Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2010 (8)

Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2010 (8)

Výklady pojmů, principy a praktické postupy

Termín: 28. 1. 2010
Přednáší:

K 1. 1. 2010 jsou všechny členské státy Evropské unie, tedy i Česká republika, povinny zavést do své legislativy zásadní právní úpravy daně z přidané hodnoty - takzvaný DPH balíček EU. K 1. 1. 2010 platí i změny v oblasti sazeb daně, které souvisí mimo jiné s vyúčtováním energií a služeb za rok 2009, vyúčtováním zálohových plateb přijatých v roce 2009 a smlouvami, na základě kterých je přenechána nájemci věc do užívání (leasingové a nájemní smlouvy).

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Dnem 1. 1. 2010 platí v členských státech Evropské unie nová pravidla pro uplatňování DPH.

Seminář "NOVELA ZÁKONA O DPH" bude zaměřen na změny v uplatňování DPH pro rok 2010, které vyplývají ze změn předpisů EU a nabývají účinnosti od 1. 1. 2010. Zabývat se bude i změnami v oblasti sazeb daně, které souvisí s vyúčtováním energií a služeb za rok 2009, vyúčtováním zálohových plateb přijatých v roce 2009 a smlouvami, na základě kterých je přenechána nájemci věc do užívání (leasingové a nájemní smlouvy).

Součástí výkladu bude i praktický postup sestavení souhrnného hlášení za měsíc leden 2010! Velký prostor bude věnován diskusi, v jejímž rámci mohou účastníci hledat odpovědi na řešení svých vlastních problémů při zaúčtování DPH. Využijte setkání s renomovanou autorkou publikací o DPH, která využívá při svém výkladu jak zkušeností z Finančního ředitelství, tak z účetní praxe konkrétních plátců. 

Komu je seminář určen:

Seminář "NOVELA ZÁKONA O DPH" je určen účetním, DPH specialistům, ekonomickým i daňovým poradcům a auditorům.

 

Podmínky účasti:

Jsou k vaší dispozici zde

Program:

 
 Výklad pojmů – osoba povinná k dani, dopravní prostředek, nový dopravní prostředek
 Místo plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo
 Místo plnění při poskytnutí služby ve speciálních případech
 Souhrnné hlášení
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň
 Základ daně ve specifických případech
 Daňové doklady
 Sazby daně a oprava výše daně
 Vyúčtování energií a služeb za zúčtovací obdob roku 2009 a 2010
 Postup při vyúčtování zálohových plateb z roku 2009 ve vazbě na změny sazeb daně
 Plnění osvobozená od daně
 Pořízení zboží z jiného členského státu
 Vracení daně
 Správa daně
 
 
Vše ve výkladu podle novel zákona o DPH od 1. 1. 2010

Součástí výkladu bude i praktický postup sestavení souhrnného hlášení za měsíc leden 2010. Seminář bude maximálně přizpůsoben požadavkům účastníků semináře, prostor bude věnován rovněž diskusi o nejproblematičtějších aspektech zaváděných změn.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.