Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

Odpovědnost a rizika – Vznik – Existence – Preventivní opatření – Postupy v krizové situaci

Uvítali byste komplexní přehled odpovědností statutárních orgánů či vrcholových manažerů? Přinášíme souhrn všeho, co musíte bezpodmínečně vědět! Soustředíme se vždy na ta témata, problémy a legislativní změny, které vás mohou nejvíce ohrozit. Aktuálně sledujeme zásadní změny v novele zákona o obchodních korporacích a novele zákoníku práce.

Uvítali byste komplexní přehled odpovědností jednatele či vrcholových manažerů? Přinášíme souhrn všeho, co musíte bezpodmínečně vědět! Soustředíme se vždy na ta témata, problémy a legislativní změny, které vás mohou nejvíce ohrozit. Aktuálně sledujeme zásadní změny v novele zákona o obchodních korporacích a novele zákoníku práce.
 
Prémiová verze navíc přináší nejen tištěnou publikaci, ale také její online verzi s možností vyhledávání a dostupností odkudkoliv na vašem počítači, tabletu či mobilním telefonu.

Autor:

Výhody prémiové verze

`

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu:

Ať už jste členy statutárních orgánů nebo exekutivní manažeři v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti či družstva, jsou na vás kladeny vysoké požadavky. Díky naší příručce omezíte svá rizika na minimum a nedostanete se do zbytečných potíží. Přinášíme totiž řešení nejpalčivějších problémů v praxi. Součástí publikace jsou také praktické vzory smluv v editovatelné podobě.

Aktuálně se věnujeme největší novele zákona o obchodních korporacích za poslední léta, která od 1. 1. 2021 výrazně zpřísňuje odpovědnost statutárních orgánů a přináší nová, přísnější pravidla pro rozdělování a výplatu zisku. Nezapomínáme ani na novelu zákoníku práce. Ta zase převrátila vzhůru nohama počítání dovolené, které se zásadně dotkne všech zaměstnanců. 

Prolistujte si ukázkové strany.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • Prostřednictvím v praxi ověřených postupů obdržíte návod, jak minimalizovat podnikatelská i svá osobní rizika a eliminovat možné ztráty
 • Nepodceníte své povinnosti jako zaměstnavatel, dokážete prokázat skutečného majitele a zvládnete tzv. nefinanční reporting
 • Seznámíte se s důsledky, které postihují obchodní společnosti s neustálými změnami soukromoprávní legislativy, a získáte návody aktuální pro rok 2021
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a obdržíte užitečné editovatelné vzory na privátní webové stránce

Komu je publikace určena:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů je určena generálním ředitelům, jednatelům a členům představenstev a dozorčích rad.

Specifikace:

Multimediální publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje tištěnou publikaci (cca 1000 stran) a privátní stránku s aktuální legislativou a vzory smluv, které lze okamžitě použít pro potřeby vaší společnosti.

Popis produktu:

Ať už jste členy statutárních orgánů nebo exekutivní manažeři v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti či družstva, jsou na vás kladeny vysoké požadavky. Díky naší příručce omezíte svá rizika na minimum a nedostanete se do zbytečných potíží. Přinášíme totiž řešení nejpalčivějších problémů v praxi. Součástí publikace jsou také praktické vzory smluv v editovatelné podobě.

Aktuálně se věnujeme největší novele zákona o obchodních korporacích za poslední léta, která od 1. 1. 2021 výrazně zpřísňuje odpovědnost statutárních orgánů a přináší nová, přísnější pravidla pro rozdělování a výplatu zisku. Nezapomínáme ani na novelu zákoníku práce. Ta zase převrátila vzhůru nohama počítání dovolené, které se zásadně dotkne všech zaměstnanců. 

Prolistujte si ukázkové strany.

Bonusy prémiové verze:

 • Online verze přístupná z jakéhokoli zařízení
 • Privátní webová stránka s bonusy, legislativou a judikáty
 • Aktuální vzory smluv
 • Fulltextové vyhledávání
 • Slevy na užitečná školení pro vedení firem
 • + standardní tištěná publikace

Prohlédněte si podrobný obsah publikace. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • Prostřednictvím v praxi ověřených postupů obdržíte návod, jak minimalizovat podnikatelská i svá osobní rizika a eliminovat možné ztráty
 • Zvládnete praktické dopady GDPR, nepodceníte své povinnosti jako zaměstnavatel, dokážete prokázat skutečného majitele a zvládnete tzv. nefinanční reporting
 • Seznámíte se s důsledky, které postihují obchodní společnosti s neustálými změnami soukromoprávní legislativy, a získáte návody aktuální pro rok 2021
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a obdržíte užitečné editovatelné vzory na privátní webové stránce

Komu je publikace určena:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů je určena generálním ředitelům, jednatelům a členům představenstev a dozorčích rad.

Specifikace:

Multimediální publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje tištěnou publikaci (cca 1000 stran) a privátní webovou stránku s aktuální legislativou a vzory smluv, které lze okamžitě použít pro vaše potřeby. V prémiové verzi navíc i praktickou online variantu přístupnou z jakéhokoli zařízení.

Obsah publikace

 Rámcový obsah publikace je následující:

A. Akciová společnost – představenstvo, dozorčí rada

B. Společnost s. r. o. – společník, jednatel

C. Další typy obchodních korporací

D. Právní postavení generálního ředitele

E. Zastoupení podnikatele

F. Smluvní právo podle aktuální úpravy

G. Porušení zákona o ochraně spotřebitele

H. Odpovědnost za dodržování zásad hospodářské soutěže

I. Trestněprávní odpovědnost

J. Podnikatel a informační technologie

Prohlédněte si aktuální úplný obsah publikace s podrobným výčtem jednotlivých podkapitol. 

JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.

Dušan Ružič je zkušeným advokátem s mnohaletou právní praxí, specializujícím se kromě obecného smluvního práva také na právo nemovitostí včetně souvisejících práv zástavních, právo obchodní, pracovní, právo veřejných zakázek či právo stavební.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

  Prémiové Standardní
Tištěná publikace R R
Privátní webová stránka se vzory, legislativou a judikáty R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 4 990 Kč 3 790 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Vyzkoušejte si výhody pro prémiové předplatné.

Objednejte si prémiové předplatné ještě dnes!

 

 

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů