Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2010 (6)

Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2010 (6)

Co můžeme očekávat, pokud Parlament České republiky novelu o DPH (ne)schválí

Termín: 14. 10. 2009
Přednáší:

Od 1. ledna 2010 doznají významných změn pravidla pro uplatnění DPH v rámci členských států Evropské unie, která jsou závazná i pro Českou republiku.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Dnem 1. 1. 2010 budou v členských státech Evropské unie platit nová pravidla pro uplatňování DPH. Pokud se nová pravidla nedostanou do české novely zákona k 1. lednu 2010 v účinnost, hrozí sankce ze strany Evropské komise, bude pak zřejmě účinná přímo Směrnice, která by měla přednostní právo před našim zákonem o DPH.

Seminář "NOVELA ZÁKONA O DPH" bude zaměřen na změny v uplatňování DPH pro rok 2010, které vyplývají ze změn předpisů ES a nabývají účinnosti od 1. 1. 2010. Velkou pozornost bude také věnovat aktuální situaci a jejímu řešení v případě, kdy ke schválení novely Parlamentem České republiky nedojde.

Komu je seminář určen:

Seminář "NOVELA ZÁKONA O DPH"  je určen účetním, DPH specialistům, ekonomickým i daňovým poradcům a auditorům.

 

Podmínky účasti:

Jsou k vaší dispozici zde

Program:

 

·       Výklad základních pojmů - obrat, osoba  povinná k dani, registrace

·       Dodání zboží a poskytnutí služby

·       Základní pravidlo pro určení místa plnění

·       Místo plnění ve speciálních případech

·       Datum uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň

·       Základ daně

·       Daňové doklady

·       Sazby daně

·       Plnění osvobozená od daně

·       Vracení daně

·       Správa daně

 

… a to vše ve výkladu podle novely zákona o DPH od 1. 1. 2010

 

Součástí výkladu budou i vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2009 se zaměřením na obchodní případy v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím a na sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2009. Tato část semináře bude maximálně přizpůsobena požadavkům účastníků semináře.    

 

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.