Prezenční seminář: Jak řešit školní neúspěšnost

Prezenční seminář: Jak řešit školní neúspěšnost

Od správné strategie k účinné podpoře

Termín: 1. 10. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Řada žáků je z různých důvodů vážně ohrožena školní neúspěšností. Ta na sebe nabaluje další a další selhávání, jemuž můžeme učinit přítrž včasným a komplexním zásahem. Na semináři si formou prožitkových aktivit a praktických cvičení ukážeme, jakým způsobem lze s těmito žáky a jejich rodiči systematicky pracovat, jakou formu podpory jim můžeme poskytnout a jak hodnotit jejich pokroky, abychom je vymanili z drtícího soukolí školní neúspěšnosti.

 I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

4 990 Kč
bez DPH

Důležité informace:

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat.

Cíl semináře:

Cílem semináře Jak řešit školní neúspěšnost je rozebrat s účastníky školní ne/úspěšnost v kontextu společnosti, rodiny a školy a aktivizovat je k hledání cest podpory žáků. Součástí semináře jsou prožitkové aktivity a praktická cvičení. Představíme si typy norem a postoje, které učitelé, rodiče a žáci zaujímají ve vztahu ke školní úspěšnosti/neúspěšnosti. Vyjasníme si, jak se v průběhu času mění nároky na výkon dítěte ze strany rodiny, ale i školy. Abychom mohli účinně nastavit podporu žákovi, zorientujeme se ve faktorech, které mají přímý vliv na školní úspěšnost žáka. Na chvíli se přeneseme do „kůže“ všech zúčastněných (žáka, jeho rodičů i učitele). Následně budeme diskutovat o svých prožitcích a vyvodíme z nich konkrétní potřeby podpory.

Škola je výkonová instituce a výkon musíme ve škole hodnotit. Představíme si jednotlivé typy hodnocení – jak hodnotit, aby bylo hodnocení funkční. Jak správně nastavit strategii předcházení neúspěšnosti? Jak mohou žáka podpořit jednotliví pracovníci školy? Jak pracovat s rodinou žáka? Ukážeme si jednotlivé příklady školních strategií a také IVP a PLPP, které řeší potřeby žáků školsky neúspěšných či ohrožených neúspěšností.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Jak řešit školní neúspěšnost je určen všem pedagogům základních a středních škol, speciálním pedagogům a školním psychologům.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a občerstvení.

Program celodenního semináře (9:00–15:00 hod.)

  • Co je to školní úspěšnost/neúspěšnost?
  • Typy norem a postoje, které učitelé, rodiče a žáci zaujímají ve vztahu ke školní úspěšnosti/neúspěšnosti
  • Jaké nároky na výkon žáka vznáší škola směrem k rodině a rodina ke škole? 
  • Které faktory školní neúspěšnosti jsou na straně žáka, rodiny a školy?
  • Jak účinně nastavit žákovi podporu?
  • Jak prožívá školní situaci neúspěšný žák, jeho rodič a učitel?
  • Jak souvisí školní úspěšnost s hodnocením? 
  • Jak hodnotit, aby bylo hodnocení funkční?
  • Jak správně nastavit strategii předcházení neúspěšnosti? Jak mohou žáka podpořit jednotliví pracovníci školy? Jak pracovat s rodinou žáka?
  • Příklady školních strategií, IVP a PLPP, které řeší potřeby žáků ohrožených školní neúspěšností

Mgr. Jana Mrázková

Jana Mrázková pracuje jako školní speciální pedagog a zároveň v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik pro školní poradenská pracoviště.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč
bez DPH