Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů

Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů

Praktické návody pro řešení pracovněprávních vztahů ve sboru

Právě teď prochází zaměstnávání pedagogů největší revolucí vše dob. Učitelé i ředitelé čelí salvám bouřlivých změn. Již 1. 7. 2021 vstoupí v účinnost velká novela zákona o pedagogických pracovnících a naváže na nejčerstvější novely zákoníku práce. To vše navíc za velmi nepříznivé celospolečenské situace, kdy vzdělávání probíhá distančně. Potřebujete jistotu, že jednáte v souladu s aktuálními právními předpisy? Pomocnou ruku nabízí naše nejnovější publikace a speciální webová stránka se vzory.

Autor:

3 290 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Cíl publikace

Jak bezchybně ošetřit zaměstnávání pedagogů, abyste nepohořeli při kontrolách inspektorátu práce či České školní inspekce? Praktické návody, postupy, tipy, rady, komentáře, doporučení a vzorové formuláře vás čekají v naší publikaci. Jen s ní získáte jistotu, že postupujete zcela správně.

Publikace přehledně a prakticky zpracovává změny plynoucí z:

 • aktuální novely zákoníku práce od 1. 1. 2021,
 • velké novely zákona o pedagogických pracovnících od 1. 7. 2021,
 • aktuálních změn v přímé pedagogické činnosti od 1. 2. 2021,
 • uzavření škol, výkonu práce z domova, evidence pracovní doby učitelů,
 • problematického řešení nadúvazkových hodin, suplování a zástupy,
  a řady dalších svízelných situací v zaměstnávání pedagogů.

Výhody produktu

 • Publikace představuje praktického průvodce personální agendou pedagogických pracovníků.
 • Díky ní získáte jistotou, že plníte všechny povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů v pracovněprávní oblasti ve školství (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce, související vyhlášky).
 • Snadno vytvoříte/zrevidujete systém vnitřních předpisů pro zaměstnávání pedagogů.
 • Obdržíte návody, jak správně řešit problematické pracovněprávní situace, v nichž se nejčastěji chybuje: přespočetné a nadúvazkové hodiny a jejich proplácení, příplatky, dovolené, ukončení pracovního poměru, zaměstnávání na DPP a DPČ apod.

Komu je produkt určen

Publikace Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů je určena především ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech druhů, jejich zástupcům a dalším zaměstnancům zodpovědným za personální agendu ve škole.

Specifikace produktu

Produkt Ředitelův rádce při změnách v zaměstnávání pedagogů  zahrnuje tištěnou publikaci o rozsahu 100 stran a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, formuláři a vzory, které využijete ve své praxi. Publikace vyjde již počátkem června 2021.

Obsah publikace:

Pravidla pro zaměstnávání pedagogů v roce 2021

 • Závazná legislativa
 • Organizační změny a s nimi související ukončení pracovního poměru
 • Místo výkonu práce (v souvislosti s online výukou)

Pracovní doba a její pružné rozvržení ve škole

 • Evidence pracovní doby
 • Sdílené pracovní místo
 • Zastupování a suplování
 • Přespočetné hodiny a jejich proplácení
 • Přesčasy pedagogů a nepedagogických pracovníků
 • Překážky v práci
 • Důležité osobní překážky
 • Úkony v obecném zájmu a pracovní volno

Odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků

 • Druhy příplatků a stanovování jejich výše

Dovolená a její poměrná část

zejména po novelách zákoníku práce od 1. 1. 2021

 • Výpočty dovolené v praktických příkladech
 • Možnost přerušení dovolené
 • Krácení dovolené
 • Volno na samostudium

Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků

zejména po novele zákona o pedagogických pracovnících od 1. 7. 2021

 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
 • Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (změny v bezúhonnosti, právní způsobilosti, znalosti českého jazyka)
 • Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků
 • Zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogických pracovníků
 • Asistent pedagoga jako zaměstnanec školy a podpůrné opatření a pravidla jeho financování
 • Přímá pedagogická činnost a činnosti související
 • Rozsah přímé pedagogické činnosti

+ Privátní stránka s formuláři, vzory v elektronické editovatelné podobě a dalšími užitečnými materiály.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

3 290 Kč
bez DPH a expedičních nákladů