Manuál pro přípravu na kontrolu dotace

Manuál pro přípravu na kontrolu dotace

Pravomoce kontrolních orgánů – Rozpočet a finance – Výběr dodavatele – Projektová dokumentace

Kontrola u příjemců dotace může zaklepat na dveře téměř kdykoliv v průběhu financování projektu i po jeho skončení. Chcete si být jisti, že veškeré povinnosti plynoucí z obdržené dotace dodržujete a nic jste v tom šíleném množství byrokracie neopomněli? Pak je tu právě pro vás Manuál pro přípravu na kontrolu dotace! Nejen, že vás připraví na hrozící kontrolu, ale také pomůže veškeré požadavky preventivně plnit ještě před jejím ohlášením! Tento komplexní manuál vám ušetří čas, nervy a ochrání vaše finance.

3 390 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace

Každý příjemce dotace ze strukturálních a investičních fondů EU zodpovídá za její řádné využití dle projektové žádosti: nástrah a pastí však existuje celá řada. Nedostatky ve vedení projektové dokumentace, chybně nastavené výběrové řízení na dodavatele, nedostatečně vedená evidence důkazních dokladů, chybějící originály dokladů, neoddělené účetnictví, nedostatečná publicita a chyby při dodržování stanovených pravidel a spousta dalších mohou ohrozit konečnou výši poskytnuté finanční dotace, v krajním případě mohou dotaci celou zrušit a organizaci úplně zlikvidovat!

Uhlídat vše přitom není snadné – využijte našíeho praktického manuálu, který vás připraví na kontrolu bod po bodu. Zjistíte, na co vše se kontrola zaměřuje a obdržíte rady a tipy, jak dát vše do pořádku ještě před tím, než zaklepe u vašich dveří.

Seznamte se s obsahem manuálu.

Manuál vám poslouží jako: 

 • pomocník při pravidelných i mimořádných kontrolách dotace
 • průvodce vašimi povinnostmi
 • společník každého příjemce dotace

Komu je publikace určena

Publikace Manuál pro přípravu na kontrolu dotace  je určena všem firmám a organizacím. Ocení ji nejen samotní příjemci dotace, ale také účetní účtující o operacích hrazených z projektového rozpočtu.

Specifikace

Multimediální produkt Manuál pro přípravu na kontrolu dotace zahrnuje šanon (formátu A5) a desítky šablon, vzorů, dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.

Manuál pro přípravu na kontrolu dotace

 • praktický šanon formátu A5
 • vzorové formuláře, šablony, dokumenty, legislativa a užitečné nástroje
 • vybraný obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním

 

Složka (šanon) zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

1.      Pravomoce kontrolních orgánů

 • Kontrolní orgány a jejich pravomoce
 • Druhy kontrol a jejich časový rámec

 

2.       Finanční kontrola

 • Přehled kontrolovaných činností
 • Kontrola dodržování stanoveného rozpočtu a jeho struktury
 • Kontrolované doklady a jejich náležitosti
 • Způsobilost a optimální vykazování výdajů
 • Mzdy projektového týmu
 • Výčet specifických požadavků 

·      

3.       Kontrola výběru dodavatele

 • Postup a pravidla pro příjemce, kteří nepostupují dle ZVZ
 • Postup a pravidla pro příjemce, kteří postupují dle ZVZ
 • Nejčastější nedostatky a rizika 

 

4.       Kontrola projektové dokumentace

 • Kterou dokumentaci je nutné uchovat a jak
 • Co musí doklady a dokumenty obsahovat
 • Rady a tipy k efektivnímu vedení dokumentace
 • Termíny pro archivaci dokumentů

 

5.       Kontrola vedení účetnictví

 • Specifika vedení účetnictví v rámci projektu
 • Na co se kontrola zaměřuje

 

6.      Kontrola dodržování pravidel publicity projektu

 • Přehled pravidel pro publicitu projektu
 • Příklady a ukázky dobré a špatné praxe

 

7.   Specifika kontrol jednotlivých dotačních programů evropských fondů 

 • Kontrola velikosti podniku
 • Kontrola udržitelnosti projektu
 • Další specifické nároky 

 

3 390 Kč
bez DPH a expedičních nákladů