Seminář: Administrace VZMR vlastními silami v roce 2021

Seminář: Administrace VZMR vlastními silami v roce 2021

Kompletní agenda veřejných zakázek malého rozsahu krok za krokem

Termín: 24. 9. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Zákon o zadávání veřejných zakázek podrobně nereguluje způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu. K tomu všemu v běžné praxi zakořenilo mnoho polopravd a zadavatelé tak bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Chcete konečně zadávat bez stresu a vědět jako první, jak ovlivní novela ZZVZ od 1. 1. 2021 administraci VZMR? Exkluzivní školení Mgr. Markéty Adámkové z MMR ČR vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav a častých chyb v celém roce 2021.

I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

5 690 Kč
bez DPH

Cíl semináře

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky z řad zadavatelů s pravidly pro zadávání VZMR podle zákona o zadávání veřejných zakázek na rok 2021. Podrobně se budeme zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se přímo od spoluautorky zákona o zadávání veřejných zakázek dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva.

V průběhu školení budou také posluchači upozorněni na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021 a jejími předpokládanými dopady na administraci VZMR. Seminář účastníkům zároveň poskytne příklady dobré a špatné praxe, stejně tak jako na závěry orgánů dohledů. Po absolvování semináře by tak měli být účastníci schopni zvolit vhodný postup pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vlastními silami a vyvarovat se pochybení při přípravě výběrového řízení a v jeho průběhu.

V běžné praxi se zakořenilo mnoho polopravd a zaručeně osvědčených postupů, které však v konečném důsledku zbytečně komplikují zadavatelům život – zjistěte, jak opravdu postupovat správně! Celý den bude dostatečný prostor pro vaše dotazy z praxe.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je seminář určen

Seminář je určen všem pracovníkům na straně zadavatele, kteří zajišťují administraci veřejných zakázek malého rozsahu.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře je také občerstvení v průběhu kurzu, elektronické podklady a teplý oběd.

Program celodenního semináře (9,0015,00 hod.)

 • Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:

  • právní úprava v zákoně o veřejných zakázkách a problémy z praxe

  • novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 a související dopady na zadávání VZMR

  • důležité odkazy a metodické dokumenty

 • Revize důležitých pojmů – předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další

 • Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy

 • Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)

  • Přímé zadání

  • Uzavřená výzva

  • Otevřená výzva

 • Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další

 • Elektronické zadávání VZMR

 • Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona 2014-2020

 • Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno) a možnosti její změny

 • Prostor pro konkrétní dotazy a diskusi po celý den

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

5 690 Kč
bez DPH