Seminář: Aktuality z pracovního práva pro rok 2013 (2)

Seminář: Aktuality z pracovního práva pro rok 2013 (2)

Připravte se na změny v úpravě pracovněprávních vztahů v roce 2013

Termín: 11. 12. 2012
Přednáší:

K 1. lednu 2013 vstoupí v účinnost několik změn v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce, jehož chystaná novela úzce souvisí s přijetím nového občanského zákoníku. Připravte se včas na změny, které nás čekají v pracovněprávních vztazích v roce 2013, prostřednictvím našeho semináře.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Seminář vás seznámí s připravovanými změnami v pracovněprávní oblasti s důrazem na jejich praktické a aplikační dopady. Podrobně se budeme věnovat novele zákona o specifických zdravotních službách, která od 1. 4. 2013 ukončí přechodné období tohoto zákona, v němž bylo možné postupovat podle dosavadních předpisů. Dozvíte se především, jak správně postupovat v případě zaměstnanců pracujících na základě dohod a dalších specifických skupin zaměstnanců.

V souvislosti se změnami v zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zůstávají některé nejasnosti spojené s postihy nelegální práce a tzv. švarcsystému. Upozorníme vás na vývoj v přístupu kontrolních orgánů a na možnosti zaměstnavatelů úspěšně se nepříznivým následkům kontrol bránit.

Na semináři se zaměříme také na další aktuální problémy aplikační praxe, které vycházejí ze zkušeností s používáním některých nových nebo výrazně změněných oblastí úpravy pracovněprávních vztahů.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Aktuality z pracovního práva pro rok 2013 je určen především personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd a manažerům lidských zdrojů jak ze soukromého, tak veřejného sektoru.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.):

1.    Změny v prováděcích předpisech k zákoníku práce

2.    Novela zákona o specifických zdravotních službách

    • Povinnost zaměstnavatele zabezpečovat vstupní lékařské prohlídky
    • Náklady spojené se zdravotními prohlídkami
    • Závaznost lékařského posudku v případě rozvázání pracovního poměru pro ztrátu zdravotní způsobilosti zaměstnance

3.    Diskutované a připravované změny v zákoníku práce

4.    Aktuální přístup kontrolních orgánů k postihům nelegální práce a tzv. švarcsystému

5.    Otazníky kolem čerpání a převádění dovolené

6.    Možnosti dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

7.    Agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením

8.    Aktuální výsledky rozhodovací činnosti soudů v pracovněprávní oblasti

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.