Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

Odpovědnost a rizika – Vznik – Existence – Preventivní opatření – Postupy v krizové situaci

Uvítali byste komplexní přehled odpovědností statutárních orgánů či vrcholových manažerů? Přinášíme souhrn všeho, co musíte bezpodmínečně vědět! Soustředíme se vždy na ta témata, problémy a legislativní změny, které vás mohou nejvíce ohrozit. Aktuálně sledujeme zásadní změny v novele zákona o obchodních korporacích a novele zákoníku práce.

Uvítali byste komplexní přehled odpovědností jednatele či vrcholových manažerů? Přinášíme souhrn všeho, co musíte bezpodmínečně vědět! Soustředíme se vždy na ta témata, problémy a legislativní změny, které vás mohou nejvíce ohrozit. Aktuálně sledujeme zásadní změny v novele zákona o obchodních korporacích a novele zákoníku práce.
 
Prémiová verze navíc přináší nejen tištěnou publikaci, ale také její online verzi s možností vyhledávání a dostupností odkudkoliv na vašem počítači, tabletu či mobilním telefonu.

Autor:

Výhody prémiové verze

`

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu:

Ať už jste členy statutárních orgánů nebo exekutivní manažeři v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti či družstva, jsou na vás kladeny vysoké požadavky. Díky naší příručce omezíte svá rizika na minimum a nedostanete se do zbytečných potíží. Přinášíme totiž řešení nejpalčivějších problémů v praxi. Součástí publikace jsou také praktické vzory smluv v editovatelné podobě.

Aktuálně se věnujeme největší novele zákona o obchodních korporacích za poslední léta, která od 1. 1. 2021 mění svolávání valných hromad a upravuje práva a povinnosti faktického vedoucího. Nezapomínáme ani na změny v e-commerce, které jsou platné od 1. 7. 2021.

Prolistujte si ukázkové strany.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • Prostřednictvím v praxi ověřených postupů obdržíte návod, jak minimalizovat podnikatelská i svá osobní rizika a eliminovat možné ztráty
 • Nepodceníte své povinnosti jako zaměstnavatel, dokážete prokázat skutečného majitele a zvládnete tzv. nefinanční reporting
 • Seznámíte se s důsledky, které postihují obchodní společnosti s neustálými změnami soukromoprávní legislativy, a získáte návody aktuální pro rok 2021
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a obdržíte užitečné editovatelné vzory na privátní webové stránce

Komu je publikace určena:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů je určena generálním ředitelům, jednatelům a členům představenstev a dozorčích rad.

Specifikace:

Multimediální publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje tištěnou publikaci (cca 1000 stran) a privátní stránku s aktuální legislativou a vzory smluv, které lze okamžitě použít pro potřeby vaší společnosti.

Popis produktu:

Ať už jste členy statutárních orgánů nebo exekutivní manažeři v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti či družstva, jsou na vás kladeny vysoké požadavky. Díky naší příručce omezíte svá rizika na minimum a nedostanete se do zbytečných potíží. Přinášíme totiž řešení nejpalčivějších problémů v praxi. Součástí publikace jsou také praktické vzory smluv v editovatelné podobě.

Aktuálně se věnujeme největší novele zákona o obchodních korporacích za poslední léta, která od 1. 1. 2021 mění svolávání valných hromad a upravuje práva a povinnosti faktického vedoucího. Nezapomínáme ani na změny v e-commerce, které jsou platné od 1. 7. 2021.

Prolistujte si ukázkové strany.

Bonusy prémiové verze:

 • Online verze přístupná z jakéhokoli zařízení
 • Privátní webová stránka s bonusy, legislativou a judikáty 
 • Aktuální vzory smluv
 • Fulltextové vyhledávání
 • Slevy na užitečná školení pro vedení firem
 • + standardní tištěná publikace

Prohlédněte si podrobný obsah publikace. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • Prostřednictvím v praxi ověřených postupů obdržíte návod, jak minimalizovat podnikatelská i svá osobní rizika a eliminovat možné ztráty
 • Zvládnete praktické dopady GDPR, nepodceníte své povinnosti jako zaměstnavatel, dokážete prokázat skutečného majitele a zvládnete tzv. nefinanční reporting
 • Seznámíte se s důsledky, které postihují obchodní společnosti s neustálými změnami soukromoprávní legislativy, a získáte návody aktuální pro rok 2021
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a obdržíte užitečné editovatelné vzory na privátní webové stránce

Komu je publikace určena:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů je určena generálním ředitelům, jednatelům a členům představenstev a dozorčích rad.

Specifikace:

Multimediální publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje tištěnou publikaci (cca 1000 stran) a privátní webovou stránku s aktuální legislativou a vzory smluv, které lze okamžitě použít pro vaše potřeby. V prémiové verzi navíc i praktickou online variantu přístupnou z jakéhokoli zařízení.

Obsah publikace

 Rámcový obsah publikace je následující:

A. Akciová společnost – představenstvo, dozorčí rada

B. Společnost s. r. o. – společník, jednatel

C. Další typy obchodních korporací

D. Právní postavení generálního ředitele

E. Zastoupení podnikatele

F. Smluvní právo podle aktuální úpravy

G. Porušení zákona o ochraně spotřebitele

H. Odpovědnost za dodržování zásad hospodářské soutěže

I. Trestněprávní odpovědnost

J. Podnikatel a informační technologie

Prohlédněte si aktuální úplný obsah publikace s podrobným výčtem jednotlivých podkapitol. 

JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.

Dušan Ružič je zkušeným advokátem s mnohaletou právní praxí, specializujícím se kromě obecného smluvního práva také na právo nemovitostí včetně souvisejících práv zástavních, právo obchodní, pracovní, právo veřejných zakázek či právo stavební.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

  Prémiové Standardní
Tištěná publikace R R
Privátní webová stránka se vzory, legislativou a judikáty R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 4 990 Kč 3 790 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Vyzkoušejte si výhody pro prémiové předplatné.

Objednejte si prémiové předplatné ještě dnes!

 

 

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů