Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009

Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009

Buďte v obraze: velká novela zákona o DPH přináší více než 300 změn!

Termín: 11. 2. 2009
Přednáší:

V průběhu semináře bude podán výklad změn provedených v rámci zákona č. 302/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o DPH s účinností od 1. 1. 2009.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2009.

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s praktickým postupem při uplatňování DPH u konkrétních obchodních případů a situací, které činí plátcům v praxi problémy. Součástí výkladu bude i příklad sestavení daňového přiznání s využitím nového tiskopisu daňového přiznání k DPH. Dostatečný časový prostor bude věnován dotazům účastníků semináře.

Pro detailní obsah semináře klikněte na záložku Program.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen pro finanční ředitele, účetní, daňové specialisty a auditory.

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním semináře. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 dnů před zahájením semináře, storno poplatek činí 50 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení nebo neúčasti celá částka propadá, proto za sebe včas delegujte náhradního účastníka. Při nízkém počtu zájemců se seminář neuskuteční. V takovém případě bude účastnický poplatek navrácen v plné výši. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami účasti.

Přehled obsahu semináře:

 

Aktuální informace – novela zákona o DPH, další změny v oblasti DPH v r. 2009, stav legislativy EU, sdělení a výklady MF ČR.

Sledování obratu pro účely registrace – na příkladech bude vysvětlen postup jak testovat obrat pro účely registrace k DPH.

Uplatňování DPH v rámci skupinové registrace – práva a povinnosti skupiny, plnění uskutečněná mezi členy skupiny, daňové doklady a sestavení daňového přiznání.

Zálohové platby v roce 2009 – zálohy přijaté a zaplacené v tuzemsku, daňové doklady při přijetí a vrácení úplaty, vyúčtování zálohových plateb.

Finanční leasing – odlišnosti leasingu s právem a povinností odkupu, leasing osobních aut, daňové doklady, cese leasingových smluv.

Základ daně a jeho oprava – základ daně u plnění zdanitelných a plnění osvobozených od daně, položky zahrnované a nezahrnované do základu daně v r. 2009, oprava základu daně.

Přeúčtování zboží a služeb v roce 2009 – nákup a prodej zboží a služeb jako standardní plnění, datum uskutečnění plnění, fakturace částek za zboží a služby pořízené pro jinou osobu, vymezení podmínek při fakturaci zboží a služeb mimo základ daně.

Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně, sazby daně u souboru zboží, sazby daně u stavebních a montážních prací, oprava výše daně.

Nárok na odpočet daně – vznik nároku na odpočet, prokazování nároku, lhůty pro uplatnění nároku na odpočet a postup.

DPH ve vazbě na daň z příjmů – zjištění při inventarizaci majetku, manka a škody na majetku, nepeněžní plnění, vyřazení obchodního majetku, prodej majetku v průběhu roku, zápočet

pohledávek a závazků, poskytování bezúplatných plnění zaměstnancům plátce.

Sestavení přiznání na platném formuláři – příklad sestavení daňového přiznání za zdaňovací období leden 2009 s využitím všech řádků daň. přiznání tiskopisu MF ČR vzor 15.

Dodání a pořízení zboží v rámci EU – místo plnění, vznik povinnosti přiznat daň při pořízení zboží, zálohy přijaté a zaplacené, náležitosti daňových dokladů, specifické případy dodání a pořízení zboží v EU.

Poskytování služeb v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím

místo plnění, vznik povinnosti přiznat daň u přijatých služeb, zálohy přijaté a zaplacené, náležitosti daňových dokladů, služby s místem plnění mimo tuzemsko realizované mezi českými plátci.

Dovoz a vývoz zboží – dovoz a vývoz zboží v tuzemsku i mimo ČR, vznik povinnosti přiznat daň při dovozu zboží, zálohy přijaté a zaplacené, základ daně při dovozu a vývozu zboží, datum uskutečnění dovozu a vývozu zboží, daňové doklady, prokazování splnění podmínek pro uplatnění osvobození od daně při vývozu

zboží.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.