Personalista ve veřejné správě

Personalista ve veřejné správě

Poradce pro specialistu v oblasti práce a mezd ve veřejném sektoru

Personalista ve veřejné správě, první časopis na trhu určený specialistům v oblasti práce a mezd ve veřejném sektoru, poskytuje aktuální informace z oblasti pracovního práva a personalistiky. Pomáhá čtenářům vypořádat se s neustále se měnící legislativou i novými trendy, přináší praktické rady i vzorové formuláře a jeho cílem je usnadnit personalistům jejich každodenní práci.

Jako bonus nabízíme našim čtenářům konzultační servis zdarma!

Autor:

2 390 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Personalisté musejí zvládat hned několik rolí zároveň – musejí být právníci, psychologové, mzdové účetní, marketingoví specialisté, terapeuti – od všeho trochu. Spolu s neustále se měnící legislativou i ekonomickou situací musejí zvládat enormní množství úkolů, které bez pomoci nemůžou zvládnout. Ve veřejném sektoru je jejich úloha ještě náročnější kvůli odlišným pravidlům. Vše navíc komplikuje zákon o státní službě, kterým se vybraní zaměstnanci vybraných institucí musejí řídit.

Časopis Personalista ve veřejné správě poskytuje přehlednou a atraktivní formou informace z oblasti pracovního práva a personalistiky. Získáte zde odpovědi na problematické otázky, které denně řešíte ve své funkci, ať už jde o uzavírání a skončení pracovního poměru, odměňování, zařazení do platových tříd, evidenci pracovní doby, problematiku home office, nedostatek zaměstnanců, jmenování do funkce, nabídkovou povinnost, pracovnělékařské služby a další. Prolistujte si ukázkové číslo nebo si jej stáhněte v pdf.

Jako bonus nabízíme všem našim čtenářům konzultační servis zdarma! Zašlete nám své dotazy, svěřte se, co vás v praxi trápí – přineseme vám odpovědi a návrhy řešení od renomovaných odborníků z praxe! Prohlédněte si výběr z témat pro aktuální číslo. 

Výhody časopisu:

 • Dostanete souhrn nejdůležitějších informací pro úspěšný výkon role personalisty ve veřejné sféře
 • Přečtete si zajímavé rozhovory, informační servis MPSV ČR a další
 • Získáte jistotu, že postupujete v souladu s aktuálně platnou legislativou
 • Díky praktickým návodům prohloubíte své dovednosti a aplikujete do praxe nejnovější trendy ze světa personalistiky
 • Minimalizujete rizika, která vyplývají z vašich povinností
 • I přes rychle měnící předpisy neustále aktuální a spolehlivé informace
 • Snadná orientace, přehledná a logická struktura
 • Díky konzultačnímu servisu, který je pro naše čtenáře zdarma, získáte konkrétní odpovědi na vaše problémy z praxe!

Časopis obsahuje články například na tato témata:

 • Uzavírání a skončení pracovního poměru ve veřejné správě
 • Nábor nových zaměstnanců
 • Zákoník práce versus zákon o státní službě
 • Specifika odměňování ve veřejném sektoru, plat
 • Vedení lidí a management v praxi veřejné správy
 • Komentáře k legislativě a aktuálním změnám
 • Výklad soudních rozhodnutí s přesahem do praxe
 • Kontroly z inspekce práce
 • Vzory smluv a dokumentace
 • Sledování současných trendů v oboru

Komu je určen

Dvouměsíčník Personalista ve veřejné správě je určen specialistům v oblasti práce a mezd ve veřejném sektoru, vedoucím pracovníkům, právníkům a všem zástupcům veřejného sektoru, kteří jsou zodpovědní za vedení personální či mzdové agendy ve veřejném sektoru. 

Ukázkové strany

Prolistujte si ukázkové číslo nebo si jej stáhněte v pdf.

Specifikace produktu

Časopis Personalista ve veřejné správě má formát A4 a 64 stran, je celobarevný. Je vydáván jako dvouměsíčník a lze jej odbírat prostřednictvím ročního předplatného.

Ukázka z aktuálního čísla:

 • Monitor legislativních změn: Novela zákona o zaměstnanosti a další legislativní změny

 • Ani ve veřejném sektoru nemusí být práce z domova tabu

 • Jak správně evidovat pracovní dobu?

 • Víte,že...: Plat versus mzda

 • Vzor povinné evidence pracovní doby

 • Změny v pracovnělékařských službách a posudkové péči a další

   

Z pravidelných rubrik vybíráme

Monitor legislativních změn: Vždy čerstvé informace o přijatých i připravovaných legislativních změnách včetně jejich konkrétního dopadu do praxe

Náš host: Rozhovor s inspirativní osobností ze světa pracovního práva a personalistiky

Téma měsíce: Informace a názory k aktuálním pracovněprávním tématům ve veřejném sektoru

Zkušenosti z praxe: Řešení každodenních problémů a povinností, doporučené postupy a inspirace do praxe

Inspirace a trendy: Zajímavé nápady a podněty, novinky ze světa personalistky

Judikatura: Rozbor vybraných soudních rozhodnutí, která mají přímý vliv na oblast práce a mezd ve veřejném sektoru

Poradna: Konzultační servis pro naše čtenáře, otázky a odpovědi i doporučená řešení

 

Prolistujte si ukázkové číslo nebo si jej stáhněte v pdf.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

JUDr. Marilla Kokešová

Marilla Kokešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Vojtěch Kadlubiec

Vojtěch Kadlubiec je odborník na pracovní právo a působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

2 390 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů