Nástroje IT manažera Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera

Souhrn návodů, předloh, vzorů a dokumentů pro řízení IT oddělení

Nástroje IT manažera řeší problematiku implementace nových technologií a s nimi související legislativně-právní otázky při provozu IT oddělení. IT manažer ji využije při řešení všech problémů, které mohou při řízení IT oddělení nastat.

Nástroje IT manažera řeší problematiku implementace nových technologií a s nimi související legislativně-právní otázky při provozu IT oddělení. IT manažer ji využije při řešení všech problémů, které mohou při řízení IT oddělení nastat.
Využijte nabídku prémiové verze a získejte online verzi publikace s fulltextovým vyhledáváním. Díky tomu budete mít publikaci neustále po ruce.

Autor:

`

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 235 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Multimediální publikace Nástroje IT manažera je zaměřena na problematické oblasti spojené s řízením IT oddělení v organizacích. Věnuje se nejen nejnovějším technologiím, které vstupují na trh, ale obsahuje také praktická doporučení k provozně-ekonomickým činnostem souvisejícím s problematikou IT. Zasvěcuje IT manažery do problematiky výběrových řízení, pracovněprávní legislativy, problematiky legality softwaru či ochrany osobních údajů. Aktuálně se podíváme na nejrozšířenější platformy s cloudovou synchronizací či plánování a zabezpečení počítačové sítě. Dále vás seznámíme s nejdůležitějšími funkcemi, které přinášejí nové verze operačních systémů.

Komplexní publikace obsahuje také CD-ROM, příklady IT dokumentace, vzorové osnovy školení uživatelů, formuláře interních nařízení a legislativu vztahující se ke správě ICT. Publikace dále obsahuje přehled faktorů ovlivňujících úspěšnost zavedení asynchronního e-learningu v korporátním prostředí, orientaci v aktuálních trendech konzultačních služeb v ICT a doporučení, kdy nasadit tzv. „pseudonymizace“ osobních dat a které osobní údaje byste neměli zrcadlit v cloudu.

Více informací o Nástroje IT manažera naleznete v obsahu publikace. Aktuálnost a návaznost na platnou legislativu je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Získáte manuál, jak krok za krokem zabezpečit provoz sítě v oddělení IT, analyzovat rizika prověřování IS z hlediska ochrany informací, jak připravit havarijní plány a minimalizovat ztráty.
 • Poskytneme Vám návody, jak ukládat, chránit a archivovat data na základě nejmodernějších poznatků.
 • Naši experti Vám doporučí praktické postupy, jak vést IT dokumentaci dokládající legálnost softwaru pro kontrolní audit ve Vaší organizaci.
 • Na základě osvědčených strategií naplánujete rozpočet IT oddělení a zorganizujete hladce výběrová řízení na nákup hardwaru i softwaru.
 • Komplexní know-how práce z domova Vám usnadní implementaci SOHO, teleworkingu, vzdáleného přístupu a technologií VoIP, VPN a dalších.

Komu je produkt určen

Příručku využijí zejména IT manažeři a senior IT administrátoři, kteří zodpovídají za bezchybný chod IT oddělení v soukromých společnostech i v organizacích veřejného sektoru.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje textovou část (cca 1850 stran) a CD-ROM, na kterém naleznete vzory pro školení, aktuální legislativu a další.   

Vzorové strany

Prolistujte si ukázkové strany publikace.

Popis produktu

Multimediální publikace Nástroje IT manažera je zaměřena na problematické oblasti spojené s řízením IT oddělení v organizacích. Věnuje se nejen nejnovějším technologiím, které vstupují na trh, ale obsahuje také praktická doporučení k provozně-ekonomickým činnostem souvisejícím s problematikou IT. Zasvěcuje IT manažery do problematiky výběrových řízení, pracovněprávní legislativy, problematiky legality softwaru či ochrany osobních údajů. Aktuálně se podíváme na nejrozšířenější platformy s cloudovou synchronizací či plánování a zabezpečení počítačové sítě. Dále vás seznámíme s nejdůležitějšími funkcemi, které přinášejí nové verze operačních systémů.

Komplexní publikace obsahuje také CD-ROM, příklady IT dokumentace, vzorové osnovy školení uživatelů, formuláře interních nařízení a legislativu vztahující se ke správě ICT. Publikace dále obsahuje přehled faktorů ovlivňujících úspěšnost zavedení asynchronního e-learningu v korporátním prostředí, orientaci v aktuálních trendech konzultačních služeb v ICT a doporučení, kdy nasadit tzv. „pseudonymizace“ osobních dat a které osobní údaje byste neměli zrcadlit v cloudu.

Více informací o Nástroje IT manažera naleznete v obsahu publikace. Aktuálnost a návaznost na platnou legislativu je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Získáte manuál, jak krok za krokem zabezpečit provoz sítě v oddělení IT, analyzovat rizika prověřování IS z hlediska ochrany informací, jak připravit havarijní plány a minimalizovat ztráty.
 • Poskytneme Vám návody, jak ukládat, chránit a archivovat data na základě nejmodernějších poznatků.
 • Naši experti Vám doporučí praktické postupy, jak vést IT dokumentaci dokládající legálnost softwaru pro kontrolní audit ve Vaší organizaci.
 • Na základě osvědčených strategií naplánujete rozpočet IT oddělení a zorganizujete hladce výběrová řízení na nákup hardwaru i softwaru.
 • Komplexní know-how práce z domova Vám usnadní implementaci SOHO, teleworkingu, vzdáleného přístupu a technologií VoIP, VPN a dalších.

Komu je produkt určen

Příručku Nástroje IT manažera využijí zejména IT manažeři a senior IT administrátoři, kteří zodpovídají za bezchybný chod IT oddělení v soukromých společnostech i v organizacích veřejného sektoru.

Specifikace produktu

Multimediální publikace Nástroje IT manažera obsahuje textovou část (cca 1850 stran) a CD-ROM, na kterém naleznete vzory pro školení, aktuální legislativu a další.   

Vzorové strany

Prolistujte si ukázkové strany publikace.

Obsah publikace

 

1 Školení uživatelů

 • Školení zaměstnanců
 • Bezpečnost práce
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem
 • Manuál pro začínající uživatele
 • Vzdělávání ve formě e-learningu 

2 Ochrana osobních údajů

 • Odpovědnost za zajištění ochrany osobních údajů
 • Právní úprava ochrany osobních údajů
 • Zákon o ochraně osobních údajů
 • Odpovědnost za porušení povinností při zpracování osobních údajů

3 Bezpečnostní politika

 • Definice požadavků a IT standardů
 • Základní principy bezpečnosti při použití IT
 • Výklad základních pojmů z oblasti bezpečnosti IT
 • Zranitelné místo, hrozba, riziko, útok, útočník
 • Bezpečnostní funkce
 • Cíle bezpečnostní politiky IT
 • Bezpečnost ve virtualizovaném prostředí
 • Odpovědnost IT managera
 • Příklady možností ochrany dat
 • Elektronický podpis
 • Biometrie
 • TCP/IP – Internet Protocol Verze 6 neboli IPv6
 • Analýza rizik v praxi

4 Software a právo

 • Domény a doménová jména
 • Softwarové patenty
 • Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů
 • Datové schránky v současné aplikační praxi

5 Legální software

 • Licence programů
 • Open-source software a otevřené formáty
 • Příklady porušování autorských práv
 • Odpovědnost za porušení autorských práv
 • Možné sankce za porušení autorských práv (citace Trestního zákona)
 • Jak sledovat užívaný software
 • Využití technických a organizačních opatření pro dodržení předpisů
 • Vlastní programy a autorská práva
 • Software a autorská práva

6 Management jakosti

 • Management kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2010
 • Vztah kvality, softwaru a služeb ICT
 • Audit informačního systému

7 Výběr a řízení dodavatelů

 • Analýza výdajů
 • Určení potřeb, specifikace a plánování požadavků
 • Technická specifikace IT prostředků a služeb
 • Znalost dodavatelského trhu a analýza rizik v kategorii výdajů
 • Výběr dodavatelů
 • Smlouvy

8 Pracovněprávní minimum manažerů

 • Pracovněprávní vztahy a jejich základní principy
 • Švarcsystém a kontroly nelegální práce
 • Předsmluvní vztahy
 • Atypické formy výkonu práce
 • Dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti
 • IT manažer, nebo CIO?
 • Manažer IT ve struktuře podniku

9 Správa služeb IT a IT Infrastructure Library

 • Úvod do problematiky správy služeb IT
 • IT Infrastructure Library – ITIL®
 • ITIL® ver. 3
 • ISO/IEC 20000
 • 9 2 3 2 CobiT
 • Capability Maturity Model – CMM
 • ITIL: Podpora koncových uživatelů a funkce service desk
 • Call centrum, help desk a service desk

10 Práce z domova: SOHO, teleworking a další technologie

 • Nástroje pro práci z domova
 • VoIP
 • VPN
 • Web 2.0
 • Správa identit (Identity management)
 • Slovníček Identity managementu
 • Tipy pro efektivní správu teleworkingu
 • Vzdálená správa IT

11 Virtualizace

 • Úvod do virtualizace
 • Typy virtualizace
 • Naděje v podobě virtuálních zařízení – nasazování softwaru hračkou?
 • Nástroje k virtualizaci 

12 Aplikace

 • Controlling jako nástroj manažera
 • Metody používané v operativním controllingu
 • Kontrola a vyhodnocování odchylek
 • Data mining

 

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.

Václav Sedláček přednáší na Rašínově vysoké škole a od roku 2009 externě vede katedru informatiky ZMVŠ v Třebíči.

Ing. Andrea Kropáčová

Ing. Jan Tolar

Ing. Miloslav Vejmelka

Ing. Zdeněk Jelínek

Zdeněk Jelínek je prezidentem Komory správců majetku a likvidátorů, soudním znalcem, licitátorem na veřejných dražbách a emeritním konkurzním správcem.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Ľuboslav Lacko

Ľuboslav Lacko pracuje ve společnosti CSBC spol.

Mgr. Josef Pojsl

Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová pracuje pro advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners.

Mgr. Libor Kyncl

Patrik Khudhur

Patrik Khudhur má několikaletou novinářskou praxi z oboru ICT (Informačních a komunikačních technologií).

RNDr. Pavel Hajn

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 235 Kč
bez DPH a expedičních nákladů