Praktický kurz a exkurze: Manažer výroby II

Praktický kurz a exkurze: Manažer výroby II

Jak na pokročilé snižování plýtvání + exkurze s ukázkami optimalizačních projektů

Termín: 17. 5. 2019 – 4. 7. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

V rámci vzdělávacího kurzu si procvičíme pokročilé metody štíhlé výroby a poznáme jejich klady, ale i kritická místa, která vznikají při práci s lidmi.
Posuneme se o krok dále v možnostech, jak snižovat plýtvání v podniku s hlavním zaměřením na vylepšování a zefektivňování procesů. Součástí je také exkurze ve vybraném výrobním podniku, kde si ukážeme úspěšné optimalizační projekty.

Vzdělávací kurz je volným pokračováním úspěšného kurzu Manažer výroby, jehož absolvování NENÍ podmínkou!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Videopozvánka na kurz od lektora Martina Hradského

Cíl kurzu

V rámci kurzu si představíme a procvičíme pokročilé metody štíhlé výroby, díky kterým ušetříte čas při plánované údržbě či přípravě zakázek, efektivněji využijete své stroje a dosáhnete přehledného pracoviště i disciplinovaných pracovníků. Zároveň se podrobně zaměříme na vedení podřízených a podíváme se na problematická místa, která vznikají při práci s lidmi.

Na závěr nás čeká exkurze do vybraného výrobního podniku, kde získáte inspiraci z úspěšných optimalizačních projektů.

Mistři, předáci a vedoucí výroby také získají praktické rady, jak správně motivovat své podřízené pracovníky k neustálému zlepšování, komunikovat s nimi i o nepříjemných záležitostech a jak si díky efektivnímu přiřazování úkolů uvolnit ruce a věnovat se skutečné náplni své práce.

Výhody kurzu pro účastníky:

  • Seznámíte se s novými metodami štíhlé výroby, které můžete aplikovat ve své praxi
  • Budete moci nasměrovat své pracovní zaměření ke zvýšení flexibility práce
  • Naučíte se překonávat bariéry mezi managementem a liniovými pracovníky
  • Na exkurzi uvidíte ukázky konkrétních optimalizačních projektů, díky nimž snadno navrhnete řešení pro Vaši organizaci
  • Budete mít příležitost otevřeně diskutovat své nejpalčivější provozní problémy s odborníky
  • Naučíte se získané znalosti převádět do praxe a předávat je svým kolegům

Více informací naleznete v obsahu kurzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen předákům, mistrům, vedoucím dělnických kolektivů, manažerům výroby i vedoucím pracovníkům odpovědným za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečné případové studie. K získání osvědčení je třeba vypracovat závěrečnou případovou studii.

Obsahová struktura kurzu

  

1. MODUL:  Seminář  17. 5. 2019 (9:00–15:30)
Metody průmyslového inženýrství v praxi

1. Metody 5S, SMED, TPM, KAIZEN, TQM
2. Použití metod v praxi, jejich výhody a problematická místa
3. Praktický trénink vybraných metod
4.Zadání domácího úkolu č. 1: Návrh zavedení vybrané metody do podnikové praxe účastníků

 

2. MODUL: Webinář  28. 5. 2019 (10:00–11:30)

1. Vyhodnocení domácího úkolu č. 1
2. Prezentace vzorového řešení
3. Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

3. MODUL: Seminář 7. 6. 2019 (9:00–15:30)
Vedení lidí ve výrobě – pokročilé manažerské techniky

1. Vedoucí zaměstnanec a jeho role
2. Zlepšení komunikace napříč podnikem
3. Styly vedení a jejich použití v praxi účastníků
4. Jak nastavit a zefektivnit týmovou spolupráci
5. Motivace podřízených s ohledem na aktuální situaci
6. Time management – jak mít dostatek času na skutečnou náplň své práce
Zadání domácího úkolu č. 2: Zamyšlení a návrh oblastí pro zlepšení ve vedení lidí (manažerské práci)

 

4. MODUL: Webinář  18. 6. 2019 (10:00–11:30)

Vyhodnocení domácího úkolu č. 2
Prezentace vzorového řešení
Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

5. MODUL: Exkurze ve výrobním podniku 21. 6. 2019 (9:00–15:30)
Exkurze ve vybraném výrobním podniku – ukázky optimalizačních projektů

1. Představení podniku
2. Praktická případová studie pro účastníky
3. Ukázka pracovišť
4. Vypracování případové studie
5. Vyhodnocení a diskuze

 

6. MODUL: Závěrečná případová studie (do 4. 7. 2019)

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel.

Nakladatelství FORUM, Praha 8

Nakladatelství FORUM, Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

    • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie