Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole

Metodický průvodce k realizaci systémové podpory inkluzivního vzdělávání v mateřských školách

Inkluze v MŠ vyžaduje od ředitelů/ředitelek , vedoucích učitelek i předškolních pedagogů plnění celé řady povinností. Navíc si musí stále udržovat přehled v základních legislativních předpisech nebo se orientovat ve speciálně pedagogických tématech. Náš manuál shrnuje na 100 stranách vše, co pro svou praxi skutečně potřebujete.

Autor:

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Využijte SLEVU ve výši DPH! Akce platí do 20. 10. 2019.

Popis manuálu

Praktická publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřských školách je určena cílové skupině pedagogických pracovníků mateřských škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT. Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (viz vyhláška 27/2016 Sb.) byla koncepčně zpracována MŠMT ČR primárně pro realizaci v základních a středních školách, proto mají mateřské školy s inkluzí značné potíže.

Protože v mateřských školách, které mají zcela jiné podmínky, pracují převážně pedagogičtí pracovníci s kvalifikací pro předškolní pedagogiku, nikoli pedagogové speciální vytvořili jsme speciální publikaci, kerá jimpomůže se zorientovat. 

Cílem příručky je nabídnout metodickou pomoc, orientovat se na praktické příklady dobré praxe, nabídnou tipy na řešení konkrétních situací a poskytnout řadu vzorových materiálů a předloh, okamžitě využitelných v pedagogické praxi.

Seznamte se s podrobným obsahem složky nebo si prohlédněte ukázkové strany publikace.

Výhody manuálu

 • Ojedinělý produkt na trhu přizpůsobený výhradně prostředí MŠ
 • Přehledné, systematické a komplexní informace na míru
 • Ušetříte čas: vše je na jednom místě a není potřeba hledat informace z deseti různých zdrojů
 • Aktuálnost a spolehlivost
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura, srozumitelný jazyk
 • Teorie jen pro základní orientaci, důraz na praktické problémy
 • Materiály (editovatelné dokumenty) vyzkoušené v praxi
 • Praktické návody krok za krokem, doporučení, upozornění na nejčastější chybování
 • Příprava na kontrolu ze strany ČŠI v otázce zabezpečení SVP
 • Bonusy v podobě vzorů a dalších snadno editovatelných dokumentů
 • Kvalitní autorka s bohatou praxí v pozici učitelky MŠ, aktuálně působí jako ředitelka MŠ a věnuje se lektorské činnosti

Komu je manuál určen

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole je určen ředitelkám a ředitelům mateřských škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT, vedoucím učitelkám a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují předškolnímu vzdělávání.

Specifikace

Manuál k zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole zahrnuje tištěnou publikaci, ale rovněž i přístup na speciální webové stránky s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Obsah manuálu:

Kapitola I. Systémová podpora v praxi mateřské školy

 • Definice dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Základní přehled změn v problematice SVP u dětí předškolního věku
 • Spolupráce školy se školskými poradenskými pracovišti
 • Problematické aspekty realizace systémové podpory v praxi aneb na co si dát pozor

Kapitola II. Česká školní inspekce a problematika dítěte se SVP

 • Inspekční činnost
 • Požadavky na vedení dokumentace
 • Otázka tematických zpráv

Kapitola III. Metodická podpora učitele a ředitele mateřské školy

 • Změny v oblasti terminologie dětí, žáků a studentů se SVP z pohledu novely školského zákona
 • Plán pedagogické podpory
 • Informovaný souhlas
 • Individuální vzdělávací plán dítěte se SVP
 • Individuální vzdělávací plán dítěte s mimořádným nadáním

Kapitola IV. Komunikace a spolupráce rodiny a školy

 • Přijímáme dítě se SVP do mateřské školy – audit dovedností dítěte
 • Specifika komunikace s rodiči dítěte se SVP

+ Privátní stránka s check-listy, formuláři a vzory v elektronické editovatelné podobě

Bc. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistka na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání, v minulosti také působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů