Netradiční přístupy v personalistice jako konkurenční výhoda

Netradiční přístupy v personalistice jako konkurenční výhoda

Personální procesy na míru a pro každodenní praxi

Termín: 21. 1. 2016 – 19. 2. 2016
Přednáší:

Potýkáte se s nedostatkem pracovní síly a fluktuací zaměstnanců? Máte problémy s náborem nových lidí, protože kvalitních uchazečů je málo? Nevíte, jaké metody personální práce by byly pro Vaši firmu ty pravé? Zúčastněte se našeho prakticky vedeného kurzu, získejte návody pro Vaši každodenní personalistickou praxi a ušijte si vlastní projekt na míru Vaší firmy!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu Netradiční přístupy v personalistice jako konkurenční výhoda je seznámit Vás s unikátními personálními procesy, díky kterým snížíte fluktuaci zaměstnanců a vyřešíte problémy s nedostatkem kvalitních pracovníků. Dosud bývá jedinou možností, jak získat nové zaměstnance a zároveň nepřijít o ty stávající, finanční motivace, čímž však firmě enormně rostou náklady. Tato strategie je navíc dlouhodobě neudržitelná. Je proto nutné využívat nové přístupy, a získat tak zároveň konkurenční výhodu oproti ostatním.

Využití netradičních metod a optimální nastavení personálních procesů pomohou firmě snižovat náklady, aktivně zapojit stávající pracovníky a získat nové a kvalitní zaměstnance i přesto, že konkurence nabízela větší plat. Díky našemu vzdělávacímu kurzu si vše vlastnoručně vyzkoušíte v našem tréninkovém středisku, osvojíte si metody personálního controllingu a auditu, seznámíte se s netradičními systémy odměňování a naučíte se využívat nástroje na ušetření nákladů. To vše povede k lepším výsledkům firmy na trhu.

Kurz Netradiční přístupy v personalistice jako konkurenční výhoda účinně kombinuje více druhů vzdělávání tak, aby se účastníci mohli nejen seznámit s novými přístupy v personalistice, ale zároveň si prakticky osvojit netradiční metody, nalézt příležitost pro změnu ve vlastní firmě a na základě domácího úkolu a zpětné vazby prostřednictvím webináře si ověřit vlastní schopnosti.

Klikněte zde pro detailní Program kurzu.

Komu je kurz určen:

Kurz Netradiční přístupy v personalistice jako konkurenční výhoda je určen personalistům a HR manažerům v soukromých společnostech i veřejných organizacích. Vzdělávací kurz ocení vedení společnosti, ředitelé, jednatelé či finanční manažeři.

Další informace:  

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů), realizace a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je zapotřebí zodpovědět správně 70 % otázek závěrečného testu. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

Obsahová struktura kurzu:

MODUL č. 1:
Celodenní seminář: Netradiční metody v personalistice (21. 1. 2016, 9:00-15:30)
 • Personální audit
 • Strategie personálního oddělení (SWOT analýza, BSC –systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku)
 • Personální marketing a nábory
 • Mobilní tréninkové středisko
 • Netradiční systém odměňování
 • Využití zákoníku práce a platné legislativy jako nástroj na ušetření nákladů
 • Personální controlling
 • Projekty personálního oddělení, které vedou k úspoře nákladů

 

MODUL č. 2:

Workshop: Nástroj změny firemní kultury – tréninkové středisko (28. 1. 2016, 9:00-15:30)
 • Ukázka tréninku a simulace
 • Nalezení příležitosti pro změny ve firmách účastníků
 • Zadání domácího úkolu

 

MODUL č. 3:
Webinář: Zpětná vazba (4. 2. 2016, 10:00-11:30)
 • Případová studie
 • Vyhodnocení domácích úkolů
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

 

MODUL č. 4:

Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 19. 2. 2016)

 

 

 

 

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel.