Prezenční seminář: Rámcové dohody vs. dynamický nákupní systém

Prezenční seminář: Rámcové dohody vs. dynamický nákupní systém

Rozdíly – Časté chyby – Praktické zkušenosti

Termín: 9. 9. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Chcete jednoduše, opakovaně zadávat veřejné zakázky a ulehčit si tak spoustu práce? Nevíte, kdy s dodavatelem uzavřít rámcovou dohodu a kdy raději využít dynamický nákupní systém? V čem a kdy je pro vás jaká forma výhodnější? Co musí obsahovat zadávací dokumentace a jaké lhůty musíte dodržet u DNS a jaké u rámcových dohod? Zbrusu nové školení poskytne účastníkům z řad zadavatelů i dodavatelů praktická doporučení a rady, jak zadávací proces DNS a rámcových dohod zvládnout na jedničku!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl celodenního semináře

Dynamický nákupní systém představuje pro zadavatele způsob ulehčení práce při opakovaném zadávání veřejných zakázek. Jak se ale liší od rámcových dohod uzavíraných s dodavatelem? A kdy ho lze využít? Na co všechno si musíte dát pozor? Kdy lze z rámcových dohod přestoupit na zavedení DNS? V čem je specifické zadávací řízení u DNS a u rámcových dohod?

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, postupy a riziky při zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a v dynamických nákupních systémech podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V úvodu budou účastníci upozorněni na změny oproti předchozí právní úpravě zadávání veřejných zakázek, dále jim bude poskytnut základní přehled postupu při provádění zadávacích řízení na uzavření rámcových dohod a na zavedení dynamických nákupních systémů.

V neposlední řadě budou účastníci seznámení s postupy při zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a v dynamických nákupních systémech, včetně upozornění na nejasnosti v právní úpravě a případná rizika a problémy s nimi související.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je celodenní seminář určen

Seminář je určen zadavatelům a administrátorům veřejných zakázek, kterým poradí, jak přesně postupovat, ale zároveň všem zájemcům o veřejné zakázky z řad dodavatelů, jimž poskytne návod, jak ve výběrovém řízení uspět.

Další informace

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám komorní počet účastníků a zajištění nejvyšších hygienických standardů abyste se nemusíte ničeho obávat.

Jako účastník semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně je teplý oběd a elektronické podklady.

Partneři akce

Public Market Advisory

Program celodenního semináře (9,00–15,00 hod.)

Dopolední blok: Rámcové dohody

 • Úvod, základní pojmy a rozdíly – základní přehled právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na rámcové dohody a nejvýznamnější změny oproti předchozí právní úpravě.

 • Rámcové dohody – kdy je správné, resp. nutné je používat.

 • Zadávací řízení na uzavření rámcových dohod I. – rozdíly mezi zadávacími řízeními na veřejné zakázky a na uzavření rámcových dohod

 • Zadávací řízení na uzavření rámcových dohod II. – průběh zadávacích řízení na uzavření rámcových dohod.

 • Realizace rámcových dohod – zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a související povinnosti.

 • Změny rámcových dohod a smluv uzavřených na základě rámcových dohod

 • Závěr – nejasnosti v právní úpravě a příp. rizika s tím související.

Odpolední blok: Dynamické nákupní systémy

 • Úvod, základní pojmy a rozdíly – základní přehled právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na DNS; nejvýznamnější změny oproti předchozí právní úpravě.

 • Definiční znaky DNS – rozbor jednotlivých definičních znaků DNS; srovnání s definičními znaky veřejné zakázky.

 • Zadávací řízení na zavedení DNS – rozbor specifického užšího řízení na zavedení DNS; porovnání s klasickým užším řízením.

 • Zadávací dokumentace na zavedení DNS – rozbor jednotlivých náležitostí zadávací dokumentace na zavedení DNS se zaměřením na specifické náležitosti pro DNS; rozbor praktických problémů.

 • Průběh zadávacího řízení nad zavedení DNS – podrobný popis průběhu zadávacího řízení na zavedení DNS.

 • Fungování DNS – postupy v zavedeném DNS; změny zadávací dokumentace na zavedení DNS.

 • Zadávání veřejných zakázek v DNS – postup zadávání veřejných zakázek v DNS.

 • Závěr – zhodnocení DNS; praktické zkušenosti; diskuze a rozbor praktických problémů posluchačů.

+ Prostor pro diskuzi a dotazy účastníků

 

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie