Průvodce společným vzděláváním

Průvodce společným vzděláváním

Jak zvládnout SVP ve vaší škole

Prakticky zaměřený časopis se zabývá ožehavou problematikou společného vzdělávání. Představuje cenného rádce a pomocníka pro každého ředitele školy, výchovného poradce, koordinátora inkluze a další pedagogy při řešení konkrétních problémů dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do školního prostředí. Nedílnou součástí je také bohatý metodický portál s aktualitami, užitečnými vzory a pomůckami pro snazší práci.

+ Součástí e-magazínu je i přístup k portálu www.pruvodce-vzdelavanim.cz

Autor:

3 190 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Portál pro předplatitele

Prolistujte si ukázkové číslo

Popis produktu: 

Časopis Průvodce společným vzděláváním čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti integrace a inkluze dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními. Přináší cenné zkušenosti ředitelů a pedagogů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy.

Výhody časopisu:

 • Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu
 • Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele, výchovné poradce či speciální pedagogy
 • Jsme vaší legislativní oporou  srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení
 • Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech
 • Rozebíráme zásadní problémy integrace a inkluze na školách a hledáme jejich možná východiska
 • Představujeme vám vhodné pomůcky nejen pro děti a žáky se SVP
 • Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu.

Portál k časopisu:

Pro přehrání videa na celé obrazovce klikněte na ikonu zvětšení.

Přínosy portálu:

 • Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou
 • Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům
 • Rozsáhlá zásobárna metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty nejen se SVP
 • Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání
 • Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů a dalších užitečných pomůcek
 • Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy zejména ve vztahu k žákům se SVP

Komu je produkt určen:

Časopis Průvodce společným vzděláváním s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcům, koordinátorům inkluze, metodikům prevence a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) od září 2019. Pod původním názvem Integrace a inkluze ve školní praxi vycházel od září 2013.  

Obsah aktuálního čísla:

 • Velký přehled: Legislativní změny pro rok 2023/2024
 • Úskalí hodnocení žáků se SVP v otázkách a odpovědích
 • Když je třeba dát zaměstnanci sbohem: Hlavní zásady propouštění
 • Schéma změn v novele zákona o pedagogických pracovnících
 • Ideální absolvent učitelství a jeho kompetence
 • Rychlá vzpruha
 • Když to vázne v rodině: Řečový vývoj u sociálně znevýhodněných žáků
 • Hrátky v přírodě: Tipy na letní venkovní aktivity
 • Poradna k provozu školní družiny

Do 11. ročníku pro vás připravujeme

 • Aktuální novinky ve školské legislativě
 • 2x ročně bonus v podobě čtyřstránkového speciálu
 • Audiočlánek ke každému číslu
 • Přehledné schéma v každém čísle
 • Problémy a pasti školních jídelen: legislativa, alergie, intolerance, rady pro MŠ, ZŠ i SŠ
 • Nadané a talentované děti: problémy s chováním, dysporuchy, handicapy, sociálně znevýhodněné prostředí
 • Legislativní páky na problémové zaměstnance ve škole
 • Oblíbenou právní poradnu

Pravidelné rubriky:

Aktuálně: stručný přehled novinek ze světa školské legislativy, společného vzdělávání a připravovaných změn

Legislativa: závazná legislativa při řešení společného vzdělávání; vymezení pojmů vztahujících se k integraci a inkluzi na pozadí legislativního rámce; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské, sociální a zdravotnické legislativy a jejich správná aplikace 

Téma měsíce: objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k problematice společného vzdělávání; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Poradna: zodpovídání odborných dotazů z řad čtenářů (legislativní nařízení v podmínkách konkrétní školy, metodologická doporučení apod.)

Rozhovor: interview s osobností, která se věnuje otázkám společného vzdělávání v oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Z praxe škol: doporučení odborníků, náměty na aktivity přispívající k řešení problémů při společném vzdělávání, didaktické a kompenzační pomůcky, zajímavé metodiky

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

3 190 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout