Odborné setkání – BIM povinně pro veřejnou správu: Jak správně zadávat veřejné zakázky?

Odborné setkání – BIM povinně pro veřejnou správu: Jak správně zadávat veřejné zakázky?

Jak splnit nové povinnosti a pořídit projekty v BIM

Termín: 29. 8. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Srdečně vás zveme k účasti na odborném setkání BIM povinně pro veřejnou správu: Jak správně zadávat veřejné zakázky? Víte, jaké nové povinnosti se vás jako veřejného zadavatele týkají v souvislosti s implementací Koncepce BIM? Jaké kroky musíte podniknout, když chcete pořídit projekt v BIM? Přijďte se poradit s renomovanými odborníky a inspirovat od zadavatelů, kteří už mají s touto metodou zkušenosti.

3 990 Kč
bez DPH

Záměr odborného setkání

Cílem odborného setkání je seznámit účastníky s novými povinnostmi ohledně využívání metody BIM u veřejných zakázek. Přiblížíme Koncepci zavádění metody BIM v ČR, poradíme, s čím jako veřejný zadavatel musíte začít a jak správně použít BIM při zadávání veřejných zakázek. Na setkání se s Vámi navíc podělí o své zkušenosti veřejný zadavatel, který již BIM využil.

Těšit se můžete na erudované odborníky, živou diskuzi a uvolněnou atmosféru!

Odborné setkání pořádáme ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.

Více informací naleznete v programu!

Komu je odborné setkání určeno                             

Zadavatelům veřejných zakázek, kteří se dozví, jak použít BIM při zadávání veřejných zakázek

Dodavatelům, resp. účastníkům ZŘ, jimž poskytne návod, jak ve výběrovém řízení uspět.

Další informace

Každý účastník obdrží CERTIFIKÁT. V ceně je také občerstvení v průběhu akce.

Hlavní partneři akce

Česká rada pro šetrné budovy

Okruhy odborného setkání (9:00-13:00 hod.)

  • BIM: K čemu slouží, jak s ním začít, v čem Vám usnadní např. provozování, údržbu, rekonstrukce atd.
  • Budoucí povinnosti veřejného zadavatele v souvislosti s implementací Koncepce BIM v ČR
  • Realizace a plán výstupů koncepce BIM
    • připravovaný rozsah povinnosti využívat metodu BIM od roku 2022
    • smluvní standard, Datový standard stavebnictví
    • využívání Společného datového prostředí (CDE)

Ing. Jan Klečka

Pracuje jako specialista na stavební fyziku u firmy Metrostav a je vedoucím pracovní skupiny 03 Odborné rady pro BIM.

Jaroslav Nechyba

Působí v České agentuře pro standardizaci jako ředitel odboru Koncepce BIM. Od roku 2015 se angažoval postupně v různých činnostech spolku CzBIM, kde byl v roce 2016 zvolen do představenstva spolku a vykonával funkci místopředsedy. Poté se spolupodílel na přípravě odborných podkladů Koncepce zavedení BIM v ČR zpracovávané MPO.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

3 990 Kč
bez DPH