Seminář: Bezpečnost práce na staveništi

Seminář: Bezpečnost práce na staveništi

Jak zajistit BOZP, a předejít tak smrtelným úrazům i sankcím

Termín: 25. 4. 2017
Přednáší:

Podle statistik Státního úřadu bezpečnosti práce dochází k největšímu množství smrtelných úrazů právě na staveništi. Na vině přitom bývají nejen zhotovitelé stavebních prací, ale i investoři! Zabezpečte staveniště v souladu se zákonem a předejděte smrtelným úrazům i obrovským náhradám škody za pracovní úrazy. Pozor, v loňském roce se navíc zásadním způsobem změnily právní předpisy! Zúčastněte se praktického školení, protože právě vy zodpovídáte za bezpečné pracoviště.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře Bezpečnost práce na staveništi je komplexní a srozumitelnou formou vás seznámit se všemi vašimi povinnostmi při zajištění BOZP na stavbě. Jaký je rozdíl ve výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby? Co musí obsahovat plán BOZP? Zúčastněte se praktického školení a udělejte maximum pro bezpečnost vaší stavby!

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Bezpečnost práce na staveništi je určen všem, kteří zodpovídají za bezpečnost práce na stavbě, tedy stavebním firmám, investorům, investorům ve státní správě, dodavatelům stavebních prací, řemeslníkům, drobným investorům, zadavatelům výběrových řízení na stavební práce a technicko-organizační zabezpečení stavby.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9:00-15:30 hod.)

Na školení získáte odpovědi na následující otázky:

Jaké jsou povinnosti zhotovitelů v oblasti BOZP při pracích na staveništi?

Co je to plán BOZP?

Kdo je to koordinátor BOZP na staveništi?

Jaký je rozdíl výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby?

Proč od roku 2016 musí mít někdy plán BOZP nebo zajištění koordinátora BOZP na staveništi i soukromá osoba?

Jak zajistit BOZP při stavebních prací malého rozsahu nevyžadujících Plán BOZP
a koordinátora BOZP?

 

Dopolední blok:

Legislativní povinnosti – zákoník práce, stavební zákon, zákon o BOZP, nařízení vlády o požadavcích na BOZP na staveništích

Úskalí výběrových řízení na stavební práce z pohledu technologických možností zhotovitelů a využívání pod-zhotovitelů, včetně zajištění BOZP

Úskalí výběrových řízení na zabezpečení koordinátora BOZP  a vypracování plánu BOZP

Jaký je rozdíl mezi technickým dozorem stavby a koordinátorem BOZP

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby

 

Odpolední blok:

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby

Povinný obsah plánu BOZP na staveništi

Jak zajistit bezpečnost na staveništi u stavebních prací malého rozsahu nebo v rámci rekonstrukce objektu

 

 

 

 

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 17letou praxí.