Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů

Odpovědnost a rizika – Vznik – Existence – Preventivní opatření – Postupy v krizové situaci

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů ve všech typech obchodních společností. Soustředíme se vždy na ta témata, problémy a legislativní změny, které by vás mohly nejvíce ohrozit, aktuálně např. na GDPR. Omezte rizika, která s sebou nese výkon vaší funkce, a s nimi i obavy o svou bezúhonnost!

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů ve všech typech obchodních společností. Soustředíme se vždy na ty problémy a legislativní změny, které by Vás mohly nejvíce ohrozit, aktuálně např. na GDPR.
 
Využijte prémiovou verzi, která přináší nejen tištěnou publikaci, ale také její úplnou online verzi s možností vyhledávání a dostupností odkudkoliv na vašem počítači, tabletu či mobilním telefonu.

Autor:

Výhody prémiové verze

`

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů přináší komplexní přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstvu, díky kterému omezíte svá rizika na minimum a nedostanete se do zbytečných potíží. Přinášíme řešení nejpalčivějších problémů v praxi. Navíc získáte praktické vzory obchodních smluv v editovatelné podobě. Publikace byla kompletně přepracována se zohledněním zákona o obchodních korporacích a jeho změn. 

Aktuálně představujeme návody pro účinné přizpůsobení procesů ve vaší firmě tak, abyste dostáli nekompromisním povinnostem podle nařízení GDPR. Seznámíme vás s novou povinností evidovat skutečné majitele firem anebo s tzv. nefinančním reportingem. Přinášíme také přehled důležitých změn, které jako zaměstnavatel musíte právě nyní zohlednit.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody publikace:

 • Prostřednictvím v praxi ověřených postupů obdržíte návod, jak minimalizovat podnikatelská i svá osobní rizika a eliminovat možné ztráty.
 • Zvládnete přechod na GDPR, nepodceníte své povinnosti jako zaměstnavatel, dokážete prokázat skutečného majitele a zvládnete tzv. nefinanční reporting.
 • Seznámíte se s důsledky, které postihují obchodní společnosti s neustálými změnami soukromoprávní legislativy, a získáte návody aktuální pro rok 2018.
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a obdržíte užitečné editovatelné vzory na privátní webové stránce.

Komu je publikace určena:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů je určena generálním ředitelům, jednatelům a členům představenstev a dozorčích rad.

Specifikace produktu:

Multimediální produkt Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje tištěnou publikaci (cca 1000 stran) a privátní stránku s aktuální legislativou a vzory smluv, které lze okamžitě použít pro potřeby Vaší společnosti.

Vzorové strany:

Prohlédněte si ukázku publikace v režimu prémiové verze.

Popis publikace:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů přináší komplexní přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstvu, díky kterému omezíte svá rizika na minimum a nedostanete se do zbytečných potíží. Přinášíme řešení nejpalčivějších problémů v praxi. Navíc získáte praktické vzory obchodních smluv v editovatelné podobě. Publikace byla kompletně přepracována se zohledněním zákona o obchodních korporacích a jeho změn. 

Aktuálně představujeme návody pro účinné přizpůsobení procesů ve Vaší firmě tak, abyste zvládli nejasnosti a otázky, které vyvstaly po zavedení GDPR. Seznámíme Vás s novou povinností evidovat skutečné majitele firem anebo s tzv. nefinančním reportingem. Přinášíme také přehled důležitých změn, které jako zaměstnavatel musíte právě nyní zohlednit.

Prohlédněte si podrobný obsah publikace. Aktuálnost a návaznost našich publikací je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Bonusy prémiové verze:

 • Tištěná publikace
 • Online verze přístupná z jakéhokoli zařízení
 • Privátní webová stránka se vzory, legislativou a judikáty
 • Fulltextové vyhledávání
 • Lupa a interaktivní odkazy

Výhody publikace:

 • Prostřednictvím v praxi ověřených postupů obdržíte návod, jak minimalizovat podnikatelská i svá osobní rizika a eliminovat možné ztráty
 • Zvládnete praktické dopady GDPR, nepodceníte své povinnosti jako zaměstnavatel, dokážete prokázat skutečného majitele a zvládnete tzv. nefinanční reporting
 • Seznámíte se s důsledky, které postihují obchodní společnosti s neustálými změnami soukromoprávní legislativy, a získáte návody aktuální pro rok 2018
 • Dozvíte se, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a obdržíte užitečné editovatelné vzory na privátní webové stránce

Komu je publikace určena:

Publikace Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů je určena generálním ředitelům, jednatelům a členům představenstev a dozorčích rad.

Specifikace produktu:

Multimediální produkt Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů obsahuje tištěnou publikaci (cca 1000 stran) a privátní webovou stránku s aktuální legislativou a vzory smluv, které lze okamžitě použít pro potřeby Vaší společnosti. V prémiové verzi navíc i praktickou online variantu přístupnou z jakéhokoli zařízení.

Vzorové strany:

Prohlédněte si ukázku publikace v režimu prémiové verze.

Obsah publikace

 Rámcový obsah publikace je následující:

A. Akciová společnost – představenstvo, dozorčí rada

B. Společnost s. r. o. – společník, jednatel

C. Další typy obchodních korporací

D. Právní postavení generálního ředitele

E. Zastoupení podnikatele

F. Smluvní právo podle aktuální úpravy

G. Porušení zákona o ochraně spotřebitele

H. Odpovědnost za dodržování zásad hospodářské soutěže

I. Trestněprávní odpovědnost

J. Podnikatel a informační technologie

Prohlédněte si aktuální úplný obsah publikace s podrobným výčtem jednotlivých podkapitol. 

Jarmila Zahornadská, Ph.D.

Jarmila Zahorandská, zkušená lektorka v jednotlivých oblastech životního prostředí, včetně zavádění manažerských environmentálních systémů, působí jako odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky.

JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.

Dušan Ružič je zkušeným advokátem s mnohaletou právní praxí, specializujícím se kromě obecného smluvního práva také na právo nemovitostí včetně souvisejících práv zástavních, právo obchodní, pracovní, právo veřejných zakázek či právo stavební.

JUDr. Jiří Beran

Jiří Beran působí v odboru Legislativy finančního trhu na Ministerstvu financí ČR.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí.

Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová pracuje pro advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

 PrémiovéStandardní
Tištěná publikace R R
Privátní webová stránka se vzory, legislativou a judikáty R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 4 990 Kč 3 490 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Vyzkoušejte si výhody pro prémiové předplatné.

Objednejte si prémiové předplatné ještě dnes!

 

 

3 790 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

4 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů