Multicomponent Training: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Multicomponent Training: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě

Finanční zdraví – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – cenotvorba - plán, forecast

Termín: 20. 6. 2016 – 31. 8. 2016
Přednáší:

Využijte jedinečné příležitosti prohloubit Vaše již praxí či studiem získané znalosti a dovednosti ve finančním řízení specificky ve výrobní firmě, a to maximálně prakticky. Ovládněte s přehledem finanční řízení. Vylepšete Vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál firmě. Naučte se lépe pracovat s odbornými termíny v oblasti finančního řízení a naučte se efektivněji a angažovaněji pracovat s financemi Vaší výrobní firmy!
Využijte benefity našeho jedinečného kurzu, jimiž jsou zkušená lektorka, množství příkladů a případových studií, praktičnost a minimální nároky na Váš čas. Navštivte naši letní akademii finančního řízení ve výrobní firmě a rozlučte se od září s jakýmikoliv pochybnostmi ve finančním řízení.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu

Vzdělávací kurz všemi svými moduly cílí na to, aby každý účastník nabyl praktické znalosti v oblasti finančního řízení specificky ve výrobní firmě. Účastníci se prakticky naučí, jak správně zajistit strategické finanční řízení podniku, jak udržet finanční stabilitu firmy, jak splnit finanční cíle firmy a optimalizovat produkční činnost. Stanou se s námi profesionály ve finančním řízení ve výrobní firmě do konce letních prázdnin.

Detailní program kurzu naleznete zde

Komu je kurz určen:

Multicomponent Traing: Profesionální finanční řízení ve výrobní firmě je určen všem řídícím manažerům ve velkých, středních i malých výrobních firmách, kteří jsou praxí či vysokoškolským studiem s finančním řízením již obeznámeni, avšak potřebují své dovednosti prohloubit a získat větší sebevědomí v dané oblasti. Dále absolvování vzdělávacího kurzu vhodně poslouží manažerům ekonomických a controllingových útvarů, finančním a účetním specialistům výrobních společností.

 

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi závěrečného webináře) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Podrobný program vzdělávacího kurzu 

1. MODUL: 1. seminář: 20. 6. 2016 (9:00-15:30)

1.       Zdroj informací pro finanční řízení

  • Význam znalosti finanční stability, likvidity a rentability pro management podniku
  • Ostatní uživatelé finančních informací
  • Finanční, nákladové a manažerské účetnictví jako zdroj dat pro finanční rozhodování
  • Správně nastavené manažerské účetnictví pro účely řízení 

2.       Analýza finančního zdraví firmy

  • Absolutní, rozdílové a poměrové finanční ukazatele a operace s nimi
  • Horizontální a vertikální analýza výkazů. Trendová analýza
  • Bilanční pravidla
  • Poměrové ukazatele a pyramidové rozklady
  • Finanční riziko a jeho analýza
  • Benchmarking
  • Manažerská rozhodnutí plynoucí z výsledků finanční analýzy

3.       Fiktivní firma a zadání úkolu č. 1


2. MODUL: 1. webinář: 29. 6. 2016 (10:00-12:00)

1.     Řízení pracovního kapitálu jako celku a jeho optimalizace

2.     Cash flow – sestavení, analýza jeho struktury

3.     Interpretace peněžních toků a jejich využití pro finanční krátkodobé plánování a řízení

3. MODUL:  1. samostudium: 30. 6. – 18. 7. 2016

 1. Zadání vybrané četby lektorkou
 2. Zadání příkladů (domácí cvičení)

4. MODUL: 1. workshop: 19. 7. 2016 (9:00-15:30) – 2denní výuka

1.       Vztah mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem

2.       Manažerské pojetí nákladů, fixní a variabilní náklady

3.       Objem výroby, cena, analýza bodu zvratu

4.       Provozní páka a riziko

5.       Kalkulace (metody, druhy), rozpočty

6.       Případová studie 1 – optimalizace výrobkového portfolia

7.       Případová studie 2 – cenová tvorba

5. MODUL: 2. seminář: 20. 7. 2016 (9:00-15:30) – 2denní výuka

1.       Value Based Management

  • Řízení firmy podle tvorby hodnoty
  • Hodnotové ukazatele řízení výkonnosti

2.       Ekonomická přidaná hodnota (EVA) a její uplatnění v praxi

  • EVA entity a EVA equity
  • Konverze účetních veličin na ekonomické
  • Stanovení nákladů kapitálu
  • Možnosti využití a přínosy řízení dle EVA
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy

3.       Systémy finančních a nefinančních ukazatelů

  • Řízení výkonnosti v souladu se strategií firmy
  • Komplexní systémy hodnocení výkonnosti
  • Tvorba systémů ukazatelů, výběr ukazatelů pro rozhodovací procesy ve firmě
  • Design systému měření, strategické mapy, stanovování cílů, design měřítek a cílových hodnot
  • Klíčové ukazatele úspěchu (Key Performance Indicators) 
  • Řízení implementace strategie, řízení změn, navázání odměňování na plnění cílů
  • Přezkoumávání výkonnosti, testování strategických map, aktualizace systému měření

4.       Balanced Scorecards

  • Model Balance Scorecard
  • Postup návrhu BSC

6. MODUL: 2. samostudium: 21. 7. – 9. 8. 2016

 1. Zadání vybrané četby lektorkou
 2. Zadání příkladů (domácí cvičení)

7. MODUL: 2. workshop: 10. 8. 2016

1.       Plán vs. forecasting

  • Proč plánujeme a forecastujeme? Co je dobrý plán?
  • Druhy plánů a vazby mezi nimi
  • Proces plánování
  • Metody forecastingu
  • Jak účinně využít data z účetnictví
  • Zpětná a dopředná vazba
  • Nejčastější chyby při plánování
  • Stavba plánu a forecastu v praktických příkladech
  • Sestavení finančního plánu
  • Finanční analýza plánu
  • Případová studie – analýza plánování v konkrétní firmě
  • Kritika finančního plánu (hledání chyb v reálném plánu fiktivní firmy)

2.       Efektivní reporting

  • Obsah finančního reportingu - co a proč reportovat
  • Jak informace zobrazovat, jaké datové a grafické struktury používat
  • Jak manažerský reporting organizovat
  • Hodnocení minulosti, skutečnosti, plánu, odchylková analýza

8. MODUL: závěrečný test s výběrem z několika možností: 11. 8. – 31. 8. 2016

 • K vypracování do 31. 8. 2016
 • K získání certifikátu třeba minimálně 70 % správných odpovědí!

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.