Návody a formuláře pro monitoring zaměstnanců v souladu se zákonem

Návody a formuláře pro monitoring zaměstnanců v souladu se zákonem

Jak na efektivní kontrolu pracovníků bez rizika

Kontrola zaměstnanců je přirozeným nástrojem, jak řídit a hodnotit pracovní výkonnost a výsledky. Monitoring navíc patří mezi základní práva i povinnosti každého zaměstnavatele. Kdy je ale kontrola nepřiměřená a co na to zákon? S naší pomocí zvládnete nejen upravit interní dokumentaci a procesy tak, aby byly v souladu se zákonem, ale rovněž minimalizujete riziko sankce ze strany kontrolních orgánů! Kontrolní složka se stanete vaším neocenitelným pomocníkem při monitorigu zaměstnanců v souladu se zákonem.

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Cílem kontrolní složky je poskytnout vám přehlednou formou návody k efektivnímu monitoringu pracovníků, a vyhnout se tak pochybení a sankcím. Monitoring zaměstnanců je velmi aktuální téma, a to nejen v souvislosti s novým nařízením EU (GDPR). I novela zákona o inspekci práce tak např. zavádí nový delikt – narušení soukromí zaměstnance, a to až s milionovou pokutou.

Pravidla však stále nejsou zcela jasná, a zaměstnavatelé tak neustále tápají v těchto otázkách:

 • Kam mohu umístit kameru?
 • Jak je to s pořizováním a ukládáním kamerových záznamů?
 • Kdy může být monitoring zaměstnanců použit jako důkaz u soudu (např. v případě sporu o (ne)oprávněné propuštění)?
 • Jak je to s využitím GPS ve firemních automobilech jako nástrojem monitoringu?
 • Jak změní monitoring zaměstnanců GDPR?
 • V jakých případech mohou zaměstnavatelé kontrolovat e-maily? Vztahuje se kontrola e-mailů jen na služební maily, nebo na i soukromé (v případě, že je k elektronické poště používán služební počítač)?
 • V jakých případech lze monitorovat telefonní hovory?
 • Jak a v jakých případech jde monitorovat aktivitu zaměstnanců na internetu?
 • Lze oficiálně využít informace o zaměstnancích získaných ze sociálních sítí?
 • Co a jak lze ošetřit interními předpisy či smlouvami?

Návody a formuláře pro monitoring zaměstnanců v souladu se zákonem je zcela unikátní produkt na českém trhu, který zodpoví všechny vaše nejasnosti a pomůže vám dostát legislativním nárokům. Seznamte se s obsahem složky.

Výhody

Díky odborným návodům, šablonám, formulářům a kontrolním seznamům získají zaměstnavatelé podklady, které jim umožní:

 • obeznámit se s monitoringem zaměstnanců podle zákona
 • důsledně plnit povinnosti vyplývající z legislativních předpisů
 • získat informace o rizicích a především možnostech legálního monitoringu
 • získat praktické šablony, vzory a mustry ke kontrole zaměstnanců
 • předejít případným sankcím a vyvarovat se vysokých pokut

Kontrolní složka a speciální web jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy či organizace. Prohlédněte si detailní obsah kontrolní složky.

Kontrolní složka vám poslouží jako: 

 • pomocník při pravidelných i mimořádných kontrolách zaměstnanců 
 • průvodce Vašimi povinnostmi při monitoringu
 • společník každého zaměstnavatele i personalisty

Komu je produkt určen

Produkt Návody a formuláře pro monitoring zaměstnanců v souladu se zákonem je určen všem firmám a organizacím. Ocení ji nejen zaměstnavatelé, ale i personalisté či IT specialisté.

Specifikace

Multimediální produkt Návody a formuláře pro monitoring zaměstnanců v souladu se zákonem zahrnuje šanon (formátu A4) a speciální web s šablonami, vzory dokumentů, formuláři i aktuální legislativou a dalšími užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Návody a formuláře pro monitoring zaměstnanců v souladu se zákonem

 • praktický šanon formátu A4
 • speciální webová stránka se vzorovými formuláři, šablonami, dokumenty, legislativou a užitečnými nástroji
 • vybraný obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním

 

Kontrolní složka (šanon) zahrnuje informace a praktické návody z následujících oblastí:

 1. Monitoring zaměstnanců očima zákona

Legislativní předpisy, inspekce práce

 1. Efektivní kontrola pracovníků
 • Kamerové systémy na pracovišti (bez pořizování záznamů x se záznamovým zařízením)
 • Kontrola elektronické pošty zaměstnance
 • Monitoring mobilního telefonu
 • Odposlech telefonních hovorů
 • Monitoring aktivit na internetu
 • Sniffing (odposlech datové a síťové komunikace)
 • Monitoring přenositelných disků
 • Monitoring vzdálené plochy
 • Monitoring tisku
 • Monitoring pracovní doby
 • Sledování v mimopracovní době / aktivity na sociálních sítích a další
 1. Nakládání, zpracování a ochrana osobních údajů

GDPR, ÚOOÚ, cloudy, předávání osobních údajů do zahraničí

 1. Archivace dokumentů, ukládání záznamů

Na speciální webové stránce naleznete např.:

 1. Kontrola zaměstnanců při výkonu práce
 • Rozhodnutí o zavedení kamerového dohledu
 • Předpis zaměstnavatele o pravidlech a podmínkách užívání služebního vozidla
 • Předpis zaměstnavatele o pravidlech a podmínkách užívání služebního mobilu
 • Předpis zaměstnavatele o pravidlech a podmínkách užívání PC
 • Předpis zaměstnavatele o pravidlech a podmínkách užívání služebního notebooku
 • Odpovědnost zaměstnanců za porušení pracovních povinností a nerespektování pracovní disciplíny
 • Vzor evidence pracovní doby
 • Snímek pracovního dne a další
 1. Ochrana osobních údajů při monitoringu
 • Vnitřní předpis zaměstnavatele o ochraně osobních údajů
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Žádost o informaci o zpracování osobních údajů
 • Žádost o odstranění závadného stavu při zpracování osobních údajů
 • Žádost o vysvětlení
 • Vzor žádosti o povolení k předání osobních údajů do třetích zemí a další
 1. Zákonné předpisy
 • Zákon o ochraně osobních údajů
 • GDPR
 • Zákoník práce
 • Zákon o zaměstnanosti
 • Zákon o inspekci práce a další

Speciální webová stránka obsahuje vzory dokumentů, checklistů, šablon, mustrů, editovatelných formulářů, judikátů, legislativy a dalších užitečných nástrojů z výše uvedených oblastí. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy. Dokumenty lze použít v elektronické podobě či vytisknout.

3 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů