Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést?

Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést?

Nastavte a provádějte efektivní roční hodnocení zaměstnanců a stanovte jim profesní cíle na nové období!

Termín: 6. 12. 2011
Přednáší:

Právě nyní potřebujete se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za celý uplynulý  rok a sjednat s nimi jejich profesní cíle na nové období. Dobře zavedený a používaný systém hodnocení pracovníků a stanovení jejich profesních cílů v sobě zahrnuje velmi silnou kombinaci motivace a stimulace. Aby hodnocení zaměstnanců bylo efektivní, vyžaduje nejen systémové know-how, ale také patřičnou úroveň komunikačních dovedností při vedení hodnotících pohovorů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Většina z nás se setkala s dvěma chybnými variantami hodnocení zaměstnanců. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců s poukazem, že „s podřízenými se stejně setkáváme každý den“. Druhá extrémní varianta je naopak příliš neosobní a byrokratická – systém existuje, ale po čase se zvrhne na studený a neosobní proces vyplňování formulářů k určenému datu.

Dobře fungující organizaci by mělo jít o kvalitní systém hodnocení zaměstnanců, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům, umí podpořit a využít energii zaměstnanců tak, aby se cíle zaměstnanců co nejvíce shodovaly s cíli firmy.

Posláním tohoto semináře je vybavit Vás znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zavedení systému hodnocení zaměstnanců ve Vaší firmě. Dále Vám pomůžeme uvědomit si Vaše silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktické návody jak vést rozhovor tak, aby byl efektivní a motivující, ale i jak správně nastavovat profesní cíle na nové období s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím Vašich zaměstnanců.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést? je určen všem vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však HR manažerům, personálním ředitelům a dalším personálním pracovníkům.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Program celodenního semináře (9:00 - 15:30)

 

 • Hodnocení pracovníků jako nástroj motivace
 • Význam a smysl systému hodnocení pracovníků formou pravidelných strukturovaných hodnotících rozhovorů
 • Příprava a podklady pro hodnotící rozhovor
 • Postup a pravidla poskytování konstruktivní zpětné vazby
 • Zhodnocení stávajících cílů, definování nových cílů a termínovaných úkolů pro jednotlivé pracovníky, navržení způsobů jejich měření a cest k dosažení
 • Propojení cílů s rozvojovými aktivitami (systém vzdělávání)
 • Pozitivní postoj pracovníků vůči hodnocení
 • Zvládání obtížných situací při vedení hodnotícího pohovoru
 • (nad- či podhodnocování hodnoceného aj.)
 • Uzavření rozhovoru, zodpovědnost ze strany hodnotitele a hodnoceného
 • Dokumentace

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.