v základních legislativních předpisech a například i orientaci ve speciálně pedagogických tématech. MŠ také bývají kontrolovány ČŠI a potýkají se s množstvím dokumentů a metodik, které nejsou zaměřeny výhradně jim. Ojedinělý produkt na českém trhu představuje podpůrný materiál speciálně pro mateřské školy, kde naleznou vše na jednom místě.
 

Autor:

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace

Praktická publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřských školách je určena cílové skupině pedagogických pracovníků mateřských škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Koncepce systémové podpory inkluzivního vzdělávání (viz vyhláška 27/2016 Sb.) byla koncepčně zpracována MŠMT ČR primárně pro realizaci v základních a středních školách, proto také vzorové dokumenty uvedené v příloze zmíněné vyhlášky jsou zpracovány koncepčně, obsahově a taktéž z hlediska terminologie pro uvedený typ škol.

Bohužel však velice těžko lze se současnou podobou příloh a požadavků definovaných vyhláškou pracovat v mateřských školách, které mají zcela jiné podmínky, navíc zde pracují převážně pedagogičtí pracovníci s kvalifikací pro předškolní pedagogiku, nikoli pedagogové speciální. Ti pak mají zejména v případech, kdy v rámci svého studia neabsolvovali základy speciální pedagogiky značný problém s vedením dokumentace.

Metodický materiál je ojedinělým projektem na trhu. Jeho cílem je metodická pomoc, orientace na praktické příklady, příklady dobré praxe, tipy na řešení konkrétních situací a řada vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi. Teoretický základ je skutečně základem, nikoli cílem. Cílem je podpora pedagoga a ředitele mateřské školy v realizaci systémové podpory inkluzivního vzdělávání se specifiky, vycházejícími z reality a praxe mateřské školy.

Součástí manuálu je také přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, formuláři i návody, pro snadné využití v praxi. Prohlédněte si obsah publikace Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole.

Výhody publikace

 • Ojedinělý produkt na trhu přizpůsobený výhradně prostředí MŠ
 • Přehledné, systematické a komplexní informace na míru
 • Ušetříte čas: vše je na jednom místě a není potřeba hledat informace z deseti různých zdrojů
 • Aktuálnost a spolehlivost
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura, srozumitelný jazyk
 • Teorie jen pro základní orientaci, důraz na praktické problémy
 • Materiály (editovatelné dokumenty) vyzkoušené v praxi
 • Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování
 • Příprava na kontrolu ze strany ČŠI v otázce zabezpečení SVP
 • Bonusy v podobě vzorů a dalších snadno editovatelných dokumentů
 • Kvalitní autorka s bohatou praxí v pozici učitelky MŠ, aktuálně působí jako ředitelka MŠ a věnuje se lektorské činnosti

Komu je produkt určen

Publikace Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole je určena ředitelkám a ředitelům mateřských škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, vedoucím učitelkám a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují předškolnímu vzdělávání.

Specifikace

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole zahrnuje tištěnou publikaci, ale rovněž i přístup na speciální webové stránky s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

 

Publikace zahrnuje:

 • šanon o 105 tiskových stran formátu A4 – praktický a kopírovatelný formát (šanon s vyjímatelnými listy)
 • privátní webová stránka

Privátní stránka:

Check-listy, formuláře, vzory v elektronické editovatelné podobě

Obsah publikace:

Kapitola I. Systémová podpora v praxi mateřské školy

 • Definice dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Základní přehled změn v problematice SVP u dětí předškolního věku
 • Spolupráce školy se školskými poradenskými pracovišti
 • Problematické aspekty realizace systémové podpory v praxi aneb na co si dát pozor

Kapitola II. Česká školní inspekce a problematika dítěte se SVP

 • Inspekční činnost
 • Požadavky na vedení dokumentace
 • Otázka tematických zpráv

Kapitola III. Metodická podpora učitele a ředitele mateřské školy

 • Změny v oblasti terminologie dětí, žáků a studentů se SVP z pohledu novely školského zákona
 • Plán pedagogické podpory
 • Informovaný souhlas
 • Individuální vzdělávací plán dítěte se SVP
 • Individuální vzdělávací plán dítěte s mimořádným nadáním

Kapitola IV. Komunikace a spolupráce rodiny a školy

 • Přijímáme dítě se SVP do mateřské školy – audit dovedností dítěte
 • Specifika komunikace s rodiči dítěte se SVP

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů