Vzdělávací kurz: Rychlé lekce pro školního pověřence ve světle adaptačního zákona

Vzdělávací kurz: Rychlé lekce pro školního pověřence ve světle adaptačního zákona

Pověřenec ve víru žáků, rodičů a pedagogů

Termín: 27. 2. 2019 – 17. 3. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Přijali jste místo školního pověřence? Orientujete se v požadavcích EU? Víte, jak je uplatnit ve víru pedagogů, rodičů a žáků? Připravte se na jednotlivé úkoly pod dohledem zkušenějšího kolegy! Na rychlém kurzu projdeme vaši agendu od A do Z ve světle adaptačního zákona ČR. S námi se do spleti svých povinností nezamotáte.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

7 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Kurz Rychlé lekce pro školního pověřence nabízí srozumitelnou, ucelenou a přehlednou formou zopakování povinností pověřence a konzultaci konkrétních problémů ze školského prostředí. Zaměříme se na problematická místa při výkonu role a pomůžeme s nelehkým úkolem! Náš praktický vzdělávací kurz jde k jádru věci a poradí, jak zvládnout nové povinnosti s lehkostí a nadhledem. Navíc upřesníme, jak konkrétně upravuje adaptační zákon povinnosti pro školy!

Prohlédněte si detailní obsah kurzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří plní funkci školního pověřence pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům a závěrečný test. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Obsahová struktura kurzu  

1. MODUL: Seminář 27. 2. 2019, 9–15:00

Dopoledne

 • Jaká jsou práva pověřence v organizaci 
 • Působnost a odpovědnost pověřence krok za krokem
 • Povinnosti školního pověřence:
  • vedení záznamů o činnostech zpracování
  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • reakce na uplatnění práv subjektu údajů v termínu do 30 dnů
 • Jaká jsou rizika při výkonu role pověřence
 • Proč je důležitá odpovědnost pověřence za škodu
 • Co přináší adaptační zákon ČR?

Odpoledne

 • GDPR a kybernetická bezpečnost školy rychlá orientace
 • Správné nastavení sběru a archivace informací skrze kamerové systémy
 • Přísná pravidla pro pořizování a uchovávání fotografií dětí, žáků a personálu
 • Dopad GDPR na podobu webových a facebookových stránek školy
 • Udělování souhlasu rodičů se zpracováním osobních údajů
 • GDPR versus třídní knihy, nástěnky, knihy úrazů
 • Kdy použít opatření, kterými jsou např. pseudonymizace, šifrování a minimalizace osobních údajů
 • Návody pro uchovávání citlivých údajů o žácích a studentech

2. MODUL: Samostudium

 • Manuál pověřence: Účastník obdrží praktická skripta, která provádí účastníky pravidly GDPR 
 • Vypracování úkolu: Účastník zanalyzuje webové a facebookové stránky vlastní školy a připraví návrhy na jejich úpravu dle GDPR

3. MODUL: Webinář 6. 3. 2019

 • Řešení praktického úkolu vysvětlení jednotlivých kroků
 • Oznamovací povinnost – kdy se mě týká?
 • Komunikace s úřadem
 • Doporučené postupy při krizových situacích
 • Odpovědi na dotazy ze strany účastníků

4. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 17. 3. 2019)

Mgr. Radomír Pivoda

Radomír Pivoda se specializuje na ochranu osobních údajů a implementaci nařízení GDPR do praxe nejen školských zařízení. Aktuálně také působí jako pověřenec pro řadu škol. Dále se věnuje právu duševního vlastnictví, autorskému právu, ochraně osobnosti a právu informačních technologií.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

7 990 Kč
bez DPH