Prezenční seminář: Rámcové dohody vs. DNS

Prezenční seminář: Rámcové dohody vs. DNS

Rozdíly – Časté chyby – Praktické zkušenosti

Termín: 15. 7. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Chcete jednoduše, opakovaně zadávat veřejné zakázky a ulehčit si tak spoustu práce? Nevíte, kdy s dodavatelem uzavřít rámcovou dohodu a kdy raději využít dynamický nákupní systém? V čem a kdy je pro vás jaká forma výhodnější? Co musí obsahovat zadávací dokumentace a jaké lhůty musíte dodržet u DNS a jaké u rámcových dohod? Zbrusu nové školení poskytne účastníkům z řad zadavatelů i dodavatelů praktická doporučení a rady, jak zadávací proces DNS a rámcových dohod zvládnout na jedničku!

I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl celodenního semináře

Dynamický nákupní systém představuje pro zadavatele způsob ulehčení práce při opakovaném zadávání veřejných zakázek. Jak se ale liší od rámcových dohod uzavíraných s dodavatelem? A kdy ho lze využít? Na co všechno si musíte dát pozor? Kdy lze z rámcových dohod přestoupit na zavedení DNS? V čem je specifické zadávací řízení u DNS a u rámcových dohod?

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou, postupy a riziky při zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a v dynamických nákupních systémech podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V úvodu budou účastníci upozorněni na změny oproti předchozí právní úpravě zadávání veřejných zakázek, dále jim bude poskytnut základní přehled postupu při provádění zadávacích řízení na uzavření rámcových dohod a na zavedení dynamických nákupních systémů.

V neposlední řadě budou účastníci seznámení s postupy při zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a v dynamických nákupních systémech, včetně upozornění na nejasnosti v právní úpravě a případná rizika a problémy s nimi související.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je celodenní seminář určen

Seminář je určen zadavatelům a administrátorům veřejných zakázek, kterým poradí, jak přesně postupovat, ale zároveň všem zájemcům o veřejné zakázky z řad dodavatelů, jimž poskytne návod, jak ve výběrovém řízení uspět.

Další informace

Seminář proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám komorní počet účastníků a zajištění nejvyšších hygienických standardů abyste se nemusíte ničeho obávat.

Jako účastník semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně je teplý oběd a elektronické podklady.

Partneři akce

Public Market Advisory

Program celodenního semináře (9,00–15,00 hod.)

Dopolední blok: Rámcové dohody

 • Úvod, základní pojmy a rozdíly – základní přehled právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na rámcové dohody a nejvýznamnější změny oproti předchozí právní úpravě.

 • Rámcové dohody – kdy je správné, resp. nutné je používat.

 • Zadávací řízení na uzavření rámcových dohod I. – rozdíly mezi zadávacími řízeními na veřejné zakázky a na uzavření rámcových dohod

 • Zadávací řízení na uzavření rámcových dohod II. – průběh zadávacích řízení na uzavření rámcových dohod.

 • Realizace rámcových dohod – zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a související povinnosti.

 • Změny rámcových dohod a smluv uzavřených na základě rámcových dohod

 • Závěr – nejasnosti v právní úpravě a příp. rizika s tím související.

Odpolední blok: Dynamické nákupní systémy

 • Úvod, základní pojmy a rozdíly – základní přehled právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na DNS; nejvýznamnější změny oproti předchozí právní úpravě.

 • Definiční znaky DNS – rozbor jednotlivých definičních znaků DNS; srovnání s definičními znaky veřejné zakázky.

 • Zadávací řízení na zavedení DNS – rozbor specifického užšího řízení na zavedení DNS; porovnání s klasickým užším řízením.

 • Zadávací dokumentace na zavedení DNS – rozbor jednotlivých náležitostí zadávací dokumentace na zavedení DNS se zaměřením na specifické náležitosti pro DNS; rozbor praktických problémů.

 • Průběh zadávacího řízení nad zavedení DNS – podrobný popis průběhu zadávacího řízení na zavedení DNS.

 • Fungování DNS – postupy v zavedeném DNS; změny zadávací dokumentace na zavedení DNS.

 • Zadávání veřejných zakázek v DNS – postup zadávání veřejných zakázek v DNS.

 • Závěr – zhodnocení DNS; praktické zkušenosti; diskuze a rozbor praktických problémů posluchačů.

+ Prostor pro diskuzi a dotazy účastníků

 

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 490 Kč
bez DPH